Oddělení průmyslových partnerů

Proděkanka pro průmyslové partnery

doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
e-mail: spp@fi.muni.cz

Sdružení průmyslových partnerů

Kontaktní osoby za SPP
Dorota Jůvová
administrátorka SPP
tel: 549 49 5274
e-mail: spp@fi.muni.cz

Ing. Renata Vévodová
Manažerka pro koordinaci a správu projektů
kancelář B502b
tel: 549 49 4754