Aplikovaná informatika - specializace Grafický design

Garant: MgA. Helena Lukášová, ArtD.

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v informatice a seznámit se s principy tvorby a používání informačních technologií. Posluchači získají znalosti a praktické dovednosti, které mohou použít bezprostředně po nástupu do praxe. Obor je orientován na vývoj programového vybavení a aplikace informatiky.

Studenti mohou po ukončení studia: nastoupit do praxe jako absolventi bakalářského programu s možností zvyšování kvalifikace a prohloubení konkrétních profesních znalostí realizované podle potřeb zaměstnavatele; pokračovat ve studiu magisterských programů jiného zaměření a získat perspektivní interdisciplinární znalosti; pokračovat ve studiu magisterských programů zaměřených na informatiku včetně studia teoretické informatiky.

Specializace Grafický design se zabývá tvorbou základních stavebních prvků vizuálních orientačních systémů -- piktogramy. Zabývá se tvorbou značky a logotypu, včetně grafického manuálu. Seznamuje s dějinami vizuálních komunikací. Podle volby je obor doplněn pracemi v oboru písmo nebo typografie nebo digitální fotografie. Studium specializace je podmíněno volbou tématu bakalářské práce se vztahem ke grafickému designu.

Požadavky

 • Splnit požadavky společného základu, přičemž je nutné absolvovat předmět PB151.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.

Povinné předměty

 • PB009 Základy počítačové grafiky (3+2 kr.)
 • PV066 Typografie I (2+1 kr.)
 • PV078 Grafický design I (2+1 kr.)
 • PV084 Písmo I (2+1 kr.)
 • PV123 Základy vizuální komunikace (2+1 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 2 z:
  • PV067 Typografie II (2+2 kr.)
  • PV083 Grafický design II (2+2 kr.)
  • PV085 Písmo II (2+2 kr.)
  • VV033 Fotografie I (2+1 kr.)
  • VV034 Fotografie II (2+2 kr.)
  • VV035 Tvorba 3D charakteru I (1+1 kr.)
 • alespoň 2 z:
  • PB130 Úvod do digitálního zpracování obrazu (3+2 kr.)
  • PV097 Výtvarná informatika (3+2 kr.)
  • PV156 Digitální fotografie (2+1 kr.)
  • PV257 Projekt z grafického designu a multimédií (2+1 kr.)
  • VV042 Historické proměny fotografie (2 kr.)

Doporučení

Nad rámec studijních povinností se doporučuje vystudovat alespoň dva další specializované předměty, například PB029 Elektronická příprava dokumentů (3+2 kr.), PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace (3+2 kr.), PV110 Základy filmové řeči (4+1 kr.), PV113 Produkce audiovizuálního díla (5+1 kr.), PA178 Digitální typografie (3+1 kr.) nebo PV114 Praktikum produkce kolektivního audiovizuálního díla (2+1 kr.).

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • IB000 Matematické základy informatiky (3+2 kr.)
 • IB111 Úvod do programování (4+2 kr.)
 • MB101 Lineární modely (4+2 kr.)
 • PB151 Výpočetní systémy (3+2 kr.)
 • PB154 Základy databázových systémů (3+2 kr.)
 • VB035 English I (2 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět I (1 kr.)

2. semestr

 • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
 • MB102 Diferenciální a integrální počet (4+2 kr.)
 • PB071 Principy nízkoúrovňového programování (4+2 kr.)
 • PV123 Základy vizuální komunikace (2+1 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)
 • VB036 English II (2 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět II (2+1 kr.)

3. semestr

 • IB102 Automaty, gramatiky a složitost (5+2 kr.)
 • MB103 Spojité modely a statistika (4+2 kr.)
 • PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.)
 • PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.)
 • PV066 Typografie I (2+1 kr.)
 • PV078 Grafický design I (2+1 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)

4. semestr

 • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
 • MB104 Diskrétní matematika (4+2 kr.)
 • PB009 Základy počítačové grafiky (3+2 kr.)
 • PB153 Operační systémy a jejich rozhraní (2+2 kr.)
 • PB156 Počítačové sítě (2+2 kr.)

5. semestr

 • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
 • IB107 Vyčíslitelnost a složitost (3+2 kr.)
 • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
 • PV084 Písmo I (2+1 kr.)
 • PV097 Výtvarná informatika (3+2 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (2 kr.)
 • VV033 Fotografie I (2+1 kr.)

6. semestr

 • SBAPR Bakalářská práce (8 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)
 • VV034 Fotografie II (2+2 kr.)
 • VV042 Historické proměny fotografie (2 kr.)