Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT

Archiv aktualit

Informační systém MU lze využít nejen pro administrativu spojenou se studiem, ale také k e-learningové podpoře prezenčního i kombinovaného studia.


Od ledna 2007 působí na MU i tzv. servisní středisko, které Vám pomůže s tvorbou nebo úpravou výukových materiálů pro e-learning. Mate-li nápad či zájem, vyplňte, prosím, přihlášku zakázky


Archiv starších aktualit (z let 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)


Aktuality roku 2016

16. 12. 2016 - Kurzy pro veřejnost

Všem zájemcům z řad široké veřejnosti nově umožňujeme studovat vybrané online kurzy, tzv. e-kurzy. E-kurzy jsou zpřístupněny prostřednictvím IS MU a studovat může opravdu kdokoli – pokud zájemce ještě nemá účet v Informačním systému, snadno si ho založí.

13. 7. 2016 - Odpovědní archy s možností opravy

Připravili jsme nové odpovědní archy s možností oprav odpovědí. Tuto novinku ocení jak učitelé, tak studenti, kteří při chybě ve vyplňování odpovědí již nebudou muset žádat o nový odpovědní arch a znovu jej celý vyplňovat od začátku. V novém typu odpovědního archu stačí ve spodní části archu pouze vyplnit číslo opravované otázky a vyznačit správnou odpověď. Více informací najdete v blogu.

13. 7. 2016 - Záznamy přednášek z Open space konference

Zveřejnili jsme záznamy přednášek z 6. ročníku Open space konference o e-learningu IS MU zaměřeného na video ve výuce. Záznamy jsou dostupné na webu konference.

30. 6. 2016 - Metodika užití videa ve výuce

Video se stává již běžnou součástí výuky na Masarykově univerzitě, v Informačním systému se nachází už více než 70 000 videí. Tématu videí se věnovala i únorová Open space konference o e-learningu IS MU a nyní jsme připravili novou sekci Metodika užití videa ve výuce. Metodika pokrývá i stále aktuální a žádané téma autorského zákona, konkrétně užívání cizích děl ve výuce. Více informací najdete v blogu.

8. 6. 2016 - Export odpovědí z odpovědníku do PDF

Nově lze odpovědi studentů z Odpovědníků IS MU exportovat do formátu PDF. Využijí ji zejména vyučující, kteří ve svých elektronických testech používají otevřené otázky (typ a). Mají možnost získat všechny odpovědi všech studentů v jednom přehledném souboru, který si mohou prohlížet offline, případně vytisknout. Export do PDF doplňuje stávající možnosti exportu a v pilotním provozu umožňuje exportovat otázky typu :r, :c a :a. Do budoucna ale přibude i možnost exportu ostatních typů odpovědí. Více informací v blogu.

15. 3. 2016 - Zadání písemky s krátkým odpovědním archem

Připravili jsme nový typ zadání, který umožňuje tisknout zadání spolu s odpovědním formulářem na jeden list papíru. Výsledkem je tak jednodušší příprava i více ekologický tisk. Nový typ formuláře najde uplatnění zejména u krátkých písemek, např. u pravidelného procvičování na začátku každé hodiny. Více informací v blogu.

8. 3. 2016 - Nová aplikace Průzkumy

Byla zveřejněna nová aplikace (Osobní administrativa - > Průzkumy), která slouží k vytváření dotazníků a anket nejen pro uživatele v IS MU, ale i mimo něj. Aplikaci může využít kdokoliv v ISu, pro uživatele s právem (s_studium či e_pruzkum) je k dispozici řada pokročilých nastavení, včetně automatického zasílání e-mailů respondentům.

1. 3. 2016 - Nová funkce: Vkládání PDF do interaktivních osnov IS MU

Nově lze do interaktivních osnov vkládat PDF soubory tak, že si je studenti mohou číst přímo v osnově, aniž by soubor museli stahovat a spouštět zvlášť. Více informací v blogu.

Pozvánka na univerzitní konferenci o e-learningu IS MU

Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně Vás zveme na 6. ročník Open space konference o e-learningu IS MU zaměřený na využití videa ve výuce. Prezentovat budou vyučující se zkušenostmi s e-learningem a zaváděním moderních technologií do výuky.
Středa 17. února 2016, Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno
Účast na konferenci je zdarma. Prosíme o přihlášení se na konferenci vyplněním registračního formuláře na stránkách konference.

Aktuality roku 2015

1. 11. 2015 - ownCloud

Ve službě ownCloud (Osobní administrativa -> Externí služby -> ownCloud) lze nově synchronizovat i podsložky. Ve zkušebním provozu aplikace bylo možné zapnout synchronizaci pouze na jedné složce a jejích souborech. Nyní lze pomocí atributu nastavit synchronizaci i na podsložkách vybrané složky, a to až do hloubky pěti úrovní. Podrobnější informace o službě ownCloud a jejich možnostech jsou dostupné v Nápovědě. Více o možnostech použití mobilních a desktopových aplikací naleznete v tomto dokumentu.

27. 10. 2015 – Zjednodušení práce se správou odpovědníků

Nyní se učitel k prohlídce seznamu odpovědníků a k editaci odpovědníku dostane přes jedinou aplikaci, která vznikla sjednocením dvou stávajících aplikací (Odpovědníky a Popisy odpovědníků). Orientace v odpovědnících je jednodušší a přímočařejší, čemuž napomáhá i nový design seznamu odpovědníků a přidání poptávaných funkcí. Vizuální změnou prošla také agenda Sady otázek. Vylepšení je součástí série změn, které si kladou za cíl práci s odpovědníky zjednodušit a zatraktivnit.

9. 10. 2015 – Nová agenda Katalog e-learningu inspiruje vyučující

Katalog e-learningu obsahuje prezentace jednotlivých předmětů na Masarykově univerzitě, které obsahují e-learning, multimédia a zajímavé využití interaktivních prvků ve výuce. Smyslem katalogu je představit práci s e-learningem učitelů ve výuce a především inspirace dalších vyučujících. Právě ty nejlépe nadchne výuková pomůcka od kolegy z katedry nebo netradiční využití elektronického testování v příbuzném oboru. Každý předmět je zpracován formou popisu jednotlivých e-learningových aktivit s ilustrativními ukázkami a náhledy. V případě materiálů přístupných veřejnosti či celé univerzitě je přidán i příslušný odkaz.

1. 10. 2015 – Byla spuštěna nová verze Elportálu

Oficiální e-learningový portál Masarykovy univerzity Elportál, který již téměř devět let sloužil jako významný zdroj informací pro širokou veřejnost a inspirace pro pedagogy v oblasti elektronické podpory výuky na MU, prošel kompletní přeměnou a byl zveřejněn v nové podobě. Informace, které návštěvníci hledali nejčastěji, jsou nyní snáze dostupné a o novinkách jsou informováni na každé stránce Elportálu.
Publikace ve formátu pro mobilní zařízení a tablety, tzv. e-knihy, jsou vyčleněny do samostatné sekce a je přidána také možnost vyhledávat pouze v publikacích, které obsahují i formát e-knihy. Uživatelé těchto moderních zařízení se k elektronickým výukovým publikacím dostanou cestou tzv. poliček s knihami, na které jsou zvyklí. Všechny zveřejněné výukové publikace získaly jednotný vzhled díky novým obálkám.

22. 5. 2015 – Nový nástroj pro tvorbu pokročilých otázek

Učitelé MU mají k dispozici nový nástroj Editor pokročilých otázek. Vycházíme tak vstříc mnoha požadavkům vyučujících na nestandardní a složité otázky, které zatím ještě nejde tvořit přímo standardními prostředky IS MU v agendě Odpovědníky. Pomocí editoru je možné klikáním vytvořit otázku a následně její kód vložit podle návodu do IS MU. Editor nabízí tvorbu otázek s mezerami v textu, otázek s popisky v obrázku, doplňovaček a otázek s vybíráním oblastí v obrázku. Popisky v obrázku a mezery v textu je možné doplňovat i oblíbeným přetahováním (tzv. drag and drop). Editor zájemci naleznou v sekci Nástroje na Elportále.

19. 5. 2015 – Odevzdané úkoly si mohou učitelé číst jednodušeji

Odevzdané úkoly si mohou učitelé jednodušeji číst na svém počítači či mobilním zařízení díky nové službě ownCloud. Služba udržuje stejné verze souborů mezi IS MU a počítačem učitele (tzv. synchronizuje), a to nejen v Odevzdávárnách, ale i jinde v Informačním systému. Přístup k souborům je snazší. Pokud si například vyučující synchronizují jednoduchou odevzdávárnu, úkoly si mohou přečíst na mobilním zařízení nebo se díky aplikaci objeví přímo v jejich počítači. Pro přístup k souborům se tak nemusí přihlašovat do IS MU a dokonce ani zapínat prohlížeč. Více informací na blogu.

