Ženy v IT

K proměně systému fungování FI přistupujeme komplexně.
Usilujeme o férové pracovní prostředí.
Podporujeme diverzitu a genderovou rovnost.
Snažíme se motivovat a inspirovat všechny „IT ženy“. Sdílíme informace o vědě a diverzitě.

Ženy v IT aneb inspirativní ženy na FI

Fakulta informatiky (FI) se snaží motivovat a inspirovat všechny „IT ženy“ – ženy na akademických pozicích, vědecké pracovnice, studentky, ženy ve vedoucích pozicích a také ženy na všech neakademických a nevědeckých místech. Seznamte se s inspirativními ženami na FI, které působí na všech našich katedrách, Centru vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích a Centru výpočetní techniky, a také ženami přednášejícími na informatickém kolokviu.

Barbora Bühnová (foto) doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
proděkanka pro vztahy s průmyslem, docentka

Katedra počítačových systémů a komunikací

Na FI si velmi cením prostředí a podpory pro špičkový výzkum. K podpoře, která je pro mě a můj tým klíčová, patří možnost cestovat a spolupracovat s odborníky z celého světa. Dává mi to možnost být součástí mezinárodní vědecké komunity a aktivně se podílet na organizaci vedoucích konferencí v mém oboru, kterým jsou softwarové architektury a aspekty důvěry v komplexních autonomních systémech. Dalším cenným prvkem na FI je pro mě svoboda ve směřování výzkumu, která je důležitá pro udržení relevance výzkumu jak ve vazbě na aktuální vědecké poznání, tak ve vazbě na potřeby praxe, se kterou jsme úzce v kontaktu díky Sdružení Průmyslových Partnerů FI MU, které mám tu možnost vést. Díky této svobodě jsem v posledních letech měla příležitost podílet se i na několika vědeckých studiích pro podporu zvyšování zájmu dívek o informatiku (ve spolupráci s Czechitas), což je téma, o kterém nyní často přednáším i na mezinárodních konferencích, přestože je stranou mého hlavního výzkumu.

Barbora Kozlíková (foto) doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
proděkanka pro výzkum a doktorské studium, docentka

Katedra vizuální informatiky

Na FI jsem "vyrůstala": v roce 2001 jsem tu zahájila bakalářské studium, a i když jsem po doktorském studiu odešla na čas do průmyslu, ráda jsem se vrátila a zahájila zde akademickou kariéru. Velmi si cením přátelského pracovního prostředí a inspirace, která přichází od kolegů a studentů a která mě žene kupředu. Moje pozice nyní znamená spoustu odpovědnosti, ale také spoustu zábavy a svobody v mých výzkumných zájmech. Každý den je jiný a plný nových výzev. Jsem velmi vděčná za to, že jsem mohla založit vlastní výzkumnou skupinu v oblasti vizualizace, a za veškerou podporu, které se mně i mým studentům dostává. V rámci nejnovějšího výzkumného tématu v naší skupině patří k zajímavým projektům „The SMC5/6 complex in nucleome organization“, podporovaný MŠMT, a nově také projekt realizovaný za podpory GA ČR, jehož cílem je navrhnout nové vizuální interaktivní reprezentace chromatinových vláken, které pomáhají pochopit složité uspořádání vláken DNA v našich buňkách. Doufáme, že námi navržené výstupy podpoří biochemiky v jejich badatelských úkolech.

Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. Simone Kriglstein (foto) Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. Simone Kriglstein
docentka

Katedra vizuální informatiky

My position at FI allows me to combine my two passions as a Human-Computer Interaction researcher: Design and Games. I really appreciate at FI the opportunity and freedom to contribute to different projects in the field of Human-Computer Interaction and Games User Research. In particular, I enjoy working with students, PhD students, young researchers and colleagues on exciting research questions and topics which allows me to pursue my research in the area of Games User Research at FI. I would especially like to emphasize the helpful and collegial environment at FI, which supported me and my research from the very beginning. I'm also very passionate about mentorship to support students in their academic career journey. At FI there is, for example, the possibility to get a PhD scholarship, which is a great initiative for PhD students to get started and develop their own PhD projects.
Foto: Natalie Denk

