PhD pozice sponzorované firmami


Na fakultě se postupně rozvíjí možnost sponzorování doktorských studentů firmami v SPP.
První smlouvy o podpoře PhD pozic byly podepsané s firmami Red Hat Czech, Y Soft Corporation a Lexical Computing.