Učitelství výpočetní techniky - rozšíření aprobace

Garant: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Do tohoto oboru již v budoucnosti nebudou přijímáni noví studenti. Stávající studenti studují podle studijního plánu uvedeného v katalogu 2011/12.