RNDr. Zuzana Nevěřilová (foto) RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.
odborná asistentka

Katedra strojového učení a zpracování dat

FI vyplňuje většinu mého života. Byla to moje první volba po střední škole kvůli oboru zpracování přirozeného jazyka. Jsem hrdou absolventkou a po několika letech v průmyslu jsem se sem ráda vrátila. Díky rozmachu neuronových sítí se můj obor výrazně změnil a začal zajímat mnoho lidí i mimo informatiku. Baví mě sledovat tyto proměny a zároveň je velkou výzvou zůstat stále v obraze. Na FI oceňuji, že můžu dál rozvíjet svoje dovednosti. Také je skvělé, že si můžu vybrat zůstat u informatiky nebo ji aplikovat jinde. Ve zpracování přirozeného jazyka spojujeme informatiku s jinými obory, a zjišťujeme, jak neinformatici přemýšlejí. Dokážeme díky tomu řešit problémy, o kterých jsme nevěděli, že někoho trápí. Nejdůležitější v práci jsou však pro mě lidé kolem mě a těch inspirativních je na FI opravdu mnoho.

RNDr. Karolína Dočkalová Burská (foto) RNDr. Karolína Dočkalová Burská
specializovaná pracovnice

Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích

Hlavní přínos mého studia a výzkumné pozice vidím v možnosti seberealizace. Běžnou praxí na FI je spolupráce na různorodých projektech i napříč obory a mimo ČR. Věnuji se vizuální analytice pro vzdělávání v kyberbezpečnosti a v této oblasti dokončuji také svoje doktorské studium. Baví mě věnovat se práci, která pro mě má smysl, může mě někam posunout a kde se můžu rozvíjet a hledat vlastní cesty. A pokud se chce člověk dostat ze své sociální bubliny a nebojí se vystoupit z komfortní zóny, je spousta příležitostí v rámci workshopů, stáží nebo konferencí díky možnosti cestovat na tato mezinárodní setkání a bavit se tak s lidmi, kteří jsou zapálení do svého oboru a mohou přispět k otevření nových perspektiv a příležitostí. V neposlední řadě taky můžu pomoct směrovat další studenty, ať už formou výuky nebo vedením závěrečných prací, hledat, co je baví a pomoct jim najít smysluplné uplatnění.

Mgr. Blahošová a Mgr. Lebedíková (foto) Mgr. Jana Blahošová
Mgr. Michaela Lebedíková
výzkumné pracovnice

Katedra strojového učení a zpracování dat

Na FI pracujeme jako sociální vědkyně v interdisciplinárním týmu, který se zabývá dopadem technologií na well-being uživatelů. Momentálně jsme součástí projektu GAČR EXPRO Modeling the future: Understanding the impact of technology on adolescent’s well-being (více o tom, co konkrétně děláme na FI ZDE). V tomto projektu máme možnost propojovat naši expertízu sociálních vědkyň s kolegy informatiky, čehož si na naší práci ceníme nejvíce. Společně jsme například vyvíjeli unikátní mobilní aplikaci určenou ke sběru objektivních dat z telefonů adolescentů, kterou si pak naši participanti stahovali do mobilů z Google Play. Za fascinující považujeme i spolupráci v oblasti machine learningu. Na základě sociálně-vědních poznatků jsme připravili anotační manuály a školili anotátory, kteří pak v konverzacích adolescentů hledali výskyty rizikového chování a sociální podpory. Naši kolegové informatici na těchto datech poté natrénovali machine learning modely, které mají potenciál tyto jevy detekovat v běžné konverzaci.

RNDr. Katarína Furmanová, Ph.D. (foto) RNDr. Katarína Furmanová, Ph.D.
odborná asistentka

Katedra vizuální informatiky

Na FI som absolvovala celé svoje vysokoškolské štúdium a po post-doktorskej pozícii v zahraničí som sa sem rada vrátila. Ako študentka som si na FI najviac cenila možnosť vybrať si zo širokej ponuky kurzov a zapojiť sa do praktických a výskumných projektov už počas štúdia, čo napokon viedlo k tomu, že som v akademickej oblasti zostala. Svoju úlohu pri tom zohrali aj možnosti vycestovať, načerpať skúsenosti zo zahraničia, a naviazať spoluprácu s ďalšími výskumnými skupinami. Som rada, že FI tieto aktivity podporuje. Je to pre mňa dôležité taktiež preto, že sa venujem výskumu v oblasti biomedicínskych vizualizácii, ktorý spoluprácu s odborníkmi z iných oblastí vyžaduje. Prináša to so sebou určité výzvy ale zároveň sa neustále dozvedám niečo nové a vzdelávam sa v ďalších oblastiach. To ma na mojej práci veľmi baví a som vďačná, za to že môžem pracovať v prostredí, ktoré mi umožňuje sa takto ďalej rozvíjať a svoje skúsenosti zdieľať so študentami.

Hind Bangui PhD (foto) Hind Bangui PhD
odborná pracovnice ve výzkumu - postdoc

Katedra počítačových systémů a komunikací

At FI, I work as a Researcher. My primary research interests include Artificial Intelligence, Human-Computer Interaction, and Smart Environments. FI gives me a valuable opportunity to join a good and flexible international research community. Also, FI supports me in overcoming challenges and advancing progress in my research by helping me participate in international scientific events and meet scientists around the world whose work fits into my research. These valuable opportunities make FI an inspiration to me and to any woman scientist who wants to step out of her comfort zone.

Mgr. Lucia Hradecká (foto) Mgr. Lucia Hradecká
vítězka Brno Ph.D. talent 2022, studentka 2. ročníku doktorského studijního programu

Katedra vizuální informatiky

Do výskumných aktivít na FI som bola zapojená už od začiatku svojho magisterského štúdia. Vďaka tomu som získala predstavu o tom, aký výskum sa na FI robí, a chuť v ňom pokračovať aj po magisterských štátniciach. Doktorské štúdium na FI mi totiž dáva možnosti, ktoré by som v súkromnom sektore našla len ťažko: flexibilitu a slobodu v mojom výskume, podporu výskumných pobytov v zahraničí či možnosť spolupráce na medziodborových projektoch s ďalšími skupinami. Na FI mám tiež možnosť pracovať v kolektíve zvedavých ľudí, ktorí radi posúvajú svoj rozhľad, a v podporujúcej atmosfére. Fakulta naviac podporuje šírenie povedomia o výskume medzi jednotlivými výskumníkmi či skupinami prostredníctvom prednášok a diskusií, vďaka čomu si rozširujem obzory aj mimo svoju oblasť výskumu. Celkovo si tak pracovný rozvrh môžem rozvrhnúť tak, ako mi najviac vyhovuje: nájsť správny pomer výskumu a vzdelávania sa, bádania do hĺbky a rozširovania svojho všeobecného prehľadu, a do istej miery aj to, s kým a na čom budem spolupracovať.

Dana Kozlova (foto) Mgr. Dana Kozlová
specialistka ICT

Centrum výpočetní techniky

Na Fakultu informatiky, přesněji do týmu Informačního systému MU, jsem nastoupila v roce 2008, tehdy ještě coby studentka knihovnictví. Začínala jsem jako podpora uživatelů a práce mě vždy bavila, neboť se v ní snoubí vše, co mám ráda – komunikace s lidmi, řešení problémů, rozdávání praktických rad a informační technologie. Později jsem se stala koordinátorkou týmu is-techniků a začala se více podílet na rozvoji ISu. Líbí se mi, že každý den přináší nové výzvy a příležitost se něco dalšího naučit. Vývoj v oblasti IT nabral zběsilé tempo, ovšem díky tomu vznikají nové možnosti, jak našim uživatelům usnadnit jejich každodenní práci a povinnosti a naše vize "elektronické univerzity" nabírá čím dál jasnějších obrysů. Velmi si cením svých kolegů a toho, že se mohu při práci potkávat s inteligentními a inspirativními lidmi. Pro řadu z nás je práce pro IS "srdcovou záležitostí" a děláme maximum pro to, aby se dále rozvíjel a stále byl (troufám si neskromně tvrdit) nejlepším studijním systémem v republice.

