Počítačové sítě a komunikace

Garant: doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.

Obor je zaměřený na získání znalostí architektur, principů operací a zásad provozu počítačových sítí. Obor umožňuje dvojí průchod, s praktickým a teoretickým zaměřením. Absolvent prakticky zaměřeného průchodu oborem bude mít odpovídající znalosti o principech funkce operačních systémů, přehled v oblasti bezpečnosti počítačových systémů a sítí a zejména bude ovládat teoretické principy i mít praktické znalosti funkce počítačových sítí. Absolventi teoretického průchodu získají nezbytné teoretické základy principů počítačových sítí, doprovozené nezbytnými znalostmi jejich skutečného fungování. Absolventi obou zaměření budou moci po získání bakalářského titulu začít pracovat na pozicích správce počítačových sítí, projektanta sítí menšího rozsahu, případně jako správce sítí se zaměřením na bezpečnost. Absolventi budou rovněž moci bezprostředně pokračovat v navazujícím magisterském studiu. U absolventů teoretického průchodu oborem se předpokládá především pokračování v navazujícím magisterském studiu, a to jak oboru počítačových sítí a komunikací tak i oborů souvisejících s počítačovými či informačními systémy nebo se zaměřením na bezpečnost počítačových systémů a sítí.

Požadavky

 • Splnit požadavky společného základu, přičemž je nutné absolvovat předmět PB151 a oba dva předměty PB161 a PB162 (nikoliv pouze jeden z nich).
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.

Povinné a povinně volitelné předměty

 • PB001 Úvod do informačních technologií (2+2 kr.)
 • PV183 Technologie počítačových sítí (2+2 kr.)
 • PB165 Grafy a sítě (2+2 kr.)
 • PV004 UNIX (2+2 kr.)
 • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)
 • PV169 Základy přenosu dat (2+2 kr.)
 • Alespoň 1 předmět z oblasti Technologie počítačových sítí a multimédií:
  • PV005 Služby počítačových sítí (2 kr.)
  • PV077 UNIX -- programování a správa systému II (2+1 kr.)
  • PV188 Principy zpracování a přenosu multimédií (2+2 kr.)
  • PV192 Paralelní technické systémy (4+2 kr.)
  • PV197 GPU Programming (2+2 kr.)
  • PV229 Multimedia Similarity Searching in Practice (2 kr.)
 • Alespoň 1 předmět z oblasti Teoretické a právní základy:
  • PřF:M8170 Teorie kódování (3+2 kr.)
  • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
  • PV119 Základy práva pro informatiky (2+2 kr.)
  • PV120 Informační právo (2+2 kr.)
 • Alespoň 1 předmět z oblasti Bezpečnost:
  • PV017 Bezpečnost informačních technologií (2+2 kr.)
  • PV079 Applied Cryptography (3+2 kr.)
  • PV157 Autentizace a řízení přístupu (2+2 kr.)

Doporučení

Pro zájemce o magisterské studium v této oblasti se doporučuje absolvovat v posledním roce bakalářského studia předmět MA010 Graph Theory (3+2 kr.).

Doporučený průchod studiem

Prakticky zaměřený průchod

1. semestr

 • MB101 Lineární modely (4+2 kr.)
 • IB000 Matematické základy informatiky (3+2 kr.)
 • IB001 Úvod do programování skrze C (4+2 kr.) (IB111 Úvod do programování skrze Python (4+2 kr.))
 • PB001 Úvod do informačních technologií (2+2 kr.)
 • PB151 Výpočetní systémy (3+2 kr.)
 • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)
 • VB035 English I (2 kr.)

2. semestr

 • MB102 Diferenciální a integrální počet (4+2 kr.)
 • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
 • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
 • PB152 Operační systémy (2+2 kr.) (PB153 Operační systémy a jejich rozhraní (2+2 kr.))
 • PV004 UNIX (2+2 kr.)
 • PB156 Počítačové sítě (2+2 kr.)

3. semestr

 • MB103 Spojité modely a statistika (4+2 kr.)
 • IB102 Automaty, gramatiky a složitost (5+2 kr.)
 • PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.)
 • PB154 Základy databázových systémů (3+2 kr.)
 • PV017 Bezpečnost informačních technologií (2+2 kr.)

4. semestr

 • MB104 Diskrétní matematika (4+2 kr.)
 • PV120 Informační právo (2+2 kr.)
 • PV183 Technologie počítačových sítí (2+2 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)
 • VB036 English II (2 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)

5. semestr

 • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
 • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
 • PV169 Základy přenosu dat (2+2 kr.)
 • PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.)
 • PB165 Grafy a sítě (2+2 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět I (1 kr.)

6. semestr

 • Všeobecně vzdělávací předmět II (2+1 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (10 kr.)

Teoreticky zaměřený průchod

1. semestr

 • MB101 Lineární modely (4+2 kr.)
 • IB000 Matematické základy informatiky (3+2 kr.)
 • IB001 Úvod do programování skrze C (4+2 kr.) (IB111 Úvod do programování skrze Python (4+2 kr.))
 • PB001 Úvod do informačních technologií (2+2 kr.)
 • PB151 Výpočetní systémy (3+2 kr.)
 • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)

2. semestr

 • MB102 Diferenciální a integrální počet (4+2 kr.)
 • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
 • PB152 Operační systémy (2+2 kr.) (PB153 Operační systémy a jejich rozhraní (2+2 kr.))
 • PV004 UNIX (2+2 kr.)
 • PB156 Počítačové sítě (2+2 kr.)

3. semestr

 • MB103 Spojité modely a statistika (4+2 kr.)
 • IB102 Automaty, gramatiky a složitost (5+2 kr.)
 • PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.)
 • PB154 Základy databázových systémů (3+2 kr.)
 • PV169 Základy přenosu dat (2+2 kr.)
 • VB035 English I (2 kr.)

4. semestr

 • MB104 Diskrétní matematika (4+2 kr.)
 • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
 • PV120 Informační právo (2+2 kr.)
 • PV183 Technologie počítačových sítí (2+2 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)
 • VB036 English II (2 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)

5. semestr

 • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
 • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
 • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
 • PV169 Základy přenosu dat (2+2 kr.)
 • PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.)
 • PB165 Grafy a sítě (2+2 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět I (1 kr.)

6. semestr

 • Všeobecně vzdělávací předmět II (2+1 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (10 kr.)