Vítejte na Dni s průmyslovými partnery Fakulty informatiky

Termín: čtvrtek 11. 11. 2021

Welcome

Den s průmyslovými partnery je celodenní akce, která nabízí studentům a dalším zájemcům o dění na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) možnost seznámit se s tím, jak probíhá spolupráce FI MU s firmami v SPP (Sdružení průmyslových partnerů FI) a dozvědět se tak více o možnostech jak se aktivně zapojit do propojení univerzity se světem praxe a jak ze spolupráce těžit. Více o společných aktivitách v rámci SPP najdete na stránce výroční zprávy za rok 2020.

Akce se koná online formou.

Registrace byla uzavřena.
Na základě registrace jsme registrovaným uchazečům poslali přístupové údaje (poslední odeslání 11. 11. v 8:00).
V případě zájmu o některý z workshopů je třeba se registrovat jednak na uvedeném odkazu a druhak na odkazu příslušného workshopu níže.

Organizační tým:
Barbora Bühnová (proděkanka pro vztahy s průmyslem),
Dorota Jůvová (kontaktní osoba k programu)

Program

9:00 – 9:10
Zahájení a organizace dne
Videozáznam: Zahájení a Blok 1 je ke shlédnutí ZDE

9:10 – 10:15
Blok 1 (English) – Innovation and R&D in partner companies - lessons and future directions
Videozáznam: Blok 1 je ke shlédnutí ZDE
Moderuje: Barbora Bühnová, Proděkanka pro vztahy s průmyslem, FI MU
10:30 – 11:30
Blok 2 (Czech) – Vhled do pozadí úspěšných projektů z praxe a spolupráce FI a firem
Videozáznam: Blok 2 je ke shlédnutí ZDE
Moderuje: Václav Matyáš, Proděkan pro vztahy s absolventy a celoživotní vzdělávání, FI MU
11:30 – 12:30
STÁNKY – dopolední prezentace firem na stáncích
 • Strategičtí partneři: Konica Minolta, Lexical Computing, Red Hat
 • Partneři: Honeywell, MONET+, TECHNISERV
 • SME partneři: Novanta, NXP Semiconductors, Safetica, TESCAN
 • Další partneři: Stáže na FI MU (Alena Hooperová), Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
12:30 – 13:45
Blok 3 (Czech) – Krátké prezentace zajímavých studentských projektů a závěrečných prací
Videozáznam: Blok 3 je ke shlédnutí ZDE
Moderuje: Barbora Bühnová, Proděkanka pro vztahy s průmyslem, FI MU
14:00 – 15:00
Blok 4 (Czech) – Panelová diskuze s odborníky z praxe na téma “Best practices ve vývoji SW”
Videozáznam: Blok 4 je ke shlédnutí ZDE
Moderuje: Barbora Bühnová, Proděkanka pro vztahy s průmyslem, FI MU
15:00 – 16:00
STÁNKY – odpolední prezentace firem na stáncích
 • Strategičtí partneři: InvaSys
 • Partneři: InQool, Kentico Software
 • SME partneři: Bluesoft, Flowmon, GoodData, Logex, Nexa Technologies, Sanezoo, SEACOMP, Trusted Network Solutions
16:00 – 18:00
Online WORKSHOPY

Kyndryl (English)
 • Téma workshopu: To Each Their Own - How to Create a CV Tailored for Each Application
 • Informace a registrace: Your job interview is ahead. What to do to get a job you want? In the class "To Each Their Own" we will approach CV and Cover Letter creation based on what position you will apply for, and what areas we should pay extra attention to Catch the recruiter eye.
Kentico Software (Czech)
 • Téma workshopu: Technical Writing - málo známá, o to více zajímavá IT profese
 • Informace a registrace: Informace a registrace: Pomalu přemýšlíte, co budete dělat po státnicích? Jednou z možností je určitě technical writing. U nás v Kentico se mu věnují hned dva celé týmy. Na workshopu se dozvíte, o čem tahle méně známá (ale stále technická) IT pozice je a jestli by vás bavila.

VYSTUPUJÍCÍ


Barbora Bühnová (foto)

Barbora Bühnová
Proděkanka pro vztahy s průmyslem, FI MU

Bára Bühnová je docentkou a proděkankou na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU), kde se věnuje výzkumu technologií v oblasti softwarových architektur a kritických infrastruktur. Na FI MU vede Sdružení průmyslových partnerů a koordinuje aktivity pro středoškoláky. Mimo FI MU se podílí na organizaci řady mezinárodních konferenci a působí v neziskové organizaci Czechitas.


