Info z vědy pro zaměstnance

Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia na FI zajišťuje administrativní podporu při podávání a řešení projektů, vede agendu habilitačního a profesorského řízení, doktorského studia, rigorózního řízení, vědecké rady, oborové rady. V naší gesci je také RIV, ISEP, ocenění…

Oddělení výzkumu a projektové podpory

E-mail: veda@fi.muni.cz