6. 5. 2015 – Odpovědníky nově nabízí možnost automatického zobrazení prohlídky odpovědí

Odpovědníky nově nabízí možnost automatického zobrazení prohlídky odpovědí. Studenti si tak současně s uložením testu mohou okamžitě prohlížet vyhodnocení svých odpovědí, aniž by se museli k odpovědím proklikávat. Nastavit automatické zobrazení prohlídky může vyučující v popisu odpovědníku volbou Zobrazit studentům odpovědi po jejich práci s odpovědníkem – automaticky zobrazit ihned po práci s odpovědníkem. Více informací o možnostech zobrazení správného řešení studentům naleznete v nápovědě.

27. 4. 2015 – Mezi semestry lze nově také kopírovat jen strukturu složek.

Vyučující, kteří chtějí ve svém předmětu použít studijní materiály z předchozího období, kopírují na začátku semestru tyto materiály do dalšího období pomocí aplikace v Záznamníku učitele. Obvyklé bylo kopírovat celou adresářovou strukturu včetně souborů (studijních materiálů, testů apod.), s výjimkou odevzdaných úkolů v odevzdávárnách z předchozího semestru. Na přání uživatelů lze nově zkopírovat jen adresářovou strukturu, tj. pouze složky (prázdné), nikoli soubory. Více informací najdete na blogu.

31. 3. 2015 – Ikonky pro výuku byly začleněny přímo do agendy Interaktivní osnovy

Sada jednotných tematických ikonek se po celé čtyři roky těší mezi vyučujícími Masarykovy univerzity velké oblibě. Ikonky slouží k větší atraktivitě a přehlednosti vytvořených výukových materiálů a nejčastěji je učitelé začleňují do interaktivních osnov v IS MU. Nově lze ikonky přidat pohodlněji – přímým odkazem z osnovy. Při editaci textu se nad html editorem zobrazuje odkaz "Vložit ikonku". Následně lze vybírat ikonky ze tří velikostí a dvou formátů (.png a .jpg). Všechny ikonky si můžete prohlédnout i na informačním webu. Pokud nějaká ikonka chybí, mohou vyučující požádat o její vytvoření v diskusním fóru.

25. 3. 2015 - Novinky v e-learningových aplikacích

Na základě podnětů od uživatelů jsme provedli několik změn - novinky se týkají Poznámkových bloků, Odpovědníků či Diskusních fór v Záznamníku učitele.
 • Poznámkové bloky: identifikace studentů ve statistice bodů
 • Poznámkové bloky: přepočítávání autosumarizačních poznámkových bloků každou hodinu
 • Odpovědníky: volba vlastní barvy pruhu u zkouškových odpovědníků
 • Odpovědníky: omezení se neaplikuje na učitele
 • Odpovědníky: automatické zobrazení prohlídky po práci s odpovědníkem
 • Diskusní fóra: založit diskusní fórum předvyplněním nastavení z jiného fóra
Více informací k novinkám najdete v deníčku.

9. 3. 2015 - Nástroj Obtížnost v kostce byl rozšířen o nové možnosti nastavení a zobrazení zadání otázek

Na Elportále v sekci Nástroje pro výuková multimédia je uživatelům odpovědníků v IS MU k dispozici doplňkový nástroj k aplikaci Obtížnost v IS MU. Nástroj počítá obtížnost testových otázek, které se použily ve dvou a více odpovědnících. Na základě podnětů vyučujících, kteří nástroj používají, byla připravena nová verze obohacená o rozšiřující nastavení. Nyní lze zobrazit tabulku, která obsahuje jen otázky z určitých sad či otázky s určitou škálou úspěšnosti. Pro snazší dohledání otázek, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, si nově může vyučující nechat rovnou v tabulce zobrazit i zadání otázky či si celou tabulku rovnou vytisknout v prohlížeči. Vyzkoušejte novou verzi nástroje.

6. 3. 2015 - Fotogalerie, prezentace a postery z letošního ročníku Open space konference o e-learningu IS MU

Ve středu 11. února 2015 se uskutečnil již 5. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Tématem letošního ročníku bylo elektronické zkoušení, zazněla teoretická přednáška o teorii a metodologii testování studentů, ale i praktické zkušenosti vyučujících v moderované diskuzi. Obsah prezentovaných příspěvků je zveřejněný na stránkách konference včetně fotogalerie i posterů.

25. 2. 2015 - Kopírování stromové struktury studijních materiálů

Vyučující, kteří chtějí ve svém předmětu použít studijní materiály z předchozího období, kopírují na začátku semestru tyto materiály pomocí aplikace v Záznamníku učitele. Obvyklé bylo kopírovat celou adresářovou strukturu včetně souborů (studijních materiálů, testů apod.), s výjimkou odevzdaných úkolů v odevzdávárnách z předchozího semestru.
Na přání uživatelů lze nově zkopírovat jen adresářovou strukturu, tj. pouze složky (prázdné), nikoli soubory. Tato možnost dosud existovala u Odevzdáváren, kde při kopírování mezi semestry není potřeba kopírovat starší odevzdané úkoly, ale pouze strukturu odevzdávárny. Zároveň byla možnost kopírování adresářové struktury doplněna i do Správce souborů, kde lze nově zvolit možnost "kopírovat jenom strukturu složek bez souborů". Bližší informace na blogu.

Pozvánka na univerzitní konferenci o e-learningu IS MU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na 5. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.
Letošní ročník je zaměřený na teorii a metodologii testování studentů, vyhodnocování obtížnosti otázek a na praktické ukázky elektronického zkoušení v IS MU. Prezentovat budou odborníci na testování studentů a učitelé věnující se e-learningu.
Středa 11. února 2015 (registrace od 8.30), Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno
Účast na konferenci je zdarma. Prosíme o přihlášení se na konferenci vyplněním registračního formuláře na stránkách konference. http://is.muni.cz/do/rect/el/prezentace/osk2015/index.html

Aktuality roku 2014

11. 11. 2014 - Nová aplikace na export odpovědí z odpovědníků

Připravili jsme novou aplikaci na export odpovědí z odpovědníků. Slouží především pro přehledný výpis všech odpovědí nebo pro další zpracování odpovědí např. v oblíbeném tabulkovém procesoru. Exportovat lze všechny typy otázek včetně kombinovaných.
Export předmětových odpovědníků naleznete v Záznamníku učitele:
Učitel → Správa odpovědníku → Export odpovědí (mezi odkazy dole na stránce)
V aplikaci máte možnost upravit vlastnosti exportu (podoba exportovaných otázek a možností, odpovědi, průchody, atd.), vybrat formát exportovaného souboru a kódování. Export odpovědí lze vypsat na obrazovku nebo vytisknout, tato možnost slouží především pro kontrolu exportovaných dat. Pro další zpracování odpovědí použijte export do textového souboru nebo formátů určených pro zpracování v Excelu.

15. 10. 2014 - Přehled novinek v e-learningových aplikacích

Na základě podnětů od uživatelů jsme provedli několik změn - novinky se týkají Poznámkových bloků, Odpovědníků či Individuálních informací o studentovi v Záznamníku učitele.
 • Individuální informace o studentovi: Odevzdané soubory
 • Poznámkové bloky: Přenos hodnocení
 • Poznámkové bloky: Přizpůsobení velikosti okna
 • Poznámkové bloky: Student smí nahlížet do bloku a statistiky od určitého data
 • Poznámkové bloky: Zamezení editace dvěma uživateli
 • Odpovědníky: Prohlídka korekcí
Bližší informace na blogu.

1. 10. 2014 – Export zkušebních termínů do kalendářových aplikací

Již dříve jste měli možnost importovat svůj rozvrh do osobního kalendáře v mobilu či v jiné aplikaci. Nyní je také možné exportovat zkušební termíny předmětu ve formátu iCalendar (.ics), který lze naimportovat do kalendářových aplikací v mobilních zařízeních nebo např. do Kalendáře Google. Pokud uživatel potřebuje pracovat s daty v tabulkovém procesoru, např. v Excelu, může použít export do formátu CSV. Více informací o nových možnostech exportu.

12. 9. 2014 - Informování studentů o hromadných dopisech před zápisem předmětu

Abychom zvýšili povědomí o existenci složky s hromadnými dopisy zaslanými učiteli mezi studenty, zavedli jsme automatické rozesílání dopisů, které každého studenta upozorní, že v této složce najde konkrétní dopisy rozeslané před zápisem předmětu.
Více informací v deníčku.