Václav Matyáš (foto)

Václav Matyáš
Proděkan pro vztahy s absolventy a celoživotní vzdělávání, laboratoř CRoCS, FI MU

Vašek Matyáš je profesorem Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a jejím proděkanem pro vztahy s absolventy a celoživotní vzdělávání. Věnuje se aplikované kryptografii, bezpečnosti IT a ochraně informačního soukromí. Podílel se na výzkumu a vývoji pro akademické, průmyslové i státní instituce v CZ, UK, US, IE, CH a CA, na vývoji Společných kritérií a norem ISO/IEC.


Ondřej Krajíček (foto)

Ondřej Krajíček
Chief Technology Strategist, Y Soft

Ondra je produktový vývojář, softwarový inženýr, technologický a obchodní manažer, učitel a mentor ve společnosti Y Soft. Jeho největší vášní je uspokojování náročných potřeb zákazníků pomocí chytře navržené technologie. Je nadšený z toho, že pomáhá ostatním růst prostřednictvím učení, rozvíjení softwarového inženýrství, škálovatelnosti a kvality softwaru. Rád přispívá do CSR aktivit Y Softu, je externím učitelem na Masarykově univerzitě, poradcem ve Y Soft Ventures, mentorem ve StartupYard, poradcem v JIC a členem představenstva Americké obchodní komory v České republice.


Tomáš Szaszi (foto)

Tomáš Szaszi
Director, Strategy & Innovation, EMEA R&D, Honeywell

Tomáš řídí strategii Innovation & Commercialization pro centrum EMEA R&D společnosti Honeywell ~ 1000 inženýrů a vědců ve Střední Evropě, kteří zaštiťují služby pro zákazníky EMEA & Global. Jeho cíle je vytvoření otevřeného, sofistikovaného diverzifikovaného pracovního prostředí, kde se daří inovacím.


Pavel Minařík (foto)

Pavel Minařík
Chief Technology Officer, Flowmon Networks

Pavel Minařík je absolventem Fakulty informatiky. Od roku 2006 se věnuje oblasti monitorování a analýzy provozu datových sítí. Jako výzkumný pracovník Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity se účastnil výzkumných a vývojových projektů zaměřených na monitorování a analýzu síťového provozu a kybernetickou bezpečnost. Ve společnosti Flowmon Networks zodpovídá za dlouhodobou produktovou strategii, spolupráci s univerzitami a výzkumné projekty.


Tibor Szabó (foto)

Tibor Szabó
Předseda představenstva, inQool

Tibor vystudoval Fakultu informatiky na MU. Ještě při studiu, v roce 2010, stál u zrodu inQoolu a je jeho nedílnou součástí dodnes. Tibor je strategicky smýšlející člověk, který se nebojí vrhnout na velké a ještě větší projekty, protože vždy plně věří nejen v sebe, ale zejména ve schopnosti svého týmu. V inQoolu se Tibor stará především o strategické řízení, obchod, dobré vztahy se zákazníky a je zodpovědný za ekonomické výsledky.


Libor Michalčík (foto)

Libor Michalčík
Kyndryl CIC Brno Operations and Transformation Leader, Statutory representative, Kyndryl

Liborova kariéra je od počátku spjata s IT. Poté, co pracoval jako analytik, programátor, přes různé produktové a projektové manažerské role, Libor nastoupil do společnosti v roce 2006 a zaměřil se na řízení lidí. Později se začal věnovat strategickým oblastem IT byznysu a dodavatelských služeb a prošel několika vedoucími rolemi v Klientském inovačním centru v Brně. Od té doby, co IBM oddělila své podnikání v oblasti infrastrukturních služeb na nezávislou společnost Kyndryl, Libor pokračuje ve vedoucích funkcích pro Operations and Transformation.


Vít Suchomel (foto)

Vít Suchomel
Softwarový vývojář, Lexical Computing

Vít Suchomel pracuje jako vývojář ve firmě Lexical Computing od roku 2011. Jeho hlavní pracovní náplní je získávání velkých textových dat (až sto miliard slov) z internetu v různých jazycích a jejich následné zpracování, např. filtrování spamu nebo žánrová klasifikace textů. Při své práci využívá poznatků získaných studiem oboru Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka. Zkušenosti z praxe využil ve své dizertační práci zabývající se nástroji pro získávání a zpracování textů z internetu, kterou obhájil v roce 2020. V posledních letech také předává své zkušenosti několika studentům, kteří pod jeho vedením spolupracují s firmou Lexical Computing.


