Programovatelné technické struktury/Embedded Systems

Garant: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Obor Embedded systems (zapouzdřené systémy) poskytuje specifické znalosti pro práci s programovatelnými strukturami s přesahem do paralelních a distribuovaných systémů, počítačových sítí a kryptografie. Obor klade důraz na vyváženost předmětů poskytujících potřebný teoretický základ a předmětů orientovaných na získání praktických dovedností, které se uplatňují při návrhu, implementaci, analýze, testování a provozu zapouzdřených systémů. Nedílnou součástí studia je i práce na projektu v malém týmu a orientovaném na experimentální a prototypová řešení zajímavých problémů spojených s řešením praktických problémů vyplývajících z výzkumných a vývojových aktivit fakulty.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci (viz pokyny).

Povinné a povinně volitelné předměty

 • PA102 Technologie informačních systémů I (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (20 kr.)
 • SOBHA Obhajoba závěrečné práce (0 kr.)
 • SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program) (0 kr.)
 • alespoň 3 z:
  • MA002 Matematická analýza III (3+2 kr.)
  • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
  • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
  • MB008 Algebra I (2+2 kr.)
  • MA009 Algebra II (2+2 kr.)
  • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
  • MA012 Statistika II (4+2 kr.)
  • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
  • PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II (4+2 kr.)
  • PřF:M7130 Geometrické algoritmy (2+2 kr.)
  • PřF:M7190 Teorie her (3+2 kr.)
  • PřF:M4155 Teorie množin (2+2 kr.)
  • PřF:M4180 Numerické metody I (4+2 kr.)
  • PřF:M9100 Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic (3+2 kr.)
  • PřF:M5110 Okruhy a moduly (3+2 kr.)
  • PřF:M7150 Teorie kategorií (2+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • IB108 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
  • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
  • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
  • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
  • IA012 Složitost (2+2 kr.)
  • IA014 Funkcionální programování (3+2 kr.)
  • IA023 Petriho sítě (2+2 kr.)
  • IA038 Typy a důkazy (3+2 kr.)
  • IA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
  • IA046 Vyčíslitelnost (2+2 kr.)
  • IA062 Randomized Algorithms and Computations (3+2 kr.)
  • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
  • IA157 Logická analýza přirozeného jazyka II (2+2 kr.)
 • PřF:F5090 Elektronika (2a) (2+2 kr.)
 • IA158 Real Time Systems (2+2 kr.)
 • PA174 Design of Digital Systems II (2+2 kr.)
 • PA175 Digital Systems Diagnostics II (2+2 kr.)
 • PA176 Architecture of Digital Systems II (2+2 kr.)
 • PV191 Projekt z konstrukce digitálních systémů (3+1 kr.)
 • PB170 Seminář z konstrukce digitálních systémů (2+1 kr.)
 • PV200 Introduction to hardware description languages (3+1 kr.)
 • PA190 Digital Signal Processing (2+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
 • alespoň 1 z:
  • IA159 Formal Verification Methods (2+2 kr.)
  • IV113 Úvod do validace a verifikace (2+2 kr.)

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • PA102 Technologie informačních systémů I (2+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
 • PA174 Design of Digital Systems II (2+2 kr.)
 • PB170 Seminář z konstrukce digitálních systémů (2+1 kr.)
 • Volitelný předmět M (5 kr.)

2. semestr

 • PA105 Technologie informačních systémů II (2+2 kr.)
 • IA158 Real Time Systems (2+2 kr.)
 • PV191 Projekt z konstrukce digitálních systémů (3+1 kr.)
 • PA190 Digital Signal Processing (2+2 kr.)
 • PřF:F5090 Elektronika (2a) (2+2 kr.)
 • PA176 Architecture of Digital Systems II (2+2 kr.)
 • Volitelný předmět M (5 kr.)

3. semestr

 • PA175 Digital Systems Diagnostics II (2+2 kr.)
 • PV200 Introduction to hardware description languages (3+1 kr.)
 • PřF:F5190 Praktická elektronika (2+1 kr.)
 • Volitelný předmět M (5 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)

4. semestr

 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • IA159 Formal Verification Methods (2+2 kr.)
 • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)