Červený diplom

Podmínky pro získání tzv. červeného diplomu neboli hodnocení studia „prospěl(a)s vyznamenáním“ upravuje Studijní a zkušební řád v čl. 26 odst. 4:

Celkový výsledek řádně ukončeného studia zní „prospěl(a) s vyznamenáním“, jsou-li splněny tyto podmínky:

Ustanovení čl. 26 odst. 4 písm. f) a g) bude poprvé použito na studia započatá v podzimním semestru 2017.