Paralelní a distribuované systémy

Garant: prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.

Obor poskytuje specifické znalosti pro práci s paralelními a distribuovanými systémy s přesahem do oblastí počítačových sítí, programovatelného hardware, kryptografie, náročných paralelních či distribuovaných výpočtů. Obor klade důraz na vyváženost předmětů poskytujících potřebný teoretický základ a předmětů orientovaných na získání praktických dovedností, které se uplatňují pří návrhu, implementaci, analýze, testování a provozu paralelních a distribuovaných systémů. Doporučenou součástí studia je i práce na projektu, typicky v malém týmu a zpravidla orientovaném na experimentální a prototypová řešení zajímavých problémů.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci (viz pokyny).

Povinné a povinně volitelné předměty

 • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
 • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
 • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
 • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
 • MA009 Algebra II (2+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
  • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
 • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (20 kr.)
 • SOBHA Obhajoba závěrečné práce (0 kr.)
 • SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program) (0 kr.)
 • IA040 Modální a temporální logiky procesů (2+2 kr.)
 • IA158 Real Time Systems (2+2 kr.)
 • IA159 Formal Verification Methods (2+2 kr.)
 • IV100 Paralelní a distribuované výpočty (2+2 kr.)
 • PV079 Applied Cryptography (3+2 kr.)
 • PA053 Distribuované systémy a middleware (2+2 kr.)
 • PA160 Počítačové sítě a jejich aplikace II (2+2 kr.)
 • alespoň 4 předměty ze skupiny:
  • IA012 Složitost (2+2 kr.)
  • IA023 Petriho sítě (2+2 kr.)
  • IA041 Teorie a specifikace procesů (2+1 kr.)
  • IA058 Paralelní algoritmy a modely výpočtů (3+2 kr.)
  • IA072 Seminar on Concurrency (2+1 kr.)
  • IA160 Stochastické systémy (2+2 kr.)
  • IV010 Komunikace a paralelismus (2+2 kr.)
  • IV111 Pravděpodobnost v informatice (4+2 kr.)
  • IV112 Projekt z programování paralelních aplikací (5 kr.)
  • předmět z dvojice, který nebyl absolvován v rámci povinných předmětů:
   • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
   • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
  • PA008 Překladače (3+2 kr.)
  • PA104 Vedení týmového projektu (2+2 kr.)
  • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
  • PV017 Bezpečnost informačních technologií (2+2 kr.)
  • PV065 UNIX -- programování a správa systému I (2+1 kr.)
  • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)
  • PV175 Správa systémů MS Windows I (3+1 kr.)

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
 • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
 • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
 • IA040 Modální a temporální logiky procesů (2+2 kr.)
 • IV100 Paralelní a distribuované výpočty (2+2 kr.)

2. semestr

 • MA009 Algebra II (2+2 kr.)
 • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
 • IA159 Formal Verification Methods (2+2 kr.)
 • PA053 Distribuované systémy a middleware (2+2 kr.)
 • PA160 Počítačové sítě a jejich aplikace II (2+2 kr.)

3. semestr

 • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
 • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
 • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
 • PV079 Applied Cryptography (3+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)

4. semestr

 • IA158 Real Time Systems (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)