Studijní katalog FI MU 2022/2023

Katalog ve verzi vše v jednom

Zpět na úvodní stránku

Studijní katalog FI MU je dokument, který popisuje podmínky studia na Fakultě informatiky v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, jež jsou platné pro studenty, kteří započali své studium v některém z dotčených studijních programů v uvedeném akademickém roce. Fakulta informatiky se zavazuje v maximální možné míře zaručit studentům možnost dostudovat studijní programy v řádné době studia za takových podmínkek, jaké byly stanoveny v době nástupu studenta do studia.

Bakalářské studijní programy

Informatika

bakalářský program bez specializací s podporou sdruženého studia

Program je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v informatice a seznámit se s principy tvorby a používání informačních technologií. Vyjma základní orientace v oboru získají posluchači znalosti a praktické dovednosti, které mohou použít bezprostředně po nástupu do praxe. V rámci povinně volitelných předmětů nabízí studijní program možnost zaměření studia na vybrané základní oblasti informatiky, jako jsou například počítačová grafika, zpracování dat, informační bezpečnost, síťování, umělá inteligence či teorie informatiky, jako disciplíny.

Absolventi mohou po ukončení studijního programu nastoupit do praxe jako absolventi bakalářského programu s možností zvyšování kvalifikace a prohloubení konkrétních profesních znalostí realizované podle potřeb zaměstnavatele, případně pokračovat ve studiu magisterských programů zaměřených na informatiku včetně studia teoretické informatiky nebo pokračovat ve studiu magisterských programů jiného zaměření a získat tak perspektivní interdisciplinární znalosti.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

IB000 Matematické základy informatiky
IB002 Algoritmy a datové struktury I
IB005 Formální jazyky a automaty
IB015 Neimperativní programování
IB111 Základy programování
MB151 Lineární modely
MB152 Diferenciální a integrální počet
MB153 Statistika I
MB154 Diskrétní matematika
PB006 Principy programovacích jazyků a OOP
PB007 Software Engineering I
PB071 Principy nízkoúrovňového programování
PB151 Výpočetní systémy
PB152 Operační systémy
PB152zk Operační systémy - zkouška
PB154 Základy databázových systémů
PB156 Počítačové sítě
PV004 UNIX
PV080 Information security and cryptography
VB001 English Exam
SBPrip Opakování před SBZZ
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZB Státní zkouška (bakalářský studijní program)
Sazba a akademické psaní Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
VB000 Základy odborného stylu
VB000Eng Introduction to Academic Writing
PB029 Elektronická příprava dokumentů
Angličtina Získat alespoň 2 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
VB035 English I
VB036 English II
VV064 Academic and Professional Skills in English for IT
Společný univerzitní základ Získat alespoň 10 kreditů absolvováním předmětů z následujícího seznamu
IV123 Informatics-Driven Future
VB000 Základy odborného stylu
VB000Eng Introduction to Academic Writing
PB029 Elektronická příprava dokumentů
VB003 Ekonomický styl myšlení I
VB004 Ekonomický styl myšlení II
VB005 Panorama fyziky I
VB006 Panorama fyziky II
VB007 Filosofie vědy I
VB008 Filosofie vědy II
VB010 Kapitoly k filosofii jazyka I
VB011 Kapitoly k filosofii jazyka II
VB023 Folková hudba
VB041 Principy právního myšlení
VB042 Právo duševního vlastnictví
VV014 Religionistika
VV015 Politologie
VV018 Vybrané kapitoly z religionistiky
VV019 Vybraná témata z politologie
VV024 Interpretace textů
VV026 Laboratoř slovesné tvorby
VV027 Kultura postmoderny
VV028 Psychologie v informatice
VV030 Filosofie a teorie mysli
VV031 Základy výtvarné kultury I
VV032 Základy výtvarné kultury II
VV040 Divadelní hra
VV063 Hygiena práce s počítačem
VV065 Vybrané kapitoly k teorii mysli
VV066 English Conversation
VV076 Etika a informační technologie
VV077 Business English for career in IT
CORE* Předměty s prefixem CORE

Studijní varianta: Jednooborové studium informatiky

Povinné předměty a další povinnosti studijní varianty

Absolvovat povinné předměty programu.
IB107 Vyčíslitelnost a složitost
IB031 Úvod do strojového učení
PB016 Úvod do umělé inteligence
Programování Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PB161 Programování v jazyce C++
PB162 Programování v jazyce Java
PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET
Splnit podmínky alespoň jednoho povinně volitelného zaměření.

