Společný základ bakalářských oborů

Garant: proděkan pro studijní programy

S výjimkou mezifakultních oborů (Informatika ve veřejné správě, Sociální informatika a Informatika a druhý obor) mají všechny bakalářské obory společný základ. Jednotlivé obory tento společný základ dále rozšiřují o oborově specifické požadavky. Společný základ obsahuje určitou flexibilitu, kterou mohou některé obory mírně zúžit.

Požadavky

Povinné předměty

Povinně volitelné předměty

Doporučení

Předměty společného základu je doporučené studovat v úvodních semestrech studia.

Studentům, kteří se zajímají spíše o matematicko-teoretické vzdělání je doporučeno absolvovat rozšířené verze matematických předmětů a předmět IB005, studentům orientujícím se spíše na programování je doporučeno absolvovat IB102 a oba předměty z volby PB161 a PB162.

Doporučený průchod studiem

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr