Bezpečnost informačních technologií

Garant: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

Obor je zaměřený na získání znalostí z oblastí bezpečnosti v počítačových systémech a sítích, kryptografie a jejích aplikací. Studium pokrývá znalosti od kódování a teoretické kryptografie po manažerské techniky v oblasti IT a jejich bezpečnosti. Hlavní důraz je kladen na přípravu takového absolventa, který bude schopen pracovat v různých rolích kritických pro zajištění bezpečnosti IT -- konkrétní vyprofilování (např. směrem ke kryptografii, technologickým aspektům či řízení bezpečnosti) je ovšem ponecháno na volbě studenta.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia.
 • Absolvovat povinné a povinně volitelné předměty ze skupiny "Základ I" nebo "Základ II".
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Absolvovat nejméně 8 předmětů z níže uvedených voleb označených hvězdičkou.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci (viz pokyny).

Povinné a povinně volitelné předměty

 • Povinné a povinně volitelné předměty - "Základ I":
  • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
  • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
  • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
  • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
  • MA009 Algebra II (2+2 kr.)
  • alespoň 1 z:
   • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
   • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
  • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
  • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)
  • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • Povinné a povinně volitelné předměty - "Základ II":
  • PA102 Technologie informačních systémů I (2+2 kr.)
  • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
  • PA105 Technologie informačních systémů II (2+2 kr.)
  • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
  • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
  • alespoň 3 z:
   • MA002 Matematická analýza III (3+2 kr.)
   • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
   • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
   • MB008 Algebra I (2+2 kr.)
   • MA009 Algebra II (2+2 kr.)
   • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
   • MA012 Statistika II (4+2 kr.)
   • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
   • PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II (4+2 kr.)
   • PřF:M7130 Geometrické algoritmy (2+2 kr.)
   • PřF:M7190 Teorie her (3+2 kr.)
   • PřF:M4155 Teorie množin (2+2 kr.)
   • PřF:M4180 Numerické metody I (4+2 kr.)
   • PřF:M9100 Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic (3+2 kr.)
   • PřF:M5110 Okruhy a moduly (3+2 kr.)
   • PřF:M7150 Teorie kategorií (2+2 kr.)
  • alespoň 3 z:
   • IB108 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
   • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
   • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
   • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
   • IA012 Složitost (2+2 kr.)
   • IA014 Funkcionální programování (3+2 kr.)
   • IA023 Petriho sítě (2+2 kr.)
   • IA038 Typy a důkazy (3+2 kr.)
   • IA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
   • IA046 Vyčíslitelnost (2+2 kr.)
   • IA062 Randomized Algorithms and Computations (3+2 kr.)
   • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
   • IA157 Logická analýza přirozeného jazyka II (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (20 kr.)
 • SOBHA Obhajoba závěrečné práce (0 kr.)
 • SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program) (0 kr.)
 • PA018 Advanced Topics in Information Technology Security (4+2 kr.)
 • PA168 Postgraduate seminar on IT security and cryptography (2+1 kr.)
 • alespoň 1 z (*):
  • PV181 Laboratory of security and applied cryptography I (2 kr.)
  • PV204 Laboratory of security and applied cryptography II (2 kr.)
 • alespoň 1 z (*):
 • volba (*):
  • IA062 Randomized Algorithms and Computations (3+2 kr.)
  • IV100 Paralelní a distribuované výpočty (2+2 kr.)
  • PA104 Vedení týmového projektu (2+2 kr.)
  • PV210 Bezpečnostní analýza síťového provozu (3+1 kr.)
  • PV222 Security Architectures (2+1 kr.)
  • MA009 Algebra II (2+2 kr.)
  • MA012 Statistika II (4+2 kr.)
  • PV017 Bezpečnost informačních technologií (2+2 kr.)
  • PV079 Applied Cryptography (3+2 kr.)
  • PV157 Autentizace a řízení přístupu (2+2 kr.)
  • IV054 Kódování, kryptografie a kryptografické protokoly (5+2 kr.)

Doporučení

Povinně volitelné bázové předměty z této oblasti (PV017, PV079, PV157 a IV054) jsou zahrnuty v bakalářském oboru "Počítačové systémy a systémy pro zpracování dat", zaměření "Bezpečnost IT". Studentům, kteří neabsolvovali tyto předměty, doporučujeme absolvovat mimo těchto předmětů také co nejvíce dalších povinně volitelných předmětů tohoto oboru i v rámci předmětů doporučených.

Doporučené předměty oboru: PV119 Základy práva pro informatiky (2+2 kr.), PV120 Informační právo (2+2 kr.), IA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.), IV057 Seminář k informační společnosti (2+1 kr.), IV064 Informační společnost (2+2 kr.), PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.), PA160 Počítačové sítě a jejich aplikace II (2+2 kr.), PV070 Digitální knihovny (2+2 kr.), PV077 UNIX -- programování a správa systému II (2+1 kr.), PV090 UNIX -- seminář ze správy systému (3+1 kr.), PV176 Správa systémů MS Windows II (3+2 kr.), VV028 Psychologie v informatice (2 kr.), DRPSEC.

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
 • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
 • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)

2. semestr

 • MA009 Algebra II (2+2 kr.)
 • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
 • PA104 Vedení týmového projektu (2+2 kr.)
 • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)
 • PřF:M0170 Kryptografie (3+2 kr.)
 • PA018 Advanced Topics in Information Technology Security (4+2 kr.)

3. semestr

 • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
 • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
 • PV181 Laboratory of security and applied cryptography I (2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)

4. semestr

 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PA168 Postgraduate seminar on IT security and cryptography (2+1 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)