Oddělení celoživotního vzdělávání a průmyslových partnerů

Proděkanka pro průmyslové partnery

doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
e-mail: spp@fi.muni.cz

Proděkan pro vztahy s absolventy a celoživotní vzdělávání

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

Sdružení průmyslových partnerů

Kontaktní osoby za SPP
Eva Matějková
administrátorka SPP
tel: 549 49 4815
e-mail: spp@fi.muni.cz

Ing. Renata Vévodová
Manažerka pro koordinaci a správu projektů
kancelář B502b
tel: 549 49 4754

Celoživotní vzdělávání

Vedoucí oddělení
Eva Matějková
kancelář B502b
tel: 549 494 815, fax: 549 491 820
e-mail: czv@fi.muni.cz