Aplikovaná informatika

Garant: proděkan pro studijní programy

Garant specializace Grafický design: MgA. Helena Lukášová, ArtD.

Posluchači oboru studují předměty, ve kterých získají všeobecné znalosti z informatiky a nejnovější poznatky použitelné všeobecně nebo ve zvolené aplikační oblasti. Důraz je kladen na praktickou práci, která má formu projektových předmětů. Obor nabízí flexibilitu ve volbě konkrétního zaměření u předmětů, projektu i diplomové práce.

Obor nabízí nepovinnou specializaci Grafický design, kterou lze získat po absolvování povinně volitelných předmětů podmíněných prací v Ateliéru grafického designu a multimédií. Předměty Písmo, Typografie a Grafický design musí být absolvovány v přirozených sledech následnosti (I, II, III), obvykle v návaznosti na bakalářské specializace Grafický design a výtvarná informatika a typografie a textové systémy.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci (viz pokyny).

Povinné a povinně volitelné předměty

 • PA102 Technologie informačních systémů I (2+2 kr.)
 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PA105 Technologie informačních systémů II (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (20 kr.)
 • SOBHA Obhajoba závěrečné práce (0 kr.)
 • SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program) (0 kr.)
 • alespoň 3 z:
  • MA002 Matematická analýza III (3+2 kr.)
  • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
  • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
  • MB008 Algebra I (2+2 kr.)
  • MA009 Algebra II (2+2 kr.)
  • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
  • MA012 Statistika II (4+2 kr.)
  • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
  • PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II (4+2 kr.)
  • PřF:M7130 Geometrické algoritmy (2+2 kr.)
  • PřF:M7190 Teorie her (3+2 kr.)
  • PřF:M4155 Teorie množin (2+2 kr.)
  • PřF:M4180 Numerické metody I (4+2 kr.)
  • PřF:M9100 Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic (3+2 kr.)
  • PřF:M5110 Okruhy a moduly (3+2 kr.)
  • PřF:M7150 Teorie kategorií (2+2 kr.)
 • alespoň 3 z:
  • IB108 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
  • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
  • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
  • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
  • IA012 Složitost (2+2 kr.)
  • IA014 Funkcionální programování (3+2 kr.)
  • IA023 Petriho sítě (2+2 kr.)
  • IA038 Typy a důkazy (3+2 kr.)
  • IA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
  • IA046 Vyčíslitelnost (2+2 kr.)
  • IA062 Randomized Algorithms and Computations (3+2 kr.)
  • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
  • IA157 Logická analýza přirozeného jazyka II (2+2 kr.)
 • Bez specializace:
  • alespoň 1 předmět z oblasti sítí:
   • PA160 Počítačové sítě a jejich aplikace II (2+2 kr.)
   • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)
   • PV169 Základy přenosu dat (2+2 kr.)
   • PV183 Technologie počítačových sítí (2+2 kr.)
   • PV233 Počítačové sítě a směrovací protokoly (4+2 kr.)
   • PV210 Bezpečnostní analýza síťového provozu (3+1 kr.)
  • alespoň 2 předměty z oblasti programování:
   • IV122 Matematika a programování (3+2 kr.)
   • PV112 Programování grafických aplikací (3+2 kr.)
   • PV239 Vývoj aplikací pro mobilní platformy (4+1 kr.)
   • PA081 Programování numerických výpočtů (2+2 kr.)
   • PA163 Programování s omezujícími podmínkami (3+2 kr.)
   • PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java (4+2 kr.)
  • alespoň 1 projektový předmět:
   • PA026 Projekt z umělé inteligence (2+1 kr.)
   • PA036 Projekt z databázových systémů (2 kr.)
   • PA037 Projekt z překladačů (2 kr.)
   • PA183 Projekt ze systémové biologie (2+2 kr.)
   • PA093 Projekt z geometrických algoritmů (2 kr.)
   • PA107 Projekt z korpusových nástrojů (2 kr.)
   • PA183 Projekt ze systémové biologie (2+2 kr.)
   • PV162 Projekt z digitálního zpracování obrazů (2 kr.)
   • PV167 Projekt z objektového návrhu informačních systémů (2 kr.)
   • PV191 Projekt z konstrukce digitálních systémů (3+1 kr.)
 • Specializace Grafický design:
  • PV100 Grafický design III (2+1 kr.)
  • alespoň 1 z:
   • PV101 Písmo III (2+1 kr.)
   • PV099 Typografie III (2+1 kr.)

Doporučený průchod studiem

Bez specializace

1. semestr

 • PA102 Technologie informačních systémů I (2+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
 • PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java (4+2 kr.)
 • Volitelný předmět M (5 kr.)
 • Volitelný předmět I (5 kr.)

2. semestr

 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PA105 Technologie informačních systémů II (2+2 kr.)
 • PA160 Počítačové sítě a jejich aplikace II (2+2 kr.)
 • Volitelný předmět M (5 kr.)
 • Volitelný předmět I (5 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (3 kr.)

3. semestr

 • Volitelný předmět M (5 kr.)
 • Volitelný předmět I (5 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (7 kr.)
 • Projektový předmět (3 kr.)

4. semestr

 • PV239 Vývoj aplikací pro mobilní platformy (4+1 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)

Specializace Grafický design

1. semestr

 • PA102 Technologie informačních systémů I (2+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
 • Volitelný předmět M (5 kr.)
 • Volitelný předmět I (5 kr.)

2. semestr

 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PA105 Technologie informačních systémů II (2+2 kr.)
 • Volitelný předmět M (5 kr.)
 • Volitelný předmět I (5 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (3 kr.)

3. semestr

 • PV100 Grafický design III (2+1 kr.)
 • PV101 Písmo III (2+1 kr.)
 • Volitelný předmět M (5 kr.)
 • Volitelný předmět I (5 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (7 kr.)

4. semestr

 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)