Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Garant: doc. PhDr. Karel Pala, CSc.

Obor je zaměřen na získání výchozích znalostí v oblasti umělé inteligence, tj. počítačových systémů, které myslí a chovají se jako člověk. S touto oblastí úzce souvisí počítačové zpracování přirozeného jazyka, které věnuje pozornost "lidským" jazykům (čeština, angličtina,...) v psané i mluvené podobě z pohledu informatiky.

Absolventi oboru se mohou uplatnit v jakékoliv pozici vyžadující návrh inteligentních systémů. Absolventi mohou rovněž bezprostředně pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Požadavky

 • Splnit požadavky společného základu
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.

Povinné předměty

 • IB030 Úvod do počítačové lingvistiky (2+2 kr.)
 • IB031 Úvod do strojového učení (4+2 kr.)
 • PB016 Umělá inteligence I (3+2 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 1 z:
  • IB047 Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie (2+2 kr.)
  • IV126 Umělá inteligence II (2+2 kr.)
  • PB095 Úvod do počítačového zpracování řeči (2+2 kr.)
 • alespoň 23 kr. z předmětů:
  • IV029 Úvod do transparentní intenzionální logiky (2+2 kr.)
  • IV127 Seminář laboratoře adaptabilní výuky (2+1 kr.)
  • PB029 Elektronická příprava dokumentů (3+2 kr.)
  • PB106 Projekt z korpusové lingvistiky (2 kr.)
  • PV004 UNIX (2+2 kr.)
  • PV061 Úvod do strojového překladu (2+2 kr.)
  • PV070 Digitální knihovny (2+2 kr.)
  • PV072 Seminář z asistivních technologií (2+1 kr.)
  • PV115 Laboratoř dobývání znalostí (2 kr.)
  • PV123 Základy vizuální komunikace (2+1 kr.)
  • PV173 Seminář zpracování přirozeného jazyka (2+1 kr.)
  • PV182 Human Computer Interaction (2+2 kr.)
  • PV211 Introduction to Information Retrieval (3+2 kr.)
  • PV248 Kurz jazyka Python (2+1 kr.)

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • IB000 Matematické základy informatiky (3+2 kr.)
 • IB111 Základy programování (4+2 kr.)
 • MB201 Lineární modely B (6+2 kr.)
 • PB095 Úvod do počítačového zpracování řeči (2+2 kr.)
 • PB150 Architektury výpočetních systémů (2+1 kr.)
 • VB035 English I (2 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)

2. semestr

 • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
 • IB005 Formální jazyky a automaty (6+2 kr.)
 • MB102 Diferenciální a integrální počet (4+2 kr.)
 • PB071 Principy nízkoúrovňového programování (4+2 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)
 • VB036 English II (2 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)

3. semestr

 • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
 • MB203 Spojité modely a statistika B (6+2 kr.)
 • PB029 Elektronická příprava dokumentů (3+2 kr.)
 • PB154 Základy databázových systémů (3+2 kr.)
 • PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět I (1 kr.)

4. semestr

 • IB030 Úvod do počítačové lingvistiky (2+2 kr.)
 • IB031 Úvod do strojového učení (4+2 kr.)
 • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
 • MB104 Diskrétní matematika (4+2 kr.)
 • PB152 Operační systémy (2+2 kr.) (PB153 Operační systémy a jejich rozhraní (2+2 kr.))
 • PV123 Základy vizuální komunikace (2+1 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět II (2+1 kr.)

5. semestr

 • IB107 Vyčíslitelnost a složitost (3+2 kr.)
 • IV029 Úvod do transparentní intenzionální logiky (2+2 kr.)
 • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
 • PB016 Umělá inteligence I (3+2 kr.)
 • PV061 Úvod do strojového překladu (2+2 kr.)
 • PV070 Digitální knihovny (2+2 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (3 kr.)

6. semestr

 • PB156 Počítačové sítě (2+2 kr.)
 • PV004 UNIX (2+2 kr.)
 • PV173 Seminář zpracování přirozeného jazyka (2+1 kr.)
 • PV211 Introduction to Information Retrieval (3+2 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (7 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)