Zaměstnanci – výjezdy do zahraničí a projekty spolupráce

Fakulta nabízí širokou škálu možností akademickým i neakademickým pracovníkům rozšířit si a porovnat své zkušenosti při pobytech na zahraničních institucích ať již v rámci tradičních mobilitních programů jako je Erasmus+, v rámci meziuniverzitních či mezivládních partnerství nebo při vytváření a realizaci projektů ve spolupráci se zahraničními partnery v rámci programů Erasmus+, AKTION, atd.

Kalendář termínů

Aktuality Oddělení zahraničních studií

Oddělení zahraničních studií

E-mail: int@fi.muni.cz