Aplikovaná informatika

Garant: proděkan pro studijní programy

Garant specializace Grafický design: MgA. Helena Lukášová, ArtD.

Posluchači oboru studují předměty, ve kterých získají všeobecné znalosti z informatiky a nejnovější poznatky použitelné všeobecně nebo ve zvolené aplikační oblasti. Důraz je kladen na praktickou práci, která má formu projektových předmětů. Obor nabízí flexibilitu ve volbě konkrétního zaměření u předmětů, projektu i diplomové práce.

Obor nabízí nepovinnou specializaci Grafický design, kterou lze získat po absolvování povinně volitelných předmětů podmíněných prací v Ateliéru grafického designu a multimédií. Předměty Písmo, Typografie a Grafický design musí být absolvovány v přirozených sledech následnosti (I, II, III), obvykle v návaznosti na bakalářské specializace Grafický design a výtvarná informatika a typografie a textové systémy.

Požadavky

Povinné a povinně volitelné předměty

Doporučený průchod studiem

Bez specializace

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Specializace Grafický design

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr