E-technička / IS-technička na FI

E-technici, is-technici i s-technici jsou zaměstnanci Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU. Pracoviště mají na fakultách MU, kde zajišťují uživatelskou podporu při využívání e-learningových agend IS MU a inovaci předmětů. Vyučující i studenti MU se na ně mohou s dotazy týkajícími se elektronické podpory výuky (e-learningu) v IS MU obracet osobně, telefonicky nebo e-mailem.


E-technici a IS-technici se v letech 2012-2015 podíleli na realizaci projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, který je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu ČR. V letech 2009-2012 se e-technici podíleli na realizaci projektu Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT.


Chcete se inspirovat, podívat se na nějakou ukázku?

Navštivte Elportál, který je rozcestníkem pro vše, co souvisí s e-learningem.
Najdete zde:
 • zkušenosti jednotlivých vyučujících
 • tipy na využití e-learningu ve výuce
 • přehled novinek v ISu
 • odkaz na nápovědu Základy krok za krokem
 • odkazy na ucelené výukové materiály na Elportále, který disponuje ISSN
 • články, často pokládané otázky

Co je možné v ISu dělat?

Podrobnější informace o možnostech e-learningu získáte v nápovědě v ISu.
V současné době můžete zejména:

Potřebujete s vytvářením kurzu pomoci?

Při vytváření kurzu máte možnost se obrátit na svého fakultního e-technika, konzultovat s ním svůj postup a obtíže. E-technik může také některé těžší úkony provést za Vás.
Co Vám může e-technik nabídnout?
 • konzultace (osobní, telefonické, prostřednictvím e-mailu):
  • pomůže Vám s řešením konkrétních problémů při realizaci kurzu
  • poskytne Vám informace ohledně možností ISu při plánování kurzu
  • předá Vaše podněty vývojovému týmu ISu
 • školení (pro jednotlivce i skupiny), včetně možnosti si vše vyzkoušet v počítačové učebně
 • praktickou pomoc (udělá za Vás obtížnější operace)
Další informace o činnosti e-technika najdete v nápovědě "K čemu je e-technik?". E-techničkou pro FI je Lucie Pekárková.


Kontakt

 • e-mail: RNDr. Ing. Lucie Pekárková
 • pracovna: Botanická 68a, kancelář B306
 • Telefon: 549 49 5871
Pokud jste nenašli, co jste hledali nebo máte nějaké návrhy na vylepšení e-learningových agend, prosím neváhejte nás kontaktovat na etech@fi.muni.cz