2. 7. 2014 – PDF případových studií realizovaných výukových pomůcek v projektu e-techniků a s-techniků

Vyučující, kteří hledají inspiraci pro zpracování multimediální výukové pomůcky pro svoji výuku, mohou k přípravě podkladů využít materiál, v němž najdou výběr nejpovedenějších výukových pomůcek vzniklých ve spolupráci s uživatelskou podporou pro e-learning v IS MU. PDF případových studií obsahuje popis vzniku pomůcek z oblasti věd exaktních i humanitních. Ukazuje, jak může vypadat učitelova příprava pro technika k animaci procesů v buněčné a molekulární biologii a genetice nebo výsledek propojení videa s animací, i to jak lze i v matematice zefektivnit výuku matematiky účelným videozáznamem, případně že lze zanimovat např. i schvalování procedur v EU.

27. 2. 2014 - Nový způsob zobrazování grafů

Grafy jsou uživatelům dostupné v několika aplikacích, např. v aplikaci statistika známek nebo statistika bodového hodnocení z poznámkových bloků. Dosud byly zobrazovány jako statické obrázky bez možnosti interaktivity. Nově se grafy vykreslují přímo na uživatelově počítači, vykreslování je tak rychlejší a dochází i k úspoře v množství přenášených dat. Grafy jsou také částečně interaktivní např. po najetí myší si lze zobrazit přesnou hodnotu v grafu nebo přiblížit vybranou oblast.

29. 1. 2014 - Nová verze Microsoft Office 365

Již přes rok mohou uživatelé využívat externí službu Microsoft Office 365, která jim nabízí další možnosti komunikace a spolupráce. Nyní dochází ke změnám stávajících služeb i k nabídce zcela nových funkcí. Vylepšení se týká především zpřístupnění nových služeb, které uživatelé jistě využijí jak při studiu, tak při výuce. Více informací o nových službách.

Pozvánka na univerzitní konferenci o e-learningu IS MU

Vážené kolegyně, milí kolegové,
rádi bychom Vás jménem doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity, pozvali na již 4. ročník Open space konference o e-learningu IS MU.
Středa 12. února 2014, Atrium, Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, Brno
Již 4. ročník Vám přiblíží desetiletou evoluci e-learningových aplikací v Informačním systému Masarykovy univerzity. Můžete se těšit na prezentace učitelů s dlouholetými zkušenostmi s elektronickou podporou výuky. Příspěvky jsou koncipovány tak, aby inspirovaly a upozornily na důležité aspekty, se kterými se jejich autoři setkali při tvorbě e-learningových kurzů, používání multimédií ve výuce, elektronického zkoušení apod. Pro bližší informace navštivte web konference. Z kapacitních důvodů je třeba se registrovat.

Aktuality roku 2013

10. 12. 2013 - Nová verze agendy Rozpisy v IS MU

Na závěr roku jsme připravili pro uživatele dárek v podobě nové verze agendy Rozpisy témat. Agenda slouží k rozdělení úkolů, referátů, projektů či seminárních skupin v rámci předmětů (předmětové rozpisy) nebo témat závěrečných prací (nepředmětové rozpisy). V rámci inovace byly zohledněny uživatelské podněty a byla rozšířena funkčnost a přehlednost agendy. Více o změnách v agendě čtěte v podrobnější novince nebo Průvodci.

20. 11. 2013 - Burza zkušebních termínů

Na základě úspěchu již zavedené aplikace pro výměnu seminárních skupin jsme vytvořili obdobnou aplikaci pro výměnu zkušebních termínů. U některých předmětů jsou zkušební termíny rychle rozebrány a na studenty tak nemusí zbýt vhodný termín. Nyní si mohou zkušební termíny snadno vyměnit na burze. V ní student vidí přehled inzerátů, které poptávají jeho termín, a může na ně reagovat. Více o nové aplikaci.

23. 9. 2013 - Instrukce učitele k předmětové anketě

S novým způsobem předávání výsledků předmětové ankety učitelům nově nabízíme i možnost zadání instrukcí učitele k anketě. Instrukce se mohou týkat např. názoru studentů na nová skripta či organizaci výuky a vztahují se vždy k danému sběru. Učitel tak může získat důležitou zpětnou vazbu ke konkrétním tématům ze své výuky. Při zadávání instrukcí pro další sběr ankety lze již jednou zadané instrukce zkopírovat. Více o inovaci aplikace.

Pozvánka na univerzitní konferenci o e-learningu IS MU

Vážené kolegyně, milí kolegové,
rádi bychom Vás jménem doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity, pozvali na již 3. ročník Open space konference o e-learningu IS MU.
Středa 11. září 2013, Atrium, Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, Brno
Při přípravě letošního ročníku jsme vycházeli z Vašich podnětů a návrhů, které jsme po skončení minulého ročníku sesbírali. Můžete se těšit na výrazné rozšíření nabídky workshopů, rozšíření tematických stanovišť o možnosti konzultace administrativních aplikací IS MU a v neposlední řadě i na zábavně-poučný program v amfiteátru Atria. Pro bližší informace navštivte web konference. Z kapacitních důvodů je třeba se registrovat přes OC MU.

16. 8. 2013 - Vyhodnocení ankety k využívání elearningu studenty

Na konci jarního semestru mezi studenty FI proběhla anketa k využívání elerningových aplikací v ISu učiteli a jejich spokojenost s nimi. Výsledky i s grafy.

1. 8. 2013 - Odpovědníky pomohou při realizaci přijímacího řízení

Pro podporu realizace přijímacího řízení, při kterém uchazeči skládají odpovědník přímo v ISu, spustil Vývojový tým IS MU v pilotním provozu náhradní autentizaci do e-přihlášky. Koordinátor přijímacího řízení díky tomuto rozšíření už nemusí řešit, jak se uchazeči, kteří nemají přístup do autentizované části ISu a nepamatují si heslo ke své e-přihlášce, dostanou k zadání a jak jim pak jednoduše sdělí výsledek testu. Generováním jednorázového hesla k testu v aplikaci pro přijímací řízení a rozkopírováním výsledků do e-přihlášky jsou tyto problémy vyřešeny. Více o inovaci aplikace.

1. 7. 2013 - Počítání slov a znaků v odpovědnících a diskusních fórech

V odpovědnících lze u otázek s volnou odpovědí (známé jako otázky typu "a") nastavit počítání vepsaného počtu znaků či slov. Učitel tak může kontrolovat, kolik slov nebo znaků student ve své odpovědi napsal, a pokud trvá omezeném počtu, může nastavením limitu délku odpovědi korigovat (nastavení provede při vytváření otázky v sadě otázek). Počítat znaky a slova je možné také v tématickém diskusním fóru. Více informací se dozvíte v blogu.

1. 5. 2013 - Aktualizace editoru Questomat pro obrázkové otázky v el. testech

Na základě podnětů a praktických zkušeností jsme aktualizovali editor pro obrázkové otázky v elektronických testech. Nová verze umožňuje pracovat i s obrázky s větším rozlišením a jsou opraveny chyby se směrováním spojnic prvků v obrázku. Podívejte se a na vlastní kůži vyzkoušejte nástroj Questomat - obrázkové otázky v Odpovědnících.

29. 4. 2013 - Odpovědnost za udělování výjimek/souhlasu se zápisem předmětů

Upravili jsme aplikaci pro plnění základních údajů o předmětu tak, aby bylo možné nastavit odpovědnost za udělování výjimek/souhlasu se zápisem předmětů - nyní je možné nastavit, zda žádosti smí vyřizovat učitelé, garant předmětu nebo kontaktní osoba. Více informací získáte v blogu.

2. 3. 2013 - Evidence docházky pomocí čipových karet

Aplikace Docházka umožňuje učitelům jednoduše evidovat účast studentů na přednáškách či cvičeních přímo v Informačním systému MU (IS MU). Nyní Vývojový tým IS MU rozšířil tuto aplikaci o možnost evidence docházky pomocí načtení identifikátorů studentských čipových karet nebo automaticky z evidence průchodů přístupovými body, tj. "pípnutí" u čtecího zařízení před dveřmi dané učebny. Více informací získáte v blogu.

11. 2. 2013 - Třídění poznámkových bloků

Poznámkové bloky v Záznamníku učitele slouží učitelům jako záznamové archy na vložení bodů, známek či poznámek v podobě textového řetězce studentům. Vývojový tým Informačního systému MU (IS MU) nyní zavedl třídění bloků podle jejich účelu do několika kategorií a usnadnil tak orientaci v blocích. Více informací získáte v blogu a nápovědě.