Hana Rudová (foto)

Hana Rudová
Docentka, laboratoř Sitola, FI MU

Hanka Rudová se zabývá řešením problémů z oblastí plánování, rozvrhování a směrování jako je rozvrhování výuky, plánování pro distribuovaná výpočetní prostředí nebo plánování dopravy. Její práce je inspirována reálnými problémy z praxe, které řeší pomocí metod jako jsou metaheuristiky, programování s omezujícími podmínkami nebo celočíselné programování. Iniciovala výzkum a vývoj systému UniTime, který se používá pro rozvrhování předmětů na univerzitách po celém světě včetně většiny fakult MU. Na FI MU přednáší řadu magisterských předmětů z oblasti umělé inteligence.


Jaroslav Ráček (foto)

Jaroslav Ráček
Ředitel výzkumu a vývoje SW, TECHNISERV

Jaroslav Ráček pracuje ve společnosti TECHNISERV na pozici ředitele výzkumu a vývoje SW. Specializuje se na informační systémy státní správy, environmentální IS a bezpečnostní výzkum. Vedle toho vyučuje na Fakultě informatiky MU předměty z oblasti softwarového inženýrství a projektového managementu. Své zkušenosti z komerčního sektoru i akademické sféry využívá při vedení závěrečných prací studentů a při zajišťování studentských stáží.


Kamil Dudka (foto)

Kamil Dudka
Principal Software Engineer, Red Hat

Kamil pracuje jako hlavní softwarový inženýr ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí open source nástroje pro plně automatickou statickou analýzu RPM balíčků. Podílel se na projektu AUFOVER (Automation of Formal Verification), kde Red Hat spolupracoval se dvěma výzkumnými skupinami Masarykovy univerzity na integraci nástrojů formálního ověřování (Divine a Symbiotic) do linuxové distribuce.

Michal Starý (foto)

Michal Starý
Student FI MU / Konica Minolta

Michal Starý je studentem oboru Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka na FI. V návaznosti na soutěž pro talentované studenty prvních ročníků začal spolupracovat s NLP labem na projektu EventMiner. Tento projekt aplikovaného výzkumu nyní dále rozvíjí ve firmě Konica Minolta. V rámci projektu se věnuje zejména extrakci dat a událostí z vícejazyčných textů s využitím nejmodernějších metod strojového učení.


Vlasta Ohlídalová (foto)

Vlasta Ohlídalová
Studentka FF MU / Lexical Computing

Vlasta Ohlídalová je studentkou počítačové lingvistiky na FF MU. Ve své bakalářské práci se zabývala automatickou morfologickou anotací textů, tedy přiřazením gramatických kategorií ke konkrétním slovům. Důraz byl kladen na důvody, proč je toto téma stále živé, a způsoby vyhodnocování úspěšnosti. Na základě teoretické části vznikl jednoduchý nástroj ulehčující manuální kontrolu dat.


Adrián Hrinko (foto)

Adrián Hrinko
Student FI MU / Safetica

Adrián je aktuálne študentom posledného ročníka magisterského programu riadenia softwarových systémov a služieb na FI MUNI. Zároveň pôsobí ako full-stack developer v spoločnosti Safetica, kde sa podiela na vývoji cloudového riešenia, ktoré sa stará o bezpečnosť dát firiem. Sem nastúpil ešte počas bakalárského štúdia, kde začínal ako mobile developer. V spolupráci s firmou písal aj bakalársku prácu, kde vyvíjal mobilnú aplikáciu pre ochranu obsahu fotografií. Aktuálne, taktiež v spolupráci s firmou, pracuje na svojej diplomovej práci, ktorej cieľom je vytvoriť prototyp bezpečného webového prehliadača so schopnosťou podporovať firemné politiky.


Tomáš Soukal (foto)

Tomáš Soukal
Absolvent FI MU / Ahead iTec

Tomáš Soukal pracuje jako Android pentester v Ahead iTec. Během studia na FI ho oslovil vývoj mobilních aplikací, protože mu přišlo parádní, že může v kapse nosit vlastní software. Když se později v roli Android vývojáře rozhlížel po nabízených diplomových pracích, zaujalo ho penetrační testování bezpečnostní androidí knihovny Talsec. Díky této práci se i po dokončení studia dál věnuje ochraně aplikací a popularizaci této problematiky.