Povinně volitelná zaměření

Všeobecná informatika

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří se nechtějí v rámci svého bakalářského studia nijak profilovat.

PV065 UNIX -- programování a správa systému I
MV008 Algebra I
PB009 Principles of Computer Graphics
PV003 Architektura relačních databázových systémů
IB109 Návrh a implementace paralelních systémů
PV028 Applied Information Systems
PV005 Služby počítačových sítí
Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost.

PV170 Konstrukce digitálních systémů
PV065 UNIX -- programování a správa systému I
PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace
PV077 UNIX -- programování a správa systému II
PV005 Služby počítačových sítí
IB109 Návrh a implementace paralelních systémů
Volba v počítačových systémech Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PB176 Základy kvality a správy kódu
PB173 Tematicky zaměřený vývoj aplikací
Vizuální informatika

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Vizuální informatika.

PB130 Úvod do digitálního zpracování obrazu
PB009 Principles of Computer Graphics
PV112 Computer Graphics API
PV131 Digitální zpracování obrazu
Volba ve vizuální informatice Získat alespoň 2 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
PV160 Human-Computer Interaction Laboratory
PV162 Projekt z digitálního zpracování obrazů
Grafický design

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Vizuální informatika ve specializaci Grafický design.

PB130 Úvod do digitálního zpracování obrazu
PV123 Základy vizuální komunikace
PB009 Principles of Computer Graphics
PV078 Grafický design I
PV272 3D Modelling
PV066 Typografie I
PV131 Digitální zpracování obrazu
PV084 Písmo I
Bioinformatika a systémová biologie

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Umělá inteligence a zpracování dat ve specializaci Bioinformatika a systémová biologie.

IV107 Bioinformatika I
VV071 Biochemie pro informatiky
PA052 Úvod do systémové biologie
VV072 Molekulární biologie pro informatiky
IV114 Projekt z bioinformatiky a systémové biologie
PB051 Výpočetní metody v bioinformatice a systémové biologii
Matematická informatika

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Teoretická informatika nebo studijní program Umělá inteligence a zpracování dat.

MV008 Algebra I
IV109 Modelování a simulace
IV119 Seminar on Discrete Mathematical Methods
MA010 Graph Theory
MA018 Numerical Methods
Zpracování přirozeného jazyka

Toto zaměření je doporučeno studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Umělá inteligence a zpracování dat ve specializaci Zpracování přirozeného jazyka.

MV008 Algebra I
IB030 Úvod do počítačové lingvistiky
IB047 Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie
PB095 Úvod do počítačového zpracování řeči
PB106 Projekt z korpusové lingvistiky
PV173 Seminář zpracování přirozeného jazyka
Rozšířená matematika

Při volbě tohoto zaměření není třeba absolvovat povinné předměty programu s prefixem MB. Toto zaměření lze doporučit studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Teoretická informatika nebo studijní program Umělá inteligence a zpracování dat.

PřF:MIN101 Matematika I
PřF:M1VM01 Algoritmizace úloh a numerické výpočty
PřF:MIN201 Matematika II
PřF:MIN202 Numerické výpočty
PřF:MIN301 Matematika III
PřF:MIN401 Matematika IV
PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I
PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II
Fundamenty matematiky

Při volbě tohoto zaměření není třeba absolvovat povinné předměty programu s prefixem MB151 a MB152. Toto zaměření lze doporučit studentům, kteří mají v úmyslu studovat navazující magisterský studijní program Teoretická informatika nebo studijní program Umělá inteligence a zpracování dat.

PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II
PřF:M1100 Matematická analýza I
PřF:M2100 Matematická analýza II
PřF:M2150 Algebra I
Volba v pokročilé matematice Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PřF:M3150 Algebra II
PřF:M3100 Matematická analýza III

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)
Podzim 2024 (5. semestr)
Jaro 2025 (6. semestr)

Studijní varianta: Major

Povinné předměty a další povinnosti studijní varianty

Absolvovat povinné předměty programu.
Splnit studijní variantu Minor jiného studijního programu.

