Počítačová grafika a zpracování obrazu

Garant: prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v informatice a seznámit se s principy tvorby a používání informačních technologií se zaměřením a počítačovou grafiku. Posluchači získají znalosti a praktické dovednosti, které mohou použít bezprostředně po nástupu do praxe. Posluchači oboru studují předměty, ve kterých získají všeobecné znalosti z informatiky a poznatky z dynamicky se rozvíjející oblasti počítačové grafiky a jejího využití v dalších vědních oborech. Posluchači se seznámí s principy výstavby grafických aplikací a matematickými metodami používanými pro řešení základních zobrazovacích úloh. Obor poskytuje znalosti zaměřené na projekci a realizaci softwarových aplikací s využitím základních a pokročilých technologií počítačové grafiky. Absolvent je schopen působit jako aplikační programátor v oblastech, které využívají počítačovou grafiku pro modelování, vizualizaci a řešení úloh komunikace člověka s počítačem.

Studenti mohou po ukončení studia: nastoupit do praxe jako absolventi bakalářského programu s možností zvyšování kvalifikace a prohloubení konkrétních profesních znalostí realizované podle potřeb zaměstnavatele; pokračovat ve studiu magisterských programů jiného zaměření a získat perspektivní interdisciplinární znalosti; pokračovat ve studiu magisterských programů zaměřených na informatiku včetně studia teoretické informatiky.

Požadavky

 • Splnit požadavky společného základu.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 40 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů oboru.

Povinné předměty

 • PB009 Základy počítačové grafiky (3+2 kr.)
 • PB130 Úvod do digitálního zpracování obrazu (3+2 kr.)
 • PV131 Digitální zpracování obrazu (4+2 kr.)
 • PV182 Komunikace člověka s počítačem (2+2 kr.)
 • PV189 Mathematics for Computer Graphics (2+2 kr.)
 • PřF:M4180 Numerické metody I (4+2 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň dva z:
  • PB069 Vývoj desktopových aplikací v C#/.NET (4+2 kr.)
  • PV097 Výtvarná informatika (3+2 kr.)
  • PV112 Programování grafických aplikací (3+2 kr.)
  • PV156 Digitální fotografie (2+1 kr.)
  • PV160 Human-Computer Interaction Laboratory (2 kr.)
  • PV162 Projekt z digitálního zpracování obrazů (2+1 kr.)
  • PV187 Seminar of digital image processing (2 kr.)

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • IB000 Matematické základy informatiky (3+2 kr.)
 • IB111 Úvod do programování (4+2 kr.)
 • MB101 Lineární modely (4+2 kr.)
 • PB151 Výpočetní systémy (3+2 kr.)
 • PB154 Základy databázových systémů (3+2 kr.)
 • VB035 English I (2 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět I (1 kr.)

2. semestr

 • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
 • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
 • MB102 Diferenciální a integrální počet (4+2 kr.)
 • PB071 Principy nízkoúrovňového programování (4+2 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)
 • VB036 English II (2 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět II (2+1 kr.)

3. semestr

 • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
 • IB102 Automaty, gramatiky a složitost (5+2 kr.)
 • MB103 Spojité modely a statistika (4+2 kr.)
 • PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.)
 • PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.)

4. semestr

 • MB104 Diskrétní matematika (4+2 kr.)
 • PB009 Základy počítačové grafiky (3+2 kr.)
 • PB130 Úvod do digitálního zpracování obrazu (3+2 kr.)
 • PB152 Operační systémy (2+2 kr.) (PB153 Operační systémy a jejich rozhraní (2+2 kr.))
 • PB156 Počítačové sítě (2+2 kr.)
 • PV112 Programování grafických aplikací (3+2 kr.)
 • PV160 Human-Computer Interaction Laboratory (2 kr.)

5. semestr

 • IB107 Vyčíslitelnost a složitost (3+2 kr.)
 • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
 • PV131 Digitální zpracování obrazu (4+2 kr.)
 • PV182 Komunikace člověka s počítačem (2+2 kr.)
 • PV189 Mathematics for Computer Graphics (2+2 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (3 kr.)

6. semestr

 • PřF:M4180 Numerické metody I (4+2 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (7 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)