Aktuality roku 2012

10. 12. 2012 - Přehrávání videí v diskusních fórech

Přehrávač videí v Informačním systému MU (IS MU) slouží již několik měsíců úspěšně uživatelům. Vývojový tým IS MU nově propojil přehrávač s další agendou a rozšířil tak možnosti jeho využití. Kromě vkládání videa do Interaktivních osnov, Odpovědníků a Kruhů, nyní mohou uživatelé přidávat videa i do Diskusí.
Více informací získáte v blogu a nápovědě.

11. 9. 2012 - Sledování činnosti studenta během testu

Agenda Odpovědníky slouží k ověřování znalostí studentů, procvičování získaných vědomostí, vytváření a skenování písemek či provádění nejrůznějších průzkumů nebo anket. S každoročně se zvětšujícím počtem studentů zkoušených pomoci odpovědníku, se zvyšuje i obliba on-line zkoušení studentů přímo v počítačových učebnách. Vzhledem k tomu, že se učitelé potýkali s nekorektním jednáním ze strany studentů při online testech, se Vývojový tým IS MU rozhodl zprovoznit aplikaci na monitorování činnosti studenta během skládání testu. Více informací získáte v blogu.

Pozvánka na univerzitní konferenci o e-learningu IS MU

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás jménem doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity, pozvali na druhý ročník Open space konference o e-learningu IS MU.

Termín: Čtvrtek 13. září 2012, 8:30-14:00 Místo: Pavilon A9, Univerzitný kampus Bohunice, Brno

Koncept Open space nabízí možnost výběru mezi programem konference a samostatnými stanovištěmi, kde máte možnost vidět a zkonzultovat konkrétní e-learningové výukové aktivity. Stanoviště jsou k dispozici po celou dobu trvání konference, takže si zvolte z programu konference to, co Vás zajímá, a zbylý čas využijte návštěvou stanoviště podle vlastního výběru.

Pro bližší informace navštivte web konference. Z kapacitních důvodů je třeba se registrovat přes OC MU.

1. 6. 2012 - Nový projekt na podporu e-learningu

Prostřednictvím nového projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení budou moci pedagogové MU spolupracovat s odborníky na informační technologie při tvorbě výukových pomůcek. Jejich tvorba často vyžaduje kromě odborných znalostí také netriviální IT dovednosti, resp. znalost specializovaného software. Proto je spolupráce pedagogů (odpovědných za odbornou a didaktickou stránku) a techniků (realizujících technické zpracování) velice přínosná. V projektu vzniknou hodnotné studijní opory obsahující animace, video a audio nahrávky, schémata, obrázky, prezentace aj. Celkově je v projektu plánována inovace 200 předmětů s dopadem na nejméně 15 000 studentů. Projekt je také zaměřen na další vzdělávání pedagogů a administrativních pracovníků v oblasti IT a na rozvoj spolupráce a sdílení zkušeností v e-learningu mezi Fakultou informatiky a pracovišti na všech fakultách MU.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a potrvá od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2015.

27. 3. 2012 - Přehrávání videí online v IS MU snadno a rychle

Uživatelé IS MU mohou od konce února využívat novou službu v oblasti elektronické podpory výuky. Systém nově nabízí přímou podporu přehrávání videí online s propojením na e-learningové agendy IS MU a s možností zabezpečení proti neoprávněnému přístupu. Pro zpřístupnění videa online uživatelé nepotřebují žádné odborné znalosti v oblasti zpracování videí. IS MU vše zařídí. Více informací získáte v blogu a nápovědě.

27. 3. 2012 - Změny ve výpisu informací o předmětu

Vylepšení aplikací, které zobrazují informace o předmětech. Jedná se především o změny týkající se vzhledu aplikací a rozšíření funkcionality. Více informací.

Aktuality roku 2011

16. 12. 2011 - Burza seminárních skupin

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) přichází s novou aplikací, která umožňuje studentům vyměňovat seminární skupiny předmětu s jinými studenty. Tato aplikace byla z řad studentů velmi poptávaná. Více v blogu.

8. 12. 2011 - Archivovaná sdělení

Nový způsob odesílání a ukládání důležitých e-mailových zpráv - tzv. archivovaná sdělení, jsou v systému trvale zálohována a zároveň k nim mají přístup i úředníci, kteří díky nové aplikaci mají jistotu a možnost kontroly, že sdělení adresátovi skutečně dorazilo. Více v blogu.

5. 12. 2011 - Záznamník učitele s novými možnostmi pro hromadné operace

Další vylepšení Záznamníku učitele. Tato stěžejní agenda IS MU byla doplněna o nové funkce, které si kladou za cíl zjednodušit vyučujícím práci při administraci předmětů. Více v blogu.

5. 11. 2011 - Historie operací nad úložištěm souborů

Vývojový tým IS MU zprovoznil v IS MU novou aplikaci, pomocí které mohou studenti i učitelé nahlížet do historie manipulace s konkrétním souborem v Odevzdávárně ve Studijních materiálech nebo v Archivu závěrečných prací. Více v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

30. 9. 2011 - Nové funkce v Záznamníku učitele

Pro lepší přehlednost v novinkových funkcionalitách, které se přes prázdniny objevily v Záznamníku učitele jsme pro vás připravili jejich přehled. Pokud byste k některé aplikaci či funkci pořebovali probrat detailnější informace, neváhejte kontaktovat svého etechnika.

20. 9. 2011 - Jednodušší správa odevzdáváren v Záznamníku učitele v IS MU

V agendě Záznamník učitele v IS MU najdou vyučující od června novou aplikaci, která si klade za cíl zjednodušit učiteli správu předmětových odevzdáváren. Aplikace učiteli umožňuje v návaznosti na odevdávárnu zadávat hodnocení do poznámkového bloku, zakládat nové nebo připojit dříve založené poznámkové bloky, odeslat e-mail studentům, kteří úkol (ne)odevzdali, nebo nastavit si zasílání změn e-mailem přes aplikaci Události, jakmile je do odevzdávárny vložena nová práce. Podrobně o aplikaci čtěte v nápovědě.

Pozvánka na univerzitní konferenci o e-learningu IS MU

Ráda bych vás pozvala na open space konferenci o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity.

Termín konání: Čtvrtek 15. září 2011
Místo konaní: Pavilon A9, Univerzitní kampus Bohunice, Brno

Pro bližší informace navštivte web konference nebo se podívejte na program konference. Z kapacitních důvodů je třeba se registrovat přes OC MU.

28. 7. 2011 - Vyhodnocení ankety k využívání elearningu studenty

Na konci jarního semestru mezi studenty FI proběhla anketa k využívání elerningových aplikací v ISu učiteli a jejich spokojenost s nimi. Výsledky i s grafy.

20. 7. 2011 - Novinky v aplikaci Odpovědníky

Agenda Odpovědníky slouží k ověřování znalostí studentů, procvičování získaných vědomostí, vytváření a skenování písemek či provádění nejrůznějších průzkumů nebo anket. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) nyní obohatil aplikaci o řadu nových funkcí, které byly implementovány na základě podnětů vyučujících využívajících odpovědníky v praxi.

Učitelé i studenti ocení: Korektně vyhodnocené odpovědi v neregulérně ukončeném testu; Statistika správných a špatných odpovědí na konci testu.
Učitelé ocení: Vyhodnocování splnění odpovědníku procentuálně; Zákaz znovu odpovídat na již vyhodnocený test; Omezení počtu skládání odpovědníku dle počtu otevření; Poznámkový blok s body ze skenovacích testů vidí jen učitel; Testové otázky lze snadno hromadně převést do ISu pomocí Převodníku. Více informací.

23. 6. 2011 - Publikace vydané na Elportále MU mohou mít nově přiděleno ISBN

Informační web o e-learningu na Masarykově univerzitě Elportál MU, jehož součástí je stále bohatší knihovna původních multimediálních a interaktivních výukových publikací (Elektronické výukové publikace), reaguje na změnu v systému přidělování ISBN v ČR.

Publikace, které získají ISBN číslo, budou identifikovatelné jak pod ISSN číslem Elportálu, tak pod nově přiděleným unikátním ISBN. Vedle ISSN a ISBN je plánováno digitální díla na Elportále označovat také identifikátorem DOI (Digital Object Identifier). Více informací.

8. 6. 2011 - Statistika využívání e-zkoušení na podzim 2010

Na Elportále byly v minulém týdnu zveřejněny statistiky elektronického zkoušení v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) za semestr podzim 2010. Elektronické zkoušení, které zahrnuje testy u PC, skenování a zkoušení pomocí Odevzdáváren, se v semestru podzim 2010 dotklo téměř 48 000 studentů všech fakult (tj. zapsaných studentů do předmětů, ve kterých se zkoušelo elektronicky), což je výrazně více v porovnání se semestrem podzim 2009 (o 16 000 studentů) a semestrem jaro 2010 (o 21 000 studentů). Více informací.

