Celoživotní vzdělávání

Proděkan pro vztahy s absolventy a celoživotní vzdělávání

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
e-mail: czv@fi.muni.cz

Kontakt CŽV
Bc. Alena Hooperová
Koordinátorka profesních aktivit
tel: 549 49 4641
e-mail: czv@fi.muni.cz