Kamila Urban (foto) Mgr. Kamila Urban, PhD.
přednášející na Informatickém kolokvium FI MU

výzkumná pracovnice, Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy / ÚVSK SAV, v. v. i.

Na Fakultu informatiky jsem se dostala díky pozvání přednášet na informatickém kolokviu o metakognici a efektivním učení a vyučování. Vzhledem k tomu, že se již několik let zabývám výzkumem metakognice, tj. zda si studenti uvědomují své silné a slabé stránky v učení, zda plánují postup řešení problémů, zda přesně monitorují své porozumění a zda jsou schopni zhodnotit svůj učební výkon, byla jsem oslovena, abych na katedře informatiky přednesla přednášku na toto téma, ale z hlediska toho, jak by učitelé mohli rozvíjet metakognici u svých studentů. Studenti na fakultě informatiky musí řešit řadu problémových úloh, které vyžadují kromě znalostí specifických pro danou oblast, také dobře rozvinutou metakognici, aby mohli úlohy správně vyřešit. Vždy ráda nabídnu učitelům nápady, jak rozvíjet metakognici u jejich studentů, protože studenti pak získají nejen znalosti, ale také dovednosti, které jim pomohou v dalším učení i mimo školu.

Zaměstnanecké benefity na Fakultě informatiky MU

Podporujeme harmonizaci pracovního, osobního a rodinného života zaměstnanců FI. Na FI je zavedena flexibilní pracovní doba a občasná práce z domova (home office), jsou podporovány zkrácené úvazky, zaměstnanci mohou umístit své děti v dětské skupině Elánek v budově MU na Komenského náměstí. Povinnosti, rady a užitečné odkazy k mateřské, otcovské a rodičovské dovolené jsou zpracovány v interaktivní podobě na Portále pro zaměstnance MU nebo v Příručce k mateřské, otcovské a rodičovské dovolené (přístupné pouze po přihlášení).

Snažíme se také zlepšovat wellbeing zaměstnanců. Od dubna 2023 je nabídka zaměstnaneckých benefítů rozšířena o psychologické poradenství a doprovodné a dětské Multisportkarty. Stále však je co zlepšovat, své náměty nám můžete zasílat na pers@fi.muni.cz.

Články

Informatické kolokvium FI s inspirativními ženami v IT

Informatické kolokvium FI s inspirativními ženami v IT

Cílem kolokvií pořádaných FI je představit současný výzkum z různých oblastí informatiky širokému publiku v rámci fakulty. Více informací o kolokviích naleznete ZDE.

Dne 9.5.2023 proběhlo kolokvium s Mgr. Kamilou Urban, PhD. z Karlovy Univerzity na téma "Metacognition within self-regulated learning".

Dne 14.3.2023 proběhlo kolokvium s doc. Janou Tůmovou, působící na KTH Královském technologickém institutu ve Stokholmu.

Dne 20.9.2022 proběhlo kolokvium s dr. Marií Luján Ganuza z Universidad Nacional del Sur v Argentině na téma: Lossless Multidimensional Visualization: an introductory talk. Více informací naleznete ZDE.

Webinář FI o o rostoucí roli diverzity v IT

Webinář FI o rostoucí roli diverzity v IT

Ve světě, který je stále více poháněn technologiemi, lze digitální inovace a kreativitu jen stěží plně využít, pokud je vytváří jen malá část populace. V této souvislosti se často objevuje otázka - proč si dívky vybírají konkrétní zájmy, studijní programy a povolání jako alternativu informatiky nebo informačních technologií? Jaké jsou motivátory a přínosy těchto alternativ, které IT postrádá? Náš webinář se zaměřuje na rostoucí úlohu rozmanitosti v IT, včetně některých zjištění z nedávných studií na toto téma. Probereme účinné strategie, jak učinit IT inkluzivnější a otevřenější různým talentům. A podělíme se o zkušenosti získané v souvislosti se zapojením většího počtu dívek do IT, včetně poznatků a strategií týkajících se konkrétně akademického prostředí.