28. 5. 2011 - Zamykání vláken v tématických a předmětových diskusních fórech

Jak v tématických a předmětových disk. fórech v IS MU moderátor ukončí diskusi? Jednoduše. Uzamkne vlákno. Tato možnost byla doplněna do tématických a předmětových diskusních fór na základě uživatelského podnětu v Podnětovně. Pokud moderátor nebo zakladatel vlákna nechce, aby bylo dál možné do diskusního vlákna přispívat či upravovat vložené příspěvky, vlákno uzamkne (nástroje pro uzamčení / odemčení najde na nejvyšší úrovni, tj. v kořenu vlákna). Uzamknout je možné pouze vlákno, v němž je alespoň jedna reakce. Jestliže moderátor nebo vlastník změní názor, může zamčené vlákno znovu odemknout. Více informací.

18. 5. 2011 - Jednodušší správa odevzdáváren v Záznamníku učitele

Odevzdávárny nejsou v ISu novinkou, nová je ale aplikace, jejíž úkolem je zjednodušit učiteli správu odevzdáváren v předmětu. Aplikace má pomocí jednoduchého formuláře učiteli umožnit založit novou odevzdávárnu, změnit její nastavení, založit poznámkový blok k odevzdávárně, zobrazit přehled všech odevzdáváren v předmětu, exportovat odevzdané práce do ZIPu nebo nastavit zasílání e-mailů o změnách v odevzdávárně. Aplikace pracuje pouze se složkou Odevzdávárny (/ode/) ve Správci souborů a učiteli, který nemá na sběr prací od studentů žádné speciální nároky, nabídne způsob, jak odevzdávárnu provozovat a neztrácet tím čas. Nový odkaz Odevzdávárny najde učitel v Záznamníku učitele v sekci Studijní materiály. Více informací.

15. 4. 2011 - Vyřešení kolizí při současné editaci pozn. bloků

Při zadávání hodnocení studentů nebo editaci poznámkových bloků se již nemusíte obávat, že vámi uložené údaje přepíše kolega, který si mezitím také otevřel hodnocení nebo poznámkový blok. Kontrolní mechanismus hlídá přepisování a kolize, které by mohly nastat neukládá, ale pouze nahlásí.

5. 4. 2011 - Docházka v Záznamníku učitele

Učitelé nyní mohou využívat několik aplikací k zaznamenávání a vyhodnocení přítomnosti studentů na cvičeních či přednáškách. Docházka - aplikace slouží k zaznamenávání účasti/neúčasti studentů na seminářích. Docházka se plní do poznámkových bloků, které jsou viditelné studentům.
Validace docházky - aplikace nabízí validaci poznámkových bloků týkajících se docházky. Pokud student přestoupil během semestru ze semináře do semináře, lze ho pomocí této aplikace přiřadit do správného poznámkového bloku.
Vyhodnocení docházky - aplikace slouží k vyhodnocení docházky studentů na cvičení nebo přednášky podle nastavených parmetrů (počet akceptovaných neúčastí, omluvenek).

20. 2. 2011 - Sledování používání/stahování záznamů přednášek (video.muni.cz)

Nově jsou zaznamenávány počty čtení záznamů přednášek, které některé fakulty cestou www.video.muni.cz ukládají do Studijních materiálů ISu do složky /el/fakulta/semestr/předmět/um/vi/. Po rozkliknutí ikony montážního klíče se objeví odkaz Statistika přístupů. Dosud se počty čtení/stahování záznamů přednášek nesledovaly.

11. 2. 2011 - Nové možnosti aplikace Lidé

Agenda nyní obsahuje užitečné odkazy, které mohou využívat učitelé a školitelé pro snadný přístup do Záznamníku učitele, respektive agendy Školitel. Aplikace Lidé nabízí pohodlný způsob, jak může vyučující přistoupit ke správě konkrétního předmětu. Učitel nyní přímo na své osobní stránce vidí po zvolení karty Výuka odkazy, které vedou do Záznamníku učitele s vybraným předmětem, který vyučuje nebo vyučoval. Učitelé jistě ocení jednoduché a intuitivní zobrazení svých předmětů, navíc rozdělených do období, právě s odkazy na nejpoužívanější aplikace Záznamníku učitele vztahující se ke konkrétnímu předmětu. Více informací.

30. 1. 2011 - Nová generace Záznamníku učitele

Hlavní funkce Záznamníku učitele zůstávají samozřejmě zachovány, ale podstatně se rozšířily o další možnosti s cílem co nejvíce usnadnit učitelům práci zvláště v oblasti administrativy. Zejména učitelé s vysokým počtem studentů ve svém předmětu ocení možnost pokročilých výběrů, tj. postupné filtrace a nastavování nejrůznějších kritérií výběru. Nově je možno využívat série termínů, tedy nejen vyhlašovat zkušební termíny vztahující se k ukončení předmětu, ale i termíny konzultací, vnitrosemestrálních a zápočtových písemek apod. Tyto termíny lze vyhlásit i pro omezený okruh studentů. Více informací.

15. 1. 2011 - Barevné ikonky oživují Interaktivní osnovy

Vyučující do svých osnov předmětu často vkládají zadání úkolů, prezentace z přednášek a odkazy na procvičovací testy. Kreativita učitelů ruku v ruce s širokými možnostmi agendy umožnila i vznik osnov plných videí z YouTube, zvukových nahrávek, fotografií i vtipů nebo odkazů pro zpestření výuky. Žádaným doplňkem osnov se postupně staly také ikonky. Jejich funkce je významná – umožňují studentům lepší orientaci v delších textech a přehledně člení podosnovy na tematické celky, jako je například zadání úkolu, otázky k zamyšlení či seznam studijní literatury na daný týden. Více informací.

18. 12. 2010 - Odpovědníky obohacené o další funkce pro učitele

Další realizované podněty - Červená, oranžová a zelená barva v prohlídce uložených odpovědí, Správné odpovědi se nezveřejňují a student má omezený počet pokusů odpovídat, Kontrola databáze otázek na duplicity, Hodnocení otázek v Odpovědníku do poznámkového bloku a Tisk obrázků v zadáních ve skenovacích testech. Více informací.

Aktuality roku 2010

16. 11. 2010 - Aplikace Lidé v nové podobě

Osobní stránky uživatelů IS MU a jejich editace prostřednictvím aplikace Lidé prošly významnou modernizací. Mimo jiné úpravy a vylepšení byla aplikace Lidé propojena s dalšími agendami, např. Studijní evidence, Záznamník učitele nebo Školitel. Více informací.

27. 10. 2010 - Multimediální prvky v ostrém elektronickém testování

Nově implementované řešení umožňuje učitelům video nebo audio použité v ostrém testu umístit do složky testbank, a studentům se jej podaří spustit až v okamžiku, kdy to učitel považuje za žádoucí. Starost se zabezpečením videí a audií tím učiteli odpadá. Více informací.

2. 9. 2010 - Prvákoviny na FI

Prezentace IS MU v rámci Prvákovin na FI proběhnou ve dnech 2.9., 13.9., 15.9. a 17.9. (vždy v 13:00 v učebně B311). Pro zájemce je dostupná informační brožurka, která se rozdává účastníkům, v elektronické podobě - brožurka.

26. 8. 2010 - Jak vyhledávaná je výuková publikace na Elportálu?

Odpověď na otázku „Jak vyhledávaná je moje publikace na Elportálu?“ jistě zajímá každého autora, který zde publikuje své dílo. Důkazem toho, že výukové publikace na Elportálu jsou hojně navštěvované, je nově zpřístupněná statistika přístupů. Více informací.

4. 8. 2010 - Nová titulní strana – více možností pro uživatele

Titulní strana Osobní administrativy Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) je klíčovou, protože obsahuje hlavní agendy a odkazy na důležité aplikace. IS MU slouží všem skupinám uživatelů na univerzitě, které jsou různorodé (studenti, učitelé, studijní oddělení, absolventi, ...) a které využívají různé části systému. Ty odkazy, které jsou pro některé uživatele nepostradatelné, mohou být pro jiné zase nadbytečné. Proto teď systém nabízí svým uživatelům možnost individuálního nastavení, které pomáhá usnadnit orientaci na titulní straně, zrychluje přístup k jednotlivým aplikacím a umožňuje skrytí méně důležitých odstavců. Více informací.

14. 7. 2010 - Vyhodnocení ankety k využívání elearningu studenty

Na konci jarního semestru mezi studenty FI proběhla anketa k využívání elerningových aplikací v ISu učiteli a jejich spokojenost s nimi. Výsledky i s grafy.

7. 7. 2010 - Dril: pomocí přístupových práv lze omezovat přístup k učebnicím.

Uživatelé IS MU, kteří používají aplikaci Dril ke zlepšení svých znalostí, se mohou těšit z další inovace. Přístup k učebnici a rozsah operací s učebnicí může nově její autor omezovat pomocí přístupových práv. Nyní lze nastavit, kdo má právo se z učebnice učit, kdo má právo do učebnice importovat kartičky a kdo má právo učebnici spravovat, tzn. manipulovat s přístupovými právy, měnit její název, popis apod. Způsob, jakým autor definuje uživatele těchto práv, je obdobný jako v jiných aplikacích ISu, od vyjmenování konkrétních osob až po přístup pro všechny přihlášené uživatele v IS MU.

K dnešnímu datu je v ISu celkem 919 učebnic (z toho je 179 učebnic dostupných všem přihlášeným uživatelům v IS MU), bylo zodpovězeno 16 171 609 kartiček, 10 054 uživatelů zodpovědělo alespoň 1 kartičku.

30. 6. 2010 - Statistika využívání e-zkoušení na podzim 2009

Elportál vydal v nedávné době statistiky elektronického zkoušení v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) za semestr podzim 2009. Elektronické zkoušení, které zahrnuje testy u PC, skenování a zkoušení pomocí Odevzdáváren, se v semestru podzim 2009 dotklo více než 32 000 studentů všech fakult, což je výrazně více v porovnání se semestrem podzim 2008 (o 7 500 studentů) a semestrem jaro 2009 (o 11 000 studentů). Mezi fakulty s největším počtem vyzkoušených studentů patří již tradičně Právnická fakulta, Fakulta sociálních studií a Ekonomicko-správní fakulta, která v tomto období výrazně předčila ostatní fakulty. Ale ani ostatní fakulty, jak je z grafů vidět, nezaostávají. Více informací

21. 6. 2010 - Novinky v Odpovědnících - realizujeme podněty z Podnětoven

Chování odpovědníku v režimu "prohlídka". Vývojáři IS MU doplnili aplikaci Odpovědníky o nové chování odpovědníku v režimu "prohlídka". Učitel nyní může v popisu odpovědníku (sekce "Zobrazit studentům správné odpovědi po jejich práci s odpovědníkem") nastavit, že student poté, co el. test vyplní a uloží, neuvidí správné odpovědi u chybně zodpovězených otázek. Učitel tak může studenta vést k tomu, aby se znovu zamyslel nad otázkami, které nevěděl. Současně byly v prohlídce barevně odlišeny špatně zodpovězené otázky (červený pruh), správně zodpovězené otázky (zelený pruh) a otázky bez odpovědi (oranžový pruh).

Úprava funkce porovnávání sad otázek a mazání duplicitních otázek. Umožní vyhledávání a snadnější úpravu duplicit v sadách otázek. Více informací

18. 6. 2010 - Nastavování práv ve sdílených předmětech.

Úprava se týká nastavování přístupových práv ke složkám a souborům ve správci souborů a ocení ji uživatelé, kteří spravují stud. materiály sdílených předmětů. Díky této úpravě uživatel nastaví přístupová práva současně ve všech sdílených předmětech.

23. 4. 2010 - Fotografie v odpovědníku pomáhá učiteli ověřit identitu odpovídajícího

Na podnět vyučujících byla do odpovědníků doplněna fotografie odpovídajícího. Fotografie a učo odpovídajícího je součástí barevného pruhu v levé části elektronického testu (zobrazování barevného pruhu musí být v popisu el. testu nastaveno). Barevný pruh umožňuje učiteli zdálky monitorovat pracovní plochu počítačů studentů při vyplňování testu, fotografie pomůže při identifikaci studenta.

20. 4. 2010 - Podpora studijních materiálů a upozornění prohlížečem na nové události

Již začátkem roku 2009 představil Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) novou aplikaci Události. Ta vznikla především v reakci na četné žádosti a podněty studentů, kteří si přáli, aby je systém o důležitých změnách aktivně informoval.

Výhodou Událostí je především to, že umožňují uživatelům pohodlné sledování změn v Informačním systému MU, a případně se lze o nich nechat informovat e-mailem. Informace je předávána v chronologické posloupnosti tak, jak události nastaly. Nyní vývojový tým do aplikace Události zakomponoval další podněty a přání uživatelů: podporu sledování změn ve studijních materiálech, blozích a upozornění prohlížečem na nové události (tzv. aktivní dotazování). Více informací

15. 3. 2010 - Statistika a využívání elektronického zkoušení v prostředí IS MU v období jaro 2009

Na Elportále byly zveřejněny statistiky elektronického zkoušení za semestr jaro 2009. Elektronické zkoušení, tj. zkoušení prostřednictvím PC, pomocí skenování (viz Skenováním písemek se zjednodušuje zkoušení) nebo Odevzdáváren v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU), se v tomto semestru dotklo bezmála 23 000 studentů všech fakult, což je téměř dvojnásobek oproti semestru jaro 2008.

27. 2. 2010 - Deníček ISu

Blogování je v dnešní době velmi populární a člověk se skrze tyto webové zápisníky dozvídá mnoho zajímavých informací. I proto byla v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) v roce 2008 implementována možnost vytvářet si osobní blogy, blogy pro Mé známé nebo absolventské a tematické blogy. Pokud vás zajímají čerstvé novinky a zprávy z dění kolem IS MU, tak právě pro vás tu je blog "Deníček - Co je nového v IS MU", který naleznete na adrese https://is.muni.cz/auth/blog/ismu_denicek/. Do tohoto blogu své příspěvky vkládají provozovatelé, vývojáři a další pracovníci z prostředí okolo IS MU. Více informací.

25. 2. 2010 - Možnosti využití štítků v Publikacích

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) spustil v letních měsících roku 2009 novou verzi agendy Publikace. Možnosti aplikace se nadále rozšiřují a nyní představujeme štítky, které lze v aplikaci přidělovat jednotlivým publikačním záznamům. Štítky mohou uživatelé využít ke snazšímu třídění publikací (lze podle nich publikace i vyhledávat) nebo k vytváření seznamů publikací pro různé, např. studijní, účely (učitelé tak mohou vytvořit seznam doporučené literatury pro jednotlivé předměty a odkaz na jednotlivé seznamy mohou vkládat např. do syllabů či interaktivních osnov daných předmětů). Více informací.

22. 2. 2010 - Nové nástroje pro snadnější práci s Odpovědníky

Odpovědníky v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) jsou komplexním nástrojem především pro vytváření testů do výuky. Nabízejí velkou škálu otázek a nespočet možností pro vytvoření zajímavých a netypických testů. Aby však vyučující tyto specifické testy mohli naplno zařadit do výuky, potřebují vytvořit desítky otázek a to nemusí být zrovna jednoduché.

Již od roku 2007 působí na FI MU Servisní středisko pro e-learning, na které se vyučující všech fakult mohou obracet se svými požadavky a nápady pro obohacení výuky e-learningovými prvky v IS MU. Na požadavky, které se týkají zjednodušení práce s Odpovědníky, zejméma při vytváření velkého počtu testových otázek, odpověděli pracovníci střediska vytvořením dvou specializovaných nástrojů: GEM a Multiquest. Oba spojuje stejný princip fungování – vyučující zadá parametry a text, nástroj mu vygeneruje kód otázek, který stačí jen zkopírovat a vložit do Sady otázek v IS MU. Více informací.

5. 2. 2010 - Členění literatury v předmětových sylabech

Pro zpřehlednění a ucelení informací o jednotlivých předmětech vyučovaných na Masarykově univerzitě byla v Katalogu předmětů v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) doplněna možnost označit ke každé publikaci, zda je ve vztahu ke konkrétnímu předmětu povinná, doporučená nebo tato informace není záměrně určena. Více informací.

29. 1. 2010 - Ukládání e-mailů do organizačních pokynů ve Správci souborů

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) umožňuje učitelům hromadně rozesílat e-maily všem studentům určitého předmětu. Nedávno však vývojový tým IS MU implementoval pro učitele novinku v podobě automatického ukládání e-mailů zaslaných všem studentům do složky Organizační pokyny ve Správci souborů daného předmětu. Výše popsaná funkcionalita může být učiteli využívána zejména na začátku semestru, kdy studentům posílají e-maily organizačního a informačního charakteru. Více informací.

