Aplikovaná informatika

Garant: proděkan pro studijní programy

Garant specializací Grafický design a výtvarná informatika, Typografie a textové systémy: MgA. Helena Lukášová, ArtD.

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v informatice a seznámit se s principy tvorby a používání informačních technologií. Posluchači získají znalosti a praktické dovednosti, které mohou použít bezprostředně po nástupu do praxe. Obor je orientován na vývoj programového vybavení a aplikace informatiky.

Studenti mohou po ukončení studia: nastoupit do praxe jako absolventi bakalářského programu s možností zvyšování kvalifikace a prohloubení konkrétních profesních znalostí realizované podle potřeb zaměstnavatele; pokračovat ve studiu magisterských programů jiného zaměření a získat perspektivní interdisciplinární znalosti; pokračovat ve studiu magisterských programů zaměřených na informatiku včetně studia teoretické informatiky.

Obor nabízí v současnosti nepovinné specializace Grafický design a výtvarná informatika a Typografie a textové systémy, jejichž studium je je podmíněno prací v ateliéru. Specializace Grafický design a výtvarná informatika se zabývá tvorbou základních stavebních prvků vizuálních orientačních systémů -- piktogramy. Zabývá se tvorbou značky a logotypu, včetně grafického manuálu. Seznamuje s dějinami vizuálních komunikací. Podle volby je obor doplněn pracemi v oboru písmo nebo typografie nebo digitální fotografie. Specializace Typografie a textové systémy se zabývá základními principy a dovednostmi při zhotovení počítačové sazby. Seznamuje s dějinami vizuálních komunikací. Zabývá se hlavními stavebními prvky typografie, kompozicí, logickým a optickým členěním plochy, základními estetickými kategoriemi platnými v typografii. Jako praktický výstup je navrhován inzerát, typografický plakát, kniha a knižní edice. Podle volby je obor doplněn pracemi v oboru písmo či grafický design.

Požadavky

 • Splnit požadavky společného základu, přičemž je nutné absolvovat předmět PB151.
 • Absolvovat všechny povinné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Pro zvolenou specializaci (resp. průchod bez specializace) absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.

Povinné a povinně volitelné předměty

 • PB001 Úvod do informačních technologií (2+2 kr.)
 • Bez specializace:
  • alespoň 3 předměty z oblasti programování:
   • IB109 Návrh a implementace paralelních systémů (2+2 kr.)
   • IV122 Matematika a programování (3+2 kr.)
   • PB069 Vývoj desktopových aplikací v C#/.NET (4+2 kr.)
   • PB071 Úvod do jazyka C (4+2 kr.)
   • PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace (3+2 kr.)
   • PB173 Tématicky zaměřený vývoj aplikací v jazyce C/C++ (2+1 kr.)
   • PV168 Seminář z programování v jazyce Java (3 kr.)
   • PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET (3+1 kr.)
   • PV219 Seminář webdesignu (2+1 kr.)
  • alespoň 3 předměty z oblasti operačních systémů a technického vybavení:
   • PB167 Seminář z operačních systémů (2 kr.)
   • PV004 UNIX (2+2 kr.)
   • PV062 Organizace souborů (2+2 kr.)
   • PV065 UNIX -- programování a správa systému I (2+1 kr.)
   • PV094 Technické vybavení počítačů (3+2 kr.)
   • PV175 Správa systémů MS Windows I (3+1 kr.)
   • PV176 Správa systémů MS Windows II (3+2 kr.)
   • PV169 Základy přenosu dat (2+2 kr.)
   • PV183 Technologie počítačových sítí (2+2 kr.)
  • alespoň 1 předmět z oblasti aplikace:
   • IV109 Modelování a simulace (3+2 kr.)
   • IV121 Vybrané aplikace informatiky v biologii (3+2 kr.)
   • PV019 Geografické informační systémy I (2+2 kr.)
   • PV028 Aplikační informační systémy (2+1 kr.)
   • PV030 Textual Information Systems (3+2 kr.)
   • PV072 Seminář z asistivních technologií (2+1 kr.)
   • PV082 Počítačová chemie (2+2 kr.)
   • SIN01 Sociální informatika (2+2 kr.)
 • Specializace Grafický design a výtvarná informatika:
  • PV078 Grafický design I (2+1 kr.)
  • PV083 Grafický design II (2+2 kr.)
  • PV097 Výtvarná informatika (3+2 kr.)
  • PV123 Základy vizuální komunikace (2+1 kr.)
  • jedna z dvojic předmětů:
   • PV084 Písmo I (2+1 kr.) a PV085 Písmo II (2+2 kr.)
   • VV033 Fotografie I (2+1 kr.) a VV034 Fotografie II (2+2 kr.)
   • PV131 Digitální zpracování obrazu (4+2 kr.) a PV156 Digitální fotografie (2+1 kr.)
 • Specializace Typografie a textové systémy:
  • PV066 Typografie I (2+1 kr.)
  • PV067 Typografie II (2+2 kr.)
  • PV123 Základy vizuální komunikace (2+1 kr.)
  • PB029 Elektronická příprava dokumentů (3+2 kr.)
  • PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace (3+2 kr.)
  • jedna z dvojic předmětů:
   • PV084 Písmo I (2+1 kr.) a PV085 Písmo II (2+2 kr.)
   • VV033 Fotografie I (2+1 kr.) a VV034 Fotografie II (2+2 kr.)