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)
Podzim 2024 (5. semestr)
Jaro 2025 (6. semestr)

Studijní varianta: Minor

Povinné předměty a další povinnosti studijní varianty

IB000 Matematické základy informatiky
IB110 Základy informatiky
IB113 Úvod do programování a algoritmizace
IB114 Úvod do programování a algoritmizace II
PB001 Úvod do informačních technologií
PB007 Software Engineering I
PB153 Operační systémy a jejich rozhraní
PB156 Počítačové sítě
PB168 Základy databázových a informačních systémů
PV004 UNIX
PV157 Autentizace a řízení přístupu
IV130 Přínosy a rizika inteligentních systémů
IV109 Modelování a simulace
SZB Státní zkouška (bakalářský studijní program)

Doporučený průchod studiem

Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)
Podzim 2024 (5. semestr)
Jaro 2025 (6. semestr)

Programování a vývoj aplikací

bakalářský program bez specializací

Bakalářský studijní program Programování a vývoj aplikací je zaměřen na technologii návrhu, tvorby, implementace a údržby programového vybavení a v přiměřené míře i technického vybavení moderních počítačových systémů a zařízení počítači řízených. Absolventi programu získají základní znalosti pokrývající celý životní cyklus počítačových systémů, od základů počítačových architektur, programování a softwarového inženýrství přes počítačové sítě a operační systémy až po vývoj vestavěných systémů. Tento technologický pohled je podpořen nezbytným základem matematiky a teoretických principů a s principy návrhu a realizace bezpečných počítačových systémů. Podstatným rysem programu je důraz na průběžné praktické ověřování všech získaných znalostí, včetně semestrálního projektu a volitelné semestrální praxe. Cílem studijního programu je absolventy nasměrovat na řešení konkrétních technologických (praktických) problémů.

Absolventi budou moci okamžitě pracovat jako juniorní programátoři, vývojáři nebo členové testovacích týmů s dostatečně širokými základy pro další odborný a kariérní růst.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

IB000 Matematické základy informatiky
IB002 Algoritmy a datové struktury I
IB015 Neimperativní programování
IB109 Návrh a implementace paralelních systémů
IB110 Základy informatiky
IB111 Základy programování
PB006 Principy programovacích jazyků a OOP
PB007 Software Engineering I
PB071 Principy nízkoúrovňového programování
PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace
PB151 Výpočetní systémy
PB152 Operační systémy
PB152cv Operační systémy - cvičení
PB154 Základy databázových systémů
PB156 Počítačové sítě
PB156cv Počítačové sítě - cvičení
PB175 Správa projektu a projekt
PV004 UNIX
PV028 Applied Information Systems
PV080 Information security and cryptography
PV170 Konstrukce digitálních systémů
MB141 Lineární algebra a diskrétní matematika
MB142 Aplikovaná matematická analýza
MB143 Návrh a analýza statistických experimentů
VB000 Základy odborného stylu
VB001 English Exam
SBPrip Opakování před SBZZ
SB100 Bakalářská stáž - Programování a vývoj aplikací
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZB Státní zkouška (bakalářský studijní program)
Programování 1 Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PB161 Programování v jazyce C++
PB162 Programování v jazyce Java
Programování 2 Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PB173 Tematicky zaměřený vývoj aplikací
PV168 Seminář z programování v jazyce Java
PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET
PV256 Úvod do mobilního vývoje pro Android
Angličtina Získat alespoň 2 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
VB035 English I
VB036 English II
VV064 Academic and Professional Skills in English for IT

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)
Podzim 2024 (5. semestr)
Jaro 2025 (6. semestr)

Informatika ve vzdělávání

bakalářský program bez specializací s podporou sdruženého studia

Cílem tohoto bakalářského studia je vybavit uchazeče nezbytnými odbornými znalostmi a nezbytným minimem psychologicko-pedagogických znalostí pro úspěšné působení ve vzdělávání v odborné oblasti informatiky. Studijní program je zároveň programem, který v kombinaci s navazujícím učitelským studijním programem na MU, připravuje absolventy pro výkon učitelské profese. Program je vypisován pouze ve studijní variantě minor ve spolupráci se studijními programy na Přírodovědecké fakultě MU.