Aktuality roku 2009

22. 12. 2009 - Načítání publikací z citačních záznamů

nformační systém Masarykovy univerzity (IS MU) nabízí uživatelům správu záznamů a publikací v agendě Publikace. Uživatelé, zejména publikující akademičtí pracovníci, si s její pomocí udržují své seznamy publikací, umožňují je připojovat ke svému životopisu nebo na svoji osobní stránku Lidé, dále mohou pomocí agendy evidovat seznamy cizích publikací pro doporučenou literaturu k předmětu a jinak ji využít. Univerzita každoročně sbírá a posílá tyto informace o publikacích do centrální databáze RIV ("Rejstřík informací o výsledcích"). Více informací.

11. 11. 2009 - Nová verze Vývěsky v IS MU

Informační systém (IS MU) v minulých dnech spustil novou, rozšířenou verzi Vývěsky - elektronické nástěnky, která se vedle univerzitní pošty stává nejdůležitějším informačním kanálem na Masarykově univerzitě.

Aplikace Vývěska je nově rozdělena na oficiální Hlavní vývěsky a Pozvánky/Inzerce. V Hlavních vývěskách jsou umístěny vývěsky jednotlivých fakult, celouniverzitních pracovišť a jednotlivých odborů Rekorátu MU. Tyto sekce jsou pod správou fakultních správců a uživatelé v nich naleznou veškeré důležité informace týkající se jejich fakulty. Více informací.

10. 10. 2009 - Kontrola plagiátů vůči některým zdrojům na Internetu

Antiplagiátorský systém se stává poslední dobou výbornou pomůckou pro učitele a zároveň hrozbou pro nepoctivé studenty.

Přibývá dotazů ohledně srovnávání textů vůči celému Internetu. Existuje domněnka, že lze srovnávat jakýkoliv text se všemi, které jsou uveřejněny, publikovány (kdekoli, kýmkoli) na Internetu. To ale nelze bez toho, aniž by se texty stahovaly do systému. Než bude systém, vyvíjený na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, mít implementováno i vyhledávání vůči Internetu, které již probíhá v testovací fázi, stahují se zatím texty z některých známých serverů (například z Wikipedie apod.). Uživatelé z nich často a rádi opisují, a proto se tyto texty ukládají do úložiště pro pozdější kontrolu na plagiáty. Více informací.

9. 9. 2009 - Prvákoviny na FI

Prezentace IS MU v rámci Prvákovin na FI proběhnou ve dnech 9.9., 11.9., 14.9. a 17.9. vždy v 13:00 v učebně A104. Pro zájemce je dostupná prezentace a brožurka, která se rozdává účastníkům, i v elektronické podobě - brožurka, prezentace.

1. 9. 2009 - Projekt "Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT"

Od 1. září 2009 je uživatelská podpora pro rozvoj e-learningu a inovaci předmětů v IS MU (tým e-techniků a s-techniků) částí projektu, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt se zaměřuje na inovaci předmětů s podporou IT - tvorbu elektronických opor výuky a vzdělávání pracovníků a studentů MU. Bližší informace o projektu.

30. 8. 2009 - Jak oživit Odpovědníky pomocí obrázků, zvuků či videa

Na to, aby učitelé mohli své testové otázky v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) oživit o různorodý multimediální obsah (obrázky, fotografie, zvukové soubory, videa, …) již nemusí ovládat pokročilé techniky, jakými jsou HTML kód či specifický software. Servisní středisko pro podporu e-learningu na MU pro ně vytvořilo komplexní manuál Multimediální prvky v Odpovědníku IS MU shrnující práci s těmito multimediálními prvky.

20. 8. 2009 - Správce souborů vyhledává plagiáty rychleji a více směry

Mezi veřejností i studenty proslulá aplikace v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) na vyhledávání plagiátů byla v nedávné době opět vylepšena. Aplikace nyní funguje výrazně rychleji a efektivněji. Při vložení souboru do IS MU se ihned po vytvoření jeho textové verze zařadí soubor do fronty k vyhledávání plagiátů. Toto vyhledávání může trvat v době velké zátěže systému (např. před koncem období odevzdávání závěrečných prací) až hodinu. Pokud se kontroluje soubor vložený do ISu již dříve, zobrazí se dohledané plagiáty okamžitě, přičemž přepočítávání podobností probíhá neustále. Více informací.

7. 8. 2009 - Multimediální pomůcky a zkušenosti autorů na Elportále

Podobně jako v roce 2007 realizovala MU i v minulém roce rozvojový projekt "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití ve výuce na MU". Cílem bylo vytvořit multimediální výukové pomůcky, použitelné ve více oborech a předmětech, aby kvalitativně i kvantitativně vzrostla úroveň elektronické podpory výuky na MU. Vznikla kvalitní zajímavá díla, která byla ověřena s využitím možností e-learningových nástrojů, které poskytuje IS MU, ale tvůrci vyzkoušeli i jiné nástroje dle výběru a potřeb vyučujících zúčastněných v projektu.Více informací.

1. 6. 2009 - Nový způsob tisku písemek

Byla spuštěna nová verze tisku písemek. Mezi výhodami nového tisku je možnost volby sloupců, velikosti písma, sázení dvou stran na jednu A4, doplňování prázdných stran pro oboustranný tisk a možnost volby jazyka pro zalamování slov. Více informací naleznete v nápovědě.

29. 4. 2009 - Blokace přístupu do Plkáren

Uživatelům IS MU k setkávání a diskusi již dlouho slouží Diskusní fóra. Součástí Diskusních fór jsou i hojně navštěvované a velmi rozsáhlé Plkárny, kde (na rozdíl od tematických DF) uživatelé mohou neformálně diskutovat o zcela libovolných tématech. Někteří uživatelé tráví v Plkárnách dokonce tolik času, že by si potřebovali přispívání sami na určitý čas zakázat, aby se mohli důkladně věnovat svým jinýmjiným povinnostem. V nové verzi Diskusních fór byla proto zavedena možnost si na určitý čas přístup do Plkáren dobrovolně zablokovat.Více informací.

15. 4. 2009 - Mapa souborů aneb Jak si udělat v dokumentech jasno

Uživatelé IS MU mají k dispozici sice nenápadnou, zato však praktickou pomůcku pro práci s větším množstvím dokumentů ve Správci souborů. Jedná se o tzv. mapu souborů, kterou si může každý zobrazit pro vybraný adresář. Všechny dokumenty pak uvidí na jedné stránce v přehledné stromové struktuře. Více obrázků a informací.

24. 2. 2009 - Proč studenti upřednostňují elektronické testy před klasickými

Elektronické zkoušení na Masarykově univerzitě (MU) patří vedle ústních a písemných zkoušek k běžným formám ověřování znalostí. Zkoušení přes Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) se jen v semestru jaro 2008 dotklo 12 962 studentů všech fakult a některé fakulty využily IS i při přijímacích a státních zkouškách nebo diagnostických testech. Vice informací s grafy.

5. 1. 2009 - Dril - "opakujme méně, vybavme si více"

V závěru minulého roku byla v IS MU spuštěna nová e-learningová agenda, tzv. Dril. Jedná se o agendu experimentální, která nemá v nám známých univerzitních e-learningových systémech přímou obdobu. Agendu Dril mohou využívat všichni uživatelé Informačního systému MU, tj. i například stále rostoucí obec absolventů, kteří letos oživují svůj záznam v IS MU a kontaktují se se svými spolužáky.
Podrobnosti a další zajímavosti či časté otázky ke drilu se nacházejí v Průvodci.

Aktuality roku 2008

15. 12. 2008 - Volba vlastní přezdívky pro odesílatele e-mailu

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) poskytuje svým uživatelům doživotní přístup do systému a tím uživatel získává také doživotní e-mailovou schránku s adresou ve tvaru uco@mail.muni.cz. Každý uživatel IS MU má navíc možnost si místo přiděleného učo v adrese zvolit vlastní přezdívku.
Dosud adresa se zvolenu přezdívkou fungovala pouze jako adresa příjemce, nikoli odesílatele - na adresu s přezdívkou bylo tedy možné e-maily doručovat, ovšem při odesílání e-mailu z IS MU se adresátovi e-mailu vždy zobrazovala adresa ve tvaru uco@mail.muni.cz. Novinkou pro uživatele je nyní možnost jimi zvolenou přezdívku používat také v adrese odesílatele. Díky této volbě má každý uživatel IS MU možnost získat reprezentativní adresu v univerzitní doméně @mail.muni.cz s vlastní přezdívkou.

