Aktuality pro akademický rok 2016/2017

Úpravy podmínek oborů

V katalogu pro akademický rok 2016/17 dochází k úpravám ve společném základu a drobným úpravám v jednotlivých oborech. Obecně platí, že studenti, kteří začali studovat dříve, mohou využít nových voleb, ale v tom případě musí splnit kompletně celé aktuální podmínky oboru.

Společný základ bakalářského studia

  • Ve společném základu bakalářského studia je nově implementována myšlenka volby teoretické nebo praktické profilace absolventa bakalářského studia. Student musí buď absolvovat alespoň dva rozšířené matematické předměty (prefix MB20x), nebo projít kurzy programování obou hlavních směrů, tj. Java i C++.
  • V úvodních kurzech do programování se ruší předmět IB001 Úvod do programování skrze C, místo toho je povinně zařazen předmět IB111 Úvod do programování (dříve Úvod do programování skrze Python).
  • Mezi povinné předměty základu se vrací kurz IB107 Vyčíslitelnost a složitost v rozsahu 3 kreditů s výhledem eliminace v IB107 vyučovaných partií z předmětu IB102 Automaty, gramatiky a složitost.

Úpravy ve studijních oborech

  • V oboru Sociální informatika došlo k upravě ve skladbě předmětů tak, aby byly více v souladu s profilem absolventa. Nově byl také zaveden předmět PV262 Metody a praxe výzkumu v sociální informatice, který by měl pomoci studentům oboru se správnou volbou tématu relevantni bakalářské práce.
  • Podobně v oboru navazujícího magisterského studia došlo k aktualizaci doporučeného studijního průchodu a skladbě předmětů, tak aby studium relevantně a oborově rovnoměrně naplnilo profil absolventa.

Nově vyučované předměty

  • PV262 Metody a praxe výzkumu v sociální informatice
  • PV263 Intercultural Management
  • PV264 Advanced Programming in C++
  • PA212 Advanced Search Techniques for Large Scale Data Analytics