Záznam z webináře s doc. Ing. RNDr. Barborou Bühnovou, Ph.D., proděkankou FI, můžete shlédnout ZDE.

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě 11. 2. 2023

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě 11. 2. 2023

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě byl vyhlášen Valným shromážděním OSN na konci roku 2015. Má připomenout zásadní úlohu žen a dívek ve vědě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti.

Říká, se že v IT je žen jako šafránu. Na FI tak tomu není, např. mezi PhD studenty je 29 % žen. V 1. ročníku doktorského programu studuje i Mgr. Lucia Hradecká, vítězka programu „Brno Ph.D. Talent 2022“ (stipendijní program města Brna pro 25 nejlepších talentů z řad studentů doktorských programů, kteří přesvědčí odbornou komisi o výjimečnosti svých výsledků a kvalitách navrženého vědeckého projektu).

Příručka Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená v kostce

Příručka Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená v kostce

V prosinci 2022 byla vydána aktualizovaná příručka MU Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená v kostce.

Příručka má za cíl poskytnout rodičům na MU ucelené informace na jednom místě a provázet je od těhotenství, přes mateřskou dovolenou, následně pak rodičovskou dovolenou a také otcovskou dovolenou až po návrat zpět do pracovního procesu.

Příručku si můžete stáhnout ZDE.

V této souvislosti doplňujeme, že MU spolupracuje s miniškolkou Elánek (v budově MU na Komenského nám. a v univerzitním kampusu Bohunice), do níž mají zaměstnanci MU možnost umístit své děti. Více informací naleznete na webových stránkách ELÁNKU.

Kurzy Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti I a II

Kurzy Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti I a II

Chcete se dozvědět více o genderové rovnosti? Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR nabízí kurzy genderové rovnosti, které jsou koncipovány jako e-learningové, veřejně dostupné vzdělávání pro zájemkyně a zájemce z vysokých škol a výzkumných organizací v České republice.

Přihlásit do kurzu se můžete ZDE.

Monitorovací zpráva o postavení žen ve vědě

Monitorovací zpráva o postavení žen ve vědě

Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR vydalo v prosinci 2022 Monitorovací zprávu o zastoupení žen ve vědě a výzkumu za rok 2020. V ní mapuje postavení žen ve vědě a inovacích v České republice. Zprávy vydává každoročně už od roku 2005.

Monitorovací zprávu si můžete stáhnout ZDE.

Inspirativní ženy na FI

Inspirativní ženy na FI

Chceme motivovat a inspirovat ženy, které zvažují kariéru v IT. Připravujeme proto medailonky na téma "co mě baví a naplňuje na vědě na FI" a "co mě baví na práci v oblasti IT na FI" s inspirativními ženami na naší fakultě, a to na všech čtyřech katedrách, CERIT a Centru výpočetní techniky. Tyto medailonky budeme průběžně doplňovat.

Moc děkujeme všem zapojeným kolegyním a studentkám doktorského studia za spolupráci.

Plán genderové rovnosti MU

Plán genderové rovnosti MU

MU realizuje pro podporu genderové rovnosti rozmanitá opatření jako součást strategického závazku univerzity vzhledem k principům transparentnosti, rovnosti a zodpovědnosti a současně vzhledem ke sladění pracovního a osobního života všech svých zaměstnanců a studentů. Tento závazek naplňuje na úrovni svých součástí a prostřednictvím aktivit univerzity jako celku. Vše probíhá na základě Plánu genderové rovnosti MU (Gender Equality Plan) na období 2022–2024.

Grantové schéma CAREER RESTART

Grantové schéma CAREER RESTART

Grantová agentura MU realizuje od roku 2020 grantové schéma CAREER RESTART, jehož cílem je vytvořit podmínky pro začlenění vědeckých pracovnic a pracovníků po přerušení kariéry, například v důsledku rodičovské dovolené, do výzkumných týmů na MU. Granty CAREER RESTART usnadní a urychlí návrat mladých talentovaných vědkyň a vědců k produktivní vědecké kariéře a zvýší tak procento jejich zastoupení v samostatných/seniorních vědeckých pozicích. Podrobné informace naleznete ZDE.