20. 11. 2008 - Prezentace e-learningovách kurzů a multimediálních pomůcek

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou prezentaci e-learningových kurzů a multimediálních pomůcek, kde Vám autoři a řešitelé rozvojového projektu 2008 předvedou své výsledky. 3. 12. 2008 od 9.00 uvidíte kurzy a pomůcky, v nichž není nouze o animace, videa, audia a samoobslužné testy, které oživí výuku a doplní výklad učitele či skripta. Program a další informace naleznete na stránkách Elportálu.

3. 11. 2008 - Nové služby servisního střediska

Slovník pojmů Vám teď může servisní středisko zpracovat do interaktivní podoby i s vyhledáváním. Informace o této nové často žádané službě.

Služba "Modernizace webové publikace Servisním střediskem" dostala novou aktualizovanou podobu. Kromě představení možností si zde vyučující může vybrat vzhled své budoucí publikace, a to z více jak 40 designů.

Vyučující mají nyní možnost vybírat i ze vzorníku odpovědníků - mohou si nechat sladit odpovědníky například s právě vytvářenou výukovou publikací. Informace o této službě.

10. 10. 2008 - Autorské právo ve vztahu k výuce

Mezi nejčastější dotazy vyučujících patří otázky k autorskému právu. Proto vznikl ve spolupráci s právním odborem Rektorátu MU dokument k této problematice. Vysvětlující výklad i konkrétní otázky a odpovědi najdete na Elportálu v části "K přečtení".

29. 9. 2008 - Výzva na "malé" projekty v rámci Rozvojového projektu MU na podporu e-learningu

Do 17. října 2008 můžete podávat přihlášky "malých" e-learningových projektů v rámci 1. výzvy na adresu doc. Popelínského. Výzva se týká jak hotových e-learningových nástrojů, tak i těch, které budou dokončeny do konce tohoto semestru (podzim 2008) a budou přístupné z IS MU.
Může se jednat o modernizaci nebo úpravy vlastních publikací, převod výukových materiálů do webové podoby, digitalizace audio/video nahrávek, zpracování testových otázek, vytvoření Odpovědníků, příp. zpracování výstupu z nich, animace schémat atd.
Přehled některých dokončených zakázek vč. přihlášky najdete na propagačních stránkách Servisního střediska. Za dokončenou zakázku získá autorský tým finanční odměnu z fodnu Rozvojového projektu. Požadavky realizuje servisní středisko pro e-elearning na MU.

18. 9. 2008 - Fakultní prezentace pro vyučující.

Po velmi vydařené celouniverzitní prezentaci multimédií v e-learningu jsme se rozhodli uspořádat prezentace fakultní, které ve svém programu budou zohledňovat typické požadavky a potřeby učitelů dané fakulty. Současně se zde dovíte, jaké možnosti Vám nabízí Obchodní centrum MU. Prezentace na FI proběhne ve čtvrtek 2.10. v D3 od 15 hodin. Kdy proběhnou prezentace na ostatních fakultách najdete v podrobném harmonogramu.

10. 8. 2008 - Nové možnosti a atraktivní tvář diskusních fór

Diskusní fóra nám slouží od roku 2005 jako jeden z nástrojů systému pro všeobecnou komunikaci a protože jde o mocně využívanou agendu, vyplynulo z dlouhého období jejich používání mnoho zkušeností a vznikly nové nápady na didaktické využití v elektronické podpoře výuky. Kromě atraktivnějšího vzhledu nová Diskusní fóra přináší rozšíření funkcí o možnost hodnocení (ne)zajímavosti příspěvků, možnost vyhledávat příspěvky dle data, "10 nejlepších" nebo dle osobně nastaveného skóre hodnocení, mezi novými nebo i už přečetnými příspěvky, možnost ukládání oblíbených diskusních fór do Sledovaných, možnost zakládání vlastních Tematických diskusních fór, jejich moderování, nastavení jejich parametrů včetně práv ke čtení a přispívání a spoustu dalších. Více se dozvíte v celé novince nebo v nápovědě IS MU.

17. 7. 2008 - Ukázky z kurzů a interaktivní osnovy z celé MU nově přístupné v sekci Zkušenosti vyučujících na Elportále.

Zajímá vás, jak učí vaši kolegové? Už jste uvažovali o nasazení či rozšíření e-learningových aktivit ve svém předmětu? Inspirujte se zkušenostmi a materiály těch, co e-learning už vyzkoušeli. Nově jsme sekci Zkušenosti vyučujících rozšířili o interaktivní osnovy, které používají vyučující MU pro organizaci výuky, a ukázky z e-learningových kurzů, které doplňují nebo zcela nahrazují prezenční výuku.

17. 6. 2008 - Záznam prezentace multimediálních pomůcek a e-learningu na MU.

Dne 24. dubna 2008 proběhla prezentace E-learning a multimédia na MU aneb co se podařilo nasadit do výuky. Pro ty z vás, kteří se nemohli dostavit a které zajímá, co učitelé MU v e-learningu používají, případně jaké novinky jsou v IS plánovány, jsme na Elportále vystavili indexovaný záznam z akce. Mj. se také dovíte, jaké má učitel MU možnosti, chce-li zmodernizovat svůj výukový web, použít video, audio, obrázky či interaktivní cvičení. Video je rozděleno na jednotlivé příspěvky opatřené popiskami, takže si můžete najít jen to, co vás opravdu zajímá - záznam prezentace.

2.6. 2008 - Ozvučte své prezentace - inspirace, návod

Pro vyučující mající zájem vytvářet studijní materiály na vyšší úrovni, je určen návod k tvorbě ozvučených prezentací. Ozvučené prezentace vytvořené v MS PowerPoint nekladou na tvůrce téměř žádné nároky na IT dovednosti a s minimálním vybavením je zvládne každý. Ozvučené prezentace již byly s úspěchem použity v praxi např. na Fakultě sociálních studií (Mgr. B. Vail, M.Sc.) či na Právnické fakultě (JUDr. D. Sehnálek, Ph.D.). Nechte se inspirovat a přečtěte si více o ozvučených prezentacích.

11. 5. 2008 : Pozvánka na konferenci SCO 2008

Ve dnech 4. a 5. 6. proběhne na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně mezinárodní odborná konference SCO (Sharable Content Objects) 2008. Více informací zde.

6. 5. 2008 : Rozpoznávání (OCR) naskenovaných dokumentů

Vývojový tým IS MU zpřístupnil novou funkci, pomocí které si mohou uživatelé IS MU naskenované stránky převést do textu (rozpoznat znaky, OCR). Tento proces umožňuje z naskenovaného materiálu vytvořit text, se kterým je pak možno volně manipulovat. IS je schopen rozpoznat PDF soubory uložené do libovolné agendy, ve které funguje Správce souborů. Automaticky se rozpoznává do formátu text, o formát dvouvrstvé PDF může uživatel požádat ve Správci souborů. Více informací v nápovědě v IS.

24. 4. 2008 : E-learning a multimédia aneb Co se podařilo nasadit do výuky

Dne 24. dubna 2008 proběhla prezentace "E-learning a multimédia na MU aneb co se podařilo nasadit do výuky". Pokud jste se nemohli dostavit, ale zajímá vás, co učitelé v e-learningu používají, jak modernizovat výukový web, jak používat video, audio, obrázky či interaktivních cvičení a chcete poznat novinky v ISu – podívejte se na záznam. Prezentace je rozdělena na jednotlivé příspěvky a ty jsou opatřeny popiskami, najděte si opravdu jen to, co vás zajímá.

31. 3. 2008 : Neutentizované odpovědníky v ISu

Pro rozšíření spektra možností využití odpovědníků byla zprovozněna nová funkce, která umožní zodpovídat odpovědníky i neautentizovaně, případně autentizovaně, je-li odpovídající uchazečem o studium na MU (k autentizaci uchazeč použije unikátní číslo své přihlášky). Ukládání odpovědí funguje stejně jako u odpovědníků autentizovaných, s tím že při zcela neautentizovaném přístupu se jako identita odpovídajícího poznamená náhodně vygenerované číslo. Neautentizované odpovědníky se využívají např. při přípravě na Testy tudijních předpokladů. Více informací se o neautentizovaných odpovědnících dozvíte v nápovědě v IS.

26. 3. 2008 : Přístupové právo "jen přihlášení na zkoušku" ve správci souborů

Ve správci souborů je možné u složek či souborů nastavit nové právo "jen přihlášení na zkoušku". Právo funguje obdobně jako ostatní práva ve správci souborů. Jeho použitím se povolí přístup jen studentům přihlášeným k určitému zkušebnímu termínu. Toto právo je možné využít například při zkoušení odevzdávárnou (studenti pracují na zadání, které jim učitel vložil do odevzdávárny, a pak sem vkládají svá řešení), případně při jakékoliv jiné aktivitě, která si takové nastavení práv žádá.