Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Garant: doc. PhDr. Karel Pala, CSc.

Garant zaměření Umělá inteligence: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.

Obor je zaměřen na získání pokročilých znalostí v oblasti umělé inteligence a rešení složitých problémů v nejrůznějších oblastech aplikované i teoretické informatiky. V rámci oboru lze studovat počítačové zpracování přirozeného jazyka, reprezentaci znalostí a jejich management, plánování a rozvrhování, agentní technologie, odvozování s neurčitostí, strojové učení a dolování z dat.

S oblastí umělé inteligence úzce souvisí počítačové zpracování přirozeného jazyka (ZPJ), které věnuje pozornost "lidským" jazykům (čeština, angličtina, ...) v psané i mluvené podobě z pohledu informatiky.

Absolventi oboru se mohou uplatnit v průmyslové praxi i v aplikovaném výzkumu např. v pozicích vyžadujících návrh inteligentních systémů, řízení a optimalizaci výrobních procesů nebo pokročilou analýzu dat.

Studenti obou zaměření oboru mohou absolvovat jednosemestrální pobyt na renomované zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus. Součástí tohoto pobytu může být i práce na projektu pod vedením školitelů z obou univerzit.

Obor se skládá ze dvou prolínajících se zaměření -- Zpracování přirozeného jazyka a Umělá inteligence.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci (viz pokyny).
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty v jednom z vybraných zaměření nejvyšší formou ukončení.
 • Získat alespoň 100 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů oboru.

Povinné a povinně volitelné předměty

 • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
 • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
 • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
 • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
 • alespoň 1 z:
  • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
  • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
 • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (20 kr.)
 • SOBHA Obhajoba závěrečné práce (0 kr.)
 • SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program) (0 kr.)
 • povinné předměty zaměření Zpracování přirozeného jazyka:
  • IA157 Logická analýza přirozeného jazyka II (2+2 kr.)
  • PA153 Počítačové zpracování přirozeného jazyka (2+2 kr.)
  • PA154 Nástroje pro korpusy (2+2 kr.)
  • PA156 Dialogové systémy (2+2 kr.)
  • alespoň 2 z:
   • IB013 Logické programování (3+2 kr.)
   • PA164 Strojové učení a přirozený jazyk (3+2 kr.)
   • PV056 Strojové učení a dobývání znalostí (3+2 kr.)
 • povinné předměty zaměření Umělá inteligence:
  • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
  • IB013 Logické programování (3+2 kr.)
  • PA153 Počítačové zpracování přirozeného jazyka (2+2 kr.)
  • PV056 Strojové učení a dobývání znalostí (3+2 kr.)
  • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
  • alespoň 2 z:
   • IA080 Seminar on Knowledge Discovery (2+1 kr.)
   • PA163 Programování s omezujícími podmínkami (3+2 kr.)
   • PA164 Strojové učení a přirozený jazyk (3+2 kr.)
   • PA167 Rozvrhování (2+2 kr.)
  • alespoň 1 z:
   • IA012 Složitost (2+2 kr.)
   • IA102 Linear and Integer Optimization Tasks and their Solutions (3+2 kr.)
   • IV109 Modelování a simulace (3+2 kr.)
   • PV027 Optimalizace (3+2 kr.)
 • volitelné předměty:
  • IV057 Seminář k informační společnosti (2+1 kr.)
  • PA091 Sémantika a komunikace (2+1 kr.)
  • PA107 Projekt z korpusových nástrojů (2 kr.)
  • PV061 Strojový překlad (2+2 kr.)
  • PV070 Digitální knihovny (2+2 kr.)
  • PV072 Seminář z asistivních technologií (2+1 kr.)
  • PV115 Laboratoř dobývání znalostí (2 kr.)
  • PV122 Formální struktura přirozeného jazyka (2+1 kr.)
  • PV123 Základy vizuální komunikace (2+1 kr.)
  • MA012 Statistika II (4+2 kr.)
  • PA026 Projekt z umělé inteligence (2+1 kr.)
  • PA164 Strojové učení a přirozený jazyk (3+2 kr.)
  • PA116 Domain Understanding and Modeling (4+2 kr.)
  • PA128 Similarity Searching in Multimedia Data (2+2 kr.)
  • PB016 Úvod do umělé inteligence (3+2 kr.)
  • PV021 Neuronové sítě (4+2 kr.)
  • PV030 Textual Information Systems (3+2 kr.)
  • PV056 Strojové učení a dobývání znalostí (3+2 kr.)

Doporučený průchod studiem

Zaměření Umělá inteligence

1. semestr

 • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
 • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
 • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
 • PA163 Programování s omezujícími podmínkami (3+2 kr.)
 • PA164 Strojové učení a přirozený jazyk (3+2 kr.)

2. semestr

 • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
 • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
 • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
 • PV056 Strojové učení a dobývání znalostí (3+2 kr.)
 • PA167 Rozvrhování (2+2 kr.)

3. semestr

 • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
 • IA080 Seminar on Knowledge Discovery (2+1 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)

4. semestr

 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)

Zaměření Zpracování přirozeného jazyka

1. semestr

 • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
 • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
 • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
 • PA153 Počítačové zpracování přirozeného jazyka (2+2 kr.)

2. semestr

 • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
 • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
 • IB013 Logické programování (3+2 kr.)
 • PA156 Dialogové systémy (2+2 kr.)

3. semestr

 • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
 • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
 • PV061 Strojový překlad (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)

4. semestr

 • IA157 Logická analýza přirozeného jazyka II (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PA154 Nástroje pro korpusy (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)