Adam Chovanec
Student FI MU / Trusted Network Solutions

Adam Chovanec je studentem posledního ročníku oboru Počítačové systémy a zpracování dat se zaměřením na kybernetickou bezpečnost. V rámci svého působení na univerzitě navázal spolupráci s laboratoří CYBERSEC a následně prostřednictvím závěrečné práce také s TNS. V rámci spolupráce se věnoval vytvoření kybernetické hry určené k ověření znalostí penetračního testování na záměrně zranitelné webové aplikaci.


Eva Krajníková (foto)

Eva Krajníková
Studentka FI MU / Trusted Network Solutions

Eva je studentkou posledního ročníku oboru Aplikovaná Informatika. Ve spolupráci s laboratoří CYBERSEC se začala věnovat také kybernetické bezpečnosti a se společností TNS spolupracuje na vývoji hry pro účely ověření znalostí potenciálních kandidátů v oblasti penetračního testování externí a interní infrastruktury.


Daniel Filakovský (foto)

Daniel Filakovský
Student FI MU / Kentico Software

Dan začal po nástupu do Kentico pracovat v rámci studentského projektu na interním nástroji (IDOR), který měl za úkol kontrolovat autorizaci na REST API. Dostal buddyho, který mu pomáhal při implementaci, nasazení a automatizaci. Dan už je s námi 2 roky, teď pracuje jako Security Specialist. Jaká je to zkušenost, co se naučil, vyzkoušel v praxi a jak u nás vyrostl? O tom se s vámi rád podělí.


Jan Lorenc (foto)

Jan Lorenc
Student FIT VUT / Y Soft

Jan Lorenc pracuje jako softwarový vývojář v R&D oddělení společnosti Y Soft. Zároveň je studentem prvního ročníku magisterského studia na Fakultě informačních technologií. Zabývá se především informačními systémy, databázemi, data science, AI a platformou .NET. Ve Y Softu se podílí na end-to-end vývoji robotického testovacího systému (RQA), kde uplatňuje znalosti ze všech zmíněných domén.


Pavel Rychlý (foto)

Pavel Rychlý
Vedoucí Centra zpracování přirozeného jazyka, FI MU / Lexical Computing

Pavel Rychlý je docentem na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, kde působí jako vedoucí Centra zpracování přirozeného jazyka. Věnuje se vytváření algoritmů a nástrojů pro zpracování obrovských textových kolekcí zejména pro potřeby lexikografie. Zajímá se o optimalizace zpracování rozsáhlých dat a programování obecně.


Jakub Jeřábek (foto)

Jakub Jeřábek
Mobile Development Team Leader, Monet+

Jakub má současné době na starost tým mobilních vývojářů se zaměřením na dodávky pro velké české bankovní domy. Naše práce není jen samotný vývoj, ale zapojujeme se už v raných fázích analýzy. Naší prioritou je bezpečné a funkční řešení.


Daniel Doktor (foto)

Daniel Doktor
Designer, GoodData

Dan je designer, co dá přednost funkčnosti před nablýskaností a “WOW efektem”. Proto je v jeho procesu vždy zahrnuto prototypování a koncový uživatel. V poslední dekádě pracoval na designu uživatelských rozhraní od webů přes aplikace až po design systémy. Dělal na projektech z oborů healthcare, automotive, telco, finance, insurance, entertainment, education aj.


Tomáš Svoboda (foto)

Tomáš Svoboda
Team Lead DLP, Safetica

V oblastni vývoje a návrhu software pracuji již přes deset let. Vystudoval jsem obor Inteligentní systémy na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Aktuálně působím na pozici senior C++/C# vývojář a Tech Lead ve společnosti Safetica, kde se se svým týmem věnuji vývoji DLP řešení pro Windows.


Vojtěch Filip (foto)

Vojtěch Filip
Vedoucí vývoje SW (SEM & FIB-SEM), Tescan

Vojtěch Filip vede v TESCANu tým vývoje software SEM a FIB-SEM elektronových mikroskopů. Se svým týmem řeší projekty zaměřené na vývoj software pro řízení elektroniky, datový backend, výpočetní modely i uživatelské rozhraní elektronového mikroskopu. Kromě toho se zabývá i aplikačními moduly pro pokročilé mikroskopické techniky, například obrábění vzorků v nanoměřítku, spektrometrie či sestavování 3D modelů.