Zpracování obrazu

Garant: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

Obor poskytne komplexní rozhled v oblasti získávání a zpracování obrazové informace počínaje jednoduchými úpravami obrazů pomocí bodových transformací či lineárních filtrů a konče sofistikovanými nástroji jakými jsou matematická morfologie nebo deformabilní modely. Absolvent je schopen navrhovat a vést vývoj softwarových systémů pro zpracování obrazové informace ve výzkumu (např. molekulárně-biologický výzkum s využitím mikroskopických zobrazovacích technik), v medicíně (např. zpracování obrazů z ultrazvuku, magnetické rezonance, CT mozku), ale i v průmyslu (rozpoznávání otisků prstů či sítnice, záznamů bezpečnostních a dopravních kamer, apod.).

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia.
 • Absolvovat povinné a povinně volitelné předměty ze skupiny "Základ I" nebo "Základ II".
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat nejméně 40 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů oboru, které nebyly započítány do plnění "Základu I" nebo "Základu II".
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci (viz pokyny).

Povinné a povinně volitelné předměty

 • Povinné a povinně volitelné předměty - "Základ I":
  • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
  • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
  • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
  • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
  • MA009 Algebra II (2+2 kr.)
  • alespoň 1 z:
   • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
   • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
  • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
  • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)
  • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • Povinné a povinně volitelné předměty - "Základ II":
  • PA102 Technologie informačních systémů I (2+2 kr.)
  • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
  • PA105 Technologie informačních systémů II (2+2 kr.)
  • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
  • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
  • alespoň 3 z:
   • MA002 Matematická analýza III (3+2 kr.)
   • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
   • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
   • MB008 Algebra I (2+2 kr.)
   • MA009 Algebra II (2+2 kr.)
   • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
   • MA012 Statistika II (4+2 kr.)
   • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
   • PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II (4+2 kr.)
   • PřF:M7130 Geometrické algoritmy (2+2 kr.)
   • PřF:M7190 Teorie her (3+2 kr.)
   • PřF:M4155 Teorie množin (2+2 kr.)
   • PřF:M4180 Numerické metody I (4+2 kr.)
   • PřF:M9100 Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic (3+2 kr.)
   • PřF:M5110 Okruhy a moduly (3+2 kr.)
   • PřF:M7150 Teorie kategorií (2+2 kr.)
  • alespoň 3 z:
   • IB108 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
   • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
   • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
   • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
   • IA012 Složitost (2+2 kr.)
   • IA014 Funkcionální programování (3+2 kr.)
   • IA023 Petriho sítě (2+2 kr.)
   • IA038 Typy a důkazy (3+2 kr.)
   • IA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
   • IA046 Vyčíslitelnost (2+2 kr.)
   • IA062 Randomized Algorithms and Computations (3+2 kr.)
   • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
   • IA157 Logická analýza přirozeného jazyka II (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (20 kr.)
 • SOBHA Obhajoba závěrečné práce (0 kr.)
 • SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program) (0 kr.)
 • PA010 Počítačová grafika (2+2 kr.)
 • PV131 Digitální zpracování obrazu (4+2 kr.)
 • PA166 Advanced Methods of Digital Image Processing (4+2 kr.)
 • PA170 Digitální geometrie (3+2 kr.)
 • PA171 Digital Image Filtering (4+2 kr.)
 • PA172 Image Acquisition (2+2 kr.)
 • PA173 Mathematical Morphology (3+2 kr.)
 • PřF:M7130 Geometrické algoritmy (2+2 kr.)
 • povinně volitelné předměty:
  • PV027 Optimalizace (3+2 kr.)
  • PV229 Multimedia Similarity Searching in Practice (2 kr.)
  • PA128 Similarity Searching in Multimedia Data (2+2 kr.)
  • PřF:M5180 Numerické metody II (3+2 kr.)

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • PA102 Technologie informačních systémů I (2+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
 • PA010 Počítačová grafika (2+2 kr.)
 • PV131 Digitální zpracování obrazu (4+2 kr.)
 • Volitelný předmět M (5 kr.)
 • Volitelný předmět I (5 kr.)

2. semestr

 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PA105 Technologie informačních systémů II (2+2 kr.)
 • PA171 Digital Image Filtering (4+2 kr.)
 • PA172 Image Acquisition (2+2 kr.)
 • Volitelný předmět M (5 kr.)
 • Volitelný předmět I (5 kr.)

3. semestr

 • PA170 Digitální geometrie (3+2 kr.)
 • PA173 Mathematical Morphology (3+2 kr.)
 • PřF:M7130 Geometrické algoritmy (2+2 kr.)
 • Volitelný předmět M (4 kr.)
 • Volitelný předmět I (4 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (5 kr.)

4. semestr

 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PA166 Advanced Methods of Digital Image Processing (4+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (15 kr.)