Rozvrhování a plánování

Rozvrhování a plánování se obecně zabývá problematikou přiřazení úloh na zdroje v čase tak, aby byl maximalizován celkový zisk z provedení naplánovaných úloh. Problém nalezení vhodného rozvrhu se vyskytuje v řadě reálných problémů jako jsou rozvrhování výrobní linky, plánování výrobních řetězců, nalezení školního rozvrhu nebo rozvrhování zaměstnanců na směny.

Mezi hlavní oblasti výzkumu této skupiny patří

které řešíme jak v jejich statické tak i dynamické podobě v měnícím se prostředí.

Cílem plánování v prostředí Gridu je přiřazení jednotlivých úloh uživatelů na dostupné počítače v rozsáhlém distribuovaném prostředí takovým způsobem, aby se co nejlépe dařilo optimalizovat řadu faktorů, například maximalizovat vytížení strojů, zpracovávat úlohy spravedlivě vzhledem k uživatelům nebo garantovat netriviální kvalitu služeb (QoS).

Problematika plánování úloh na Gridech úzce souvisí s řešením dynamických rozvrhovacích problémů. Zatímco v klasickém rozvrhování známe zadání problému předem, v dynamickém případě dochází ke změnám zadání v průběhu řešení. Úlohy mohou postupně přibývat, mohou nastat výpadky zdrojů nebo může dojít ke změně parametrů úloh - typicky ke změně předpokladané doby trvání úlohy. Cílem řešení dynamického problému je pak efektivní nalezení a/nebo postupná modifikace rozvrhu tak, aby byly v rozvrhu zahrnuty všechny aktuální změny a byl případně vytvořen prostor pro předpokládané změny v budoucnosti.

Universitní rozvrhování se zabývá konstrukcí rozvrhu pro předměty na vysoké škole. Jednotlivé předměty jsou přiřazovány do časových slotů a dostupných místností tak, aby byly brány v úvahu studijní požadavky, preference učitelů a studentů. Dlouhodobý výzkum v této oblasti a spolupráce s Purdue University vedla k vytvoření unikátního rozvrhovacího systému, který je schopen řešit širokou škálu rozvrhovacích problémů rozsáhlého charakteru.

Informace pro studenty

Problematika rozvrhování a plánování nabízí řadu zajímavých témat, která umožňují propojit praktické řešení problémů s teoretickým výzkumem. Do činnosti skupiny je možné se zapojit formou diplomové a bakalářské práce a také formou doktorského studia. V IS MU je možno nalézt odkazy na řadu volných bakalářských a magisterských prací vedených jednotlivými členy výzkumného týmu, na základě osobní dohody je možné navrhout nová zadání z výzkumných oblastí skupiny.

Témata pro doktorské studenty:

Aktuálně probíhající diplomové a bakalářské práce:

Odkazy na vybrané dokončené diplomové a bakalářské práce:

Mezinárodní a národní spolupráce

Skupina úzce spolupracuje s řadou mezinárodních institucí, mezi nejvýznamnější z nich patří

Také na národní úrovni pracujeme s dalšími týmy na společných výzkumných projektech. Jedná se zejména o

Výzkumná skupina

Jsme členy latoratoře Sitola.

Kontakt

doc. Mgr. Hana Rudová, PhD.
hanka@fi.muni.cz
https://www.fi.muni.cz/~hanka/