Absolvent je připraven pro pokračování ve studiu v navazujícím učitelském studijním programu na MU nebo může působit v různých školících střediskách se zaměřením na školení v oblasti IT.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Studijní varianta: Minor

Povinné předměty a další povinnosti studijní varianty

IB000 Matematické základy informatiky
IB110 Základy informatiky
IB113 Úvod do programování a algoritmizace
IB114 Úvod do programování a algoritmizace II
PB151 Výpočetní systémy
PB153 Operační systémy a jejich rozhraní
PB156 Počítačové sítě
PV157 Autentizace a řízení přístupu
PB007 Software Engineering I
PB168 Základy databázových a informačních systémů
UB001 Hodnocení výuky informatického předmětu
SBPrip Opakování před SBZZ
Programování Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PB161 Programování v jazyce C++
PB162 Programování v jazyce Java
PB071 Principy nízkoúrovňového programování
Vývoj aplikací Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PB069 Vývoj desktopových aplikací v C#/.NET
PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace
PV256 Úvod do mobilního vývoje pro Android
Získat celkem 70 kreditů z předmětů FI s prefixem IB, IV, PB nebo PV.

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)
Podzim 2024 (5. semestr)
Jaro 2025 (6. semestr)

Kyberbezpečnost

bakalářský program bez specializací

Program reaguje na rostoucí zájem ze strany jak absolventů středních škol, tak již zaměstnaných uchazečů bez formálního vzdělání v oboru, kteří vykonávají profese, kde se vyžadují a očekávají znalosti a dovednosti z oblasti kyberbezpečnosti.

Absolventi budou připraveni pro výkon profesí jako jsou správci systémů, operátoři dohledových center, členové týmů CSIRT, nižší příp. střední management kyberbezpečnosti, příp. softwaroví inženýři bezpečnostně relevantních IT aplikací a systémů, ale i školicí pracovníci pro kyberbezpečnost, asistenti manažerů kyberbezpečnosti.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

MB141 Lineární algebra a diskrétní matematika
IB000 Matematické základy informatiky
IB110 Základy informatiky
IB113 Úvod do programování a algoritmizace
IB114 Úvod do programování a algoritmizace II
PB007 Software Engineering I
PB071 Principy nízkoúrovňového programování
PB151 Výpočetní systémy
PB152 Operační systémy
PB152cv Operační systémy - cvičení
PB156 Počítačové sítě
PB156cv Počítačové sítě - cvičení
PB168 Základy databázových a informačních systémů
PV004 UNIX
PV028 Applied Information Systems
PV080 Information security and cryptography
IV130 Přínosy a rizika inteligentních systémů
PV157 Autentizace a řízení přístupu
PV175 Správa systémů MS Windows I
PV276 Seminář simulace kyberútoků
VB000 Základy odborného stylu
VB001 English Exam
SB200 Bakalářská stáž - Kyberbezpečnost
PrF:BI301K Úvod do práva ICT II
PrF:BVV03K Kyberkriminalita
FSS:BSSb1101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií
FSS:BSSb1103 Bezpečnostní politika ČR
FSS:BSSb1152 Kybernetická válka
Programování Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PB161 Programování v jazyce C++
PB162 Programování v jazyce Java
Kyberbezpečnost Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PV017 Řízení informační bezpečnosti
PV210 Kyberbezpečnost v organizaci
Angličtina Získat alespoň 2 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
VB035 English I
VB036 English II
VV064 Academic and Professional Skills in English for IT
SBPrip Opakování před SBZZ
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZB Státní zkouška (bakalářský studijní program)

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)
Podzim 2024 (5. semestr)
Jaro 2025 (6. semestr)

Navazující magisterské studijní programy (české)

Teoretická informatika

navazující magisterský program (český) se specializacemi

Studium teoretické informatiky je zaměřeno na hlubší pochopení základních principů, ze kterých vycházejí soudobé informační technologie, včetně neklasických výpočetních systémů jako jsou neuronové sítě nebo kvantové počítače. Mimo aktivního osvojení poznatků teoretické i technické povahy je kladen zvláštní důraz na rozvoj abstraktního myšlení. Studenti si osvojí pokročilé algoritmické postupy, získají vhled do principů moderních programovacích jazyků, seznámí se s metodami pro analýzu, testování a verifikaci kódu, a porozumí možnostem a omezením nastupujících výpočetních zařízení, která fungují na odlišných principech, než klasické počítače. Získané poznatky a dovednