Aplikovaná informatika

Garant: proděkan pro studijní programy

Garant specializací Grafický design a výtvarná informatika, Typografie a textové systémy: MgA. Helena Lukášová, ArtD.

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v informatice a seznámit se s principy tvorby a používání informačních technologií. Posluchači získají znalosti a praktické dovednosti, které mohou použít bezprostředně po nástupu do praxe. Obor je orientován na vývoj programového vybavení a aplikace informatiky.

Studenti mohou po ukončení studia: nastoupit do praxe jako absolventi bakalářského programu s možností zvyšování kvalifikace a prohloubení konkrétních profesních znalostí realizované podle potřeb zaměstnavatele; pokračovat ve studiu magisterských programů jiného zaměření a získat perspektivní interdisciplinární znalosti; pokračovat ve studiu magisterských programů zaměřených na informatiku včetně studia teoretické informatiky.

Obor nabízí v současnosti nepovinné specializace Grafický design a výtvarná informatika a Typografie a textové systémy, jejichž studium je je podmíněno prací v ateliéru. Specializace Grafický design a výtvarná informatika se zabývá tvorbou základních stavebních prvků vizuálních orientačních systémů -- piktogramy. Zabývá se tvorbou značky a logotypu, včetně grafického manuálu. Seznamuje s dějinami vizuálních komunikací. Podle volby je obor doplněn pracemi v oboru písmo nebo typografie nebo digitální fotografie. Specializace Typografie a textové systémy se zabývá základními principy a dovednostmi při zhotovení počítačové sazby. Seznamuje s dějinami vizuálních komunikací. Zabývá se hlavními stavebními prvky typografie, kompozicí, logickým a optickým členěním plochy, základními estetickými kategoriemi platnými v typografii. Jako praktický výstup je navrhován inzerát, typografický plakát, kniha a knižní edice. Podle volby je obor doplněn pracemi v oboru písmo či grafický design.

Požadavky

Povinné a povinně volitelné předměty

Doporučený průchod studiem

Bez specializace

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Specializace Grafický design a výtvarná informatika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Specializace Typografie a textové systémy

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr