Bezpečnost informačních technologií

Garant: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

Obor je zaměřený na získání znalostí z oblastí bezpečnosti v počítačových systémech a sítích, kryptografie a jejích aplikací. Studium pokrývá znalosti od kódování a teoretické kryptografie po manažerské techniky v oblasti IT a jejich bezpečnosti. Hlavní důraz je kladen na přípravu takového absolventa, který bude schopen pracovat v různých rolích kritických pro zajištění bezpečnosti IT -- konkrétní vyprofilování (např. směrem ke kryptografii, technologickým aspektům či řízení bezpečnosti) je ovšem ponecháno na volbě studenta.

Požadavky

Povinné a povinně volitelné předměty

Doporučení

Povinně volitelné bázové předměty z této oblasti (PV017, PV079, PV157 a IV054) jsou zahrnuty v bakalářském oboru "Počítačové systémy a systémy pro zpracování dat", zaměření "Bezpečnost IT". Studentům, kteří neabsolvovali tyto předměty, doporučujeme absolvovat mimo těchto předmětů také co nejvíce dalších povinně volitelných předmětů tohoto oboru i v rámci předmětů doporučených.

Doporučené předměty oboru: PV119 Základy práva pro informatiky (2+2 kr.), PV120 Informační právo (2+2 kr.), IA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.), IV057 Seminář k informační společnosti (2+1 kr.), IV064 Informační společnost (2+2 kr.), PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.), PA160 Počítačové sítě a jejich aplikace II (2+2 kr.), PV070 Digitální knihovny (2+2 kr.), PV077 UNIX -- programování a správa systému II (2+1 kr.), PV090 UNIX -- seminář ze správy systému (3+1 kr.), PV176 Správa systémů MS Windows II (3+2 kr.), VV028 Psychologie v informatice (2 kr.), DRPSEC.

Doporučený průchod studiem

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr