Společný základ bakalářských oborů

Garant: proděkan pro studijní programy

S výjimkou mezifakultních oborů (Informatika ve veřejné správě, Sociální informatika a Informatika a druhý obor) mají všechny bakalářské obory společný základ. Jednotlivé obory tento společný základ dále rozšiřují o oborově specifické požadavky. Společný základ obsahuje určitou flexibilitu, kterou mohou některé obory mírně zúžit.

Požadavky

 • Absolvovat všechny povinné předměty nejvyšší možnou formou ukončení.
 • Absolvovat v každé skupině povinně volitelných předmětů požadovaný minimální počet nejvyšší možnou formou ukončení.
 • Získat nejméně 180 kreditů za celou dobu studia a složit státní zkoušku.
 • Získat 10 kreditů za předmět SBAPR a obhájit bakalářskou práci, viz pokyny.

Povinné předměty

 • IB000 Matematické základy informatiky (3+2 kr.)
 • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
 • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
 • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
 • IB107 Vyčíslitelnost a složitost (3+2 kr.)
 • IB111 Úvod do programování (4+2 kr.)
 • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
 • PB071 Principy nízkoúrovňového programování (4+2 kr.)
 • PB154 Základy databázových systémů (3+2 kr.)
 • PB156 Počítačové sítě (2+2 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 1 z:
  • MB101 Lineární modely (4+2 kr.)
  • MB201 Lineární modely B (6+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • MB102 Diferenciální a integrální počet (4+2 kr.)
  • MB202 Diferenciální a integrální počet B (6+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • MB103 Spojité modely a statistika (4+2 kr.)
  • MB203 Spojité modely a statistika B (6+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • MB104 Diskrétní matematika (4+2 kr.)
  • MB204 Diskrétní matematika B (6+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • IB005 Formální jazyky a automaty (6+2 kr.)
  • IB102 Automaty, gramatiky a složitost (5+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.)
  • PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.)
 • přičemž je nutné splnit jednu z následujících variant:
  • alespoň dva rozšířené matematické předměty, tj. dva předměty ze seznamu
   MB201 Lineární modely B (6+2 kr.),
   MB202 Diferenciální a integrální počet B (6+2 kr.),
   MB203 Spojité modely a statistika B (6+2 kr.),
   MB204 Diskrétní matematika B (6+2 kr.),
  • anebo oba předměty z volby
   PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.)
   PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PB150 Architektury výpočetních systémů (2+1 kr.)
  • PB151 Výpočetní systémy (3+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PB152 Operační systémy (2+2 kr.)
  • PB153 Operační systémy a jejich rozhraní (2+2 kr.)
 • alespoň jedna z následujících dvojic všeobecně vzdělávacích předmětů:
  • VB003 Ekonomický styl myšlení I (1 kr.) a VB004 Ekonomický styl myšlení II (2+1 kr.)
  • VB005 Panorama fyziky I (1 kr.) a VB006 Panorama fyziky II (2+1 kr.)
  • VB007 Filosofie vědy I (2 kr.) a VB008 Filosofie vědy II (2+1 kr.)
  • VB010 Kapitoly k filosofii jazyka I (2 kr.) a VB011 Kapitoly k filosofii jazyka II (2+1 kr.)
  • VV031 Základy výtvarné kultury I (1 kr.) a VV032 Základy výtvarné kultury II (2+1 kr.)
  • PV185 Panoráma biologie I (2+1 kr.) a PV186 Panoráma biologie II (2+1 kr.)
  • VB041 Principy právního myšlení (2+1 kr.) a VB042 Právo duševního vlastnictví (2+2 kr.)
  • VV030 Filosofie a teorie mysli (2 kr.) a VV065 Vybrané kapitoly k teorii mysli (2 kr.)
  • VV014 Religionistika (2 kr.) a VV018 Vybrané kapitoly z religionistiky (2 kr.)
 • alespoň dva zápočty za tělesnou výchovu

Doporučení

Předměty společného základu je doporučené studovat v úvodních semestrech studia.

Studentům, kteří se zajímají spíše o matematicko-teoretické vzdělání je doporučeno absolvovat rozšířené verze matematických předmětů a předmět IB005, studentům orientujícím se spíše na programování je doporučeno absolvovat IB102 a oba předměty z volby PB161 a PB162.

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • IB000 Matematické základy informatiky (3+2 kr.)
 • IB111 Úvod do programování (4+2 kr.)
 • MB101 Lineární modely (4+2 kr.)
 • PB151 Výpočetní systémy (3+2 kr.)
 • VB035 English I (2 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět I (1 kr.)

2. semestr

 • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
 • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
 • MB102 Diferenciální a integrální počet (4+2 kr.)
 • PB152 Operační systémy (2+2 kr.) (PB153 Operační systémy a jejich rozhraní (2+2 kr.))
 • VB001 Specialist English (1 kr.)
 • VB036 English II (2 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět II (2+1 kr.)

3. semestr

 • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
 • IB102 Automaty, gramatiky a složitost (5+2 kr.)
 • MB103 Spojité modely a statistika (4+2 kr.)
 • PB154 Základy databázových systémů (3+2 kr.)
 • PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.) (PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.))

4. semestr

 • MB104 Diskrétní matematika (4+2 kr.)
 • PB156 Počítačové sítě (2+2 kr.)

5. semestr

 • IB107 Vyčíslitelnost a složitost (3+2 kr.)
 • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (3 kr.)

6. semestr

 • SBAPR Bakalářská práce (7 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)