Oddělení celoživotního vzdělávání a průmyslových partnerů

Proděkan pro vztahy s průmyslem a absolventy

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

Sdružení průmyslových partnerů

Vedení SPP
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
tel: 549 49 4494
e-mail: spp@fi.muni.cz
Kontaktní osoba za SPP
Eva Matějková
administrátorka SPP
tel: 549 49 4815
e-mail: spp@fi.muni.cz

Celoživotní vzdělávání

Vedoucí oddělení
Eva Matějková
kancelář B510
tel: 549 494 815, fax: 549 491 820
e-mail:czv@fi.muni.cz