Informační systémy

Garant: RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.

Obor je zaměřený na znalosti a dovednosti potřebné ve všech etapách vývoje, správy a úprav informačních systémů, obecně ale i jiných rozsáhlých softwarových systémů. Důraz je kladen na znalosti potřebné při analýze a specifikaci požadavků a návrhu systému. Absolvent bude schopen zastávat různé role v IT odděleních podílejících se na vývoji a provozu informačních systémů a při využívání IT pro činnost organizací.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci (viz pokyny).
 • Získat alespoň 100 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů oboru (včetně diplomové práce).

Povinné a povinně volitelné předměty

 • PA102 Technologie informačních systémů I (2+2 kr.)
 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PA105 Technologie informačních systémů II (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (20 kr.)
 • SOBHA Obhajoba závěrečné práce (0 kr.)
 • SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program) (0 kr.)
 • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
 • PA116 Domain Understanding and Modeling (4+2 kr.)
 • alespoň 3 předměty z bloku Matematika:
  • MA002 Matematická analýza III (3+2 kr.)
  • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
  • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
  • MB008 Algebra I (2+2 kr.)
  • MA009 Algebra II (2+2 kr.)
  • MA012 Statistika II (4+2 kr.)
  • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
  • PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II (4+2 kr.)
  • PřF:M7130 Geometrické algoritmy (2+2 kr.)
  • PřF:M7190 Teorie her (3+2 kr.)
  • PřF:M4155 Teorie množin (2+2 kr.)
  • PřF:M4180 Numerické metody I (4+2 kr.)
  • PřF:M9100 Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic (3+2 kr.)
  • PřF:M5110 Okruhy a moduly (3+2 kr.)
  • PřF:M7150 Teorie kategorií (2+2 kr.)
 • alespoň 3 předměty z bloku Informatika:
  • IB108 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
  • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
  • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
  • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
  • IA012 Složitost (2+2 kr.)
  • IA014 Funkcionální programování (3+2 kr.)
  • IA023 Petriho sítě (2+2 kr.)
  • IA038 Typy a důkazy (3+2 kr.)
  • IA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
  • IA046 Vyčíslitelnost (2+2 kr.)
  • IA062 Randomized Algorithms and Computations (3+2 kr.)
  • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
  • IA157 Logická analýza přirozeného jazyka II (2+2 kr.)
 • alespoň 1 předmět z bloku Řízení projektu:
  • PA104 Vedení týmového projektu (2+2 kr.)
  • PV098 Řízení implementace IS (2+2 kr.)
 • alespoň 1 předmět z bloku Systémy:
  • PV019 Geografické informační systémy I (2+2 kr.)
  • PV047 Vybrané kapitoly z GIS I (2 kr.)
  • PV028 Aplikační informační systémy (2+1 kr.)
  • PV043 Informační systémy podniků (2+1 kr.)
  • PV030 Textual Information Systems (3+2 kr.)
  • PV044 Enviromentální informační systémy (2+2 kr.)
  • PV070 Digitální knihovny (2+2 kr.)
  • PA128 Similarity Searching in Multimedia Data (2+2 kr.)
  • PA053 Distribuované systémy a middleware (2+2 kr.)
 • alespoň 1 předmět z bloku Projekty:
  • PV167 Projekt z objektového návrhu informačních systémů (2 kr.)
  • PV024 Projekt ze softwarových metod výstavby IS I (1 kr.)
  • PV229 Multimedia Similarity Searching in Practice (2 kr.)
 • alespoň 1 předmět z bloku Bezpečnost, znalosti a plánování:
  • PV017 Bezpečnost informačních technologií (2+2 kr.)
  • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)
  • PV157 Autentizace a řízení přístupu (2+2 kr.)
  • PV079 Applied Cryptography (3+2 kr.)
  • PV056 Strojové učení a dobývání znalostí (3+2 kr.)
  • PA167 Rozvrhování (2+2 kr.)
 • alespoň 1 předmět z bloku Ostatní:
  • PV045 Management informačního systému (2+2 kr.)
  • PV118 Informační politika a státní informační systém ČR (2+2 kr.)
  • PA088 Systémy integrovaného managementu (2+2 kr.)
  • PV165 Procesní řízení (2+2 kr.)
  • PV057 Účetnictví a finance (2+2 kr.)
  • PV119 Základy práva pro informatiky (2+2 kr.)
  • IV064 Informační společnost (2+2 kr.)

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • PA102 Technologie informačních systémů I (2+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
 • Volba z bloku Matematika, např. MB008 Algebra I (4 kr.)
 • Volba z bloku Informatika, např. IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (5 kr.)
 • Volba z bloku Systémy, např. PV019 Geografické informační systémy I (4 kr.)
 • Volba z bloku Bezpečnost, znalosti a plánování, např. PV017 Bezpečnost informačních technologií (4 kr.)

2. semestr

 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PA105 Technologie informačních systémů II (2+2 kr.)
 • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
 • Volba z bloku Matematika, např. MA002 Matematická analýza III (5 kr.)
 • Volba z bloku Informatika, např. IB108 Algoritmy a datové struktury II (5 kr.)
 • Volba z bloku Ostatní (4 kr.)

3. semestr

 • PA116 Domain Understanding and Modeling (4+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)
 • Volba z bloku Matematika, např. MA015 Grafové algoritmy (5 kr.)
 • Volba z bloku Ostatní (4 kr.)

4. semestr

 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • Volba z bloku Informatika, např. IA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (4 kr.)
 • Volba z bloku Řízení projektu (4 kr.)
 • Volba z bloku Systémy, např. PA128 Similarity Searching in Multimedia Data (4 kr.)
 • Volba z bloku Projekty, např. PV167 Projekt z objektového návrhu informačních systémů (2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)