Doporučený průchod studiem

Bez specializace

1. semestr

 • MB101 Lineární modely (4+2 kr.)
 • IB000 Matematické základy informatiky (3+2 kr.)
 • IB001 Úvod do programování skrze C (4+2 kr.) (IB111 Úvod do programování skrze Python (4+2 kr.))
 • PB151 Výpočetní systémy (3+2 kr.)
 • VB035 English I (2 kr.)
 • PB001 Úvod do informačních technologií (2+2 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět I (1 kr.)

2. semestr

 • MB102 Diferenciální a integrální počet (4+2 kr.)
 • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
 • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
 • PB071 Úvod do jazyka C (4+2 kr.)
 • VB036 English II (2 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět II (2+1 kr.)

3. semestr

 • MB103 Spojité modely a statistika (4+2 kr.)
 • IB102 Automaty, gramatiky a složitost (5+2 kr.)
 • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
 • PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.) (PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.))
 • PB154 Základy databázových systémů (3+2 kr.)

4. semestr

 • MB104 Diskrétní matematika (4+2 kr.)
 • PB156 Počítačové sítě (2+2 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)
 • PV004 UNIX (2+2 kr.)
 • PB153 Operační systémy a jejich rozhraní (2+2 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)

5. semestr

 • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
 • PV028 Aplikační informační systémy (2+1 kr.)
 • PV094 Technické vybavení počítačů (3+2 kr.)
 • PV175 Správa systémů MS Windows I (3+1 kr.)
 • PB173 Tématicky zaměřený vývoj aplikací v jazyce C/C++ (2+1 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (3 kr.)

6. semestr

 • PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET (3+1 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (7 kr.)

Specializace Grafický design a výtvarná informatika

1. semestr

 • MB101 Lineární modely (4+2 kr.)
 • IB000 Matematické základy informatiky (3+2 kr.)
 • IB111 Úvod do programování skrze Python (4+2 kr.)
 • PB001 Úvod do informačních technologií (2+2 kr.)
 • PB151 Výpočetní systémy (3+2 kr.)
 • VB035 English I (2 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět I (1 kr.)

2. semestr

 • MB102 Diferenciální a integrální počet (4+2 kr.)
 • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
 • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
 • PV123 Základy vizuální komunikace (2+1 kr.)
 • VB036 English II (2 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět II (2+1 kr.)

3. semestr

 • MB103 Spojité modely a statistika (4+2 kr.)
 • IB102 Automaty, gramatiky a složitost (5+2 kr.)
 • PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.)
 • PB154 Základy databázových systémů (3+2 kr.)
 • PV078 Grafický design I (2+1 kr.)

4. semestr

 • MB104 Diskrétní matematika (4+2 kr.)
 • PB156 Počítačové sítě (2+2 kr.)
 • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
 • PB153 Operační systémy a jejich rozhraní (2+2 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)
 • PV083 Grafický design II (2+2 kr.)

5. semestr

 • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
 • PV097 Výtvarná informatika (3+2 kr.)
 • VV033 Fotografie I (2+1 kr.)

6. semestr

 • VV034 Fotografie II (2+2 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (10 kr.)

Specializace Typografie a textové systémy

1. semestr

 • MB101 Lineární modely (4+2 kr.)
 • IB000 Matematické základy informatiky (3+2 kr.)
 • IB111 Úvod do programování skrze Python (4+2 kr.)
 • PB151 Výpočetní systémy (3+2 kr.)
 • VB035 English I (2 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět I (1 kr.)

2. semestr

 • MB102 Diferenciální a integrální počet (4+2 kr.)
 • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
 • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
 • VB036 English II (2 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)
 • PV123 Základy vizuální komunikace (2+1 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět II (2+1 kr.)

3. semestr

 • MB103 Spojité modely a statistika (4+2 kr.)
 • IB102 Automaty, gramatiky a složitost (5+2 kr.)
 • PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.)
 • PV066 Typografie I (2+1 kr.)
 • PB154 Základy databázových systémů (3+2 kr.)

4. semestr

 • MB104 Diskrétní matematika (4+2 kr.)
 • PB156 Počítačové sítě (2+2 kr.)
 • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
 • PB153 Operační systémy a jejich rozhraní (2+2 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)
 • PV067 Typografie II (2+2 kr.)

5. semestr

 • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
 • PB029 Elektronická příprava dokumentů (3+2 kr.)
 • PV084 Písmo I (2+1 kr.)

6. semestr

 • PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace (3+2 kr.)
 • PV085 Písmo II (2+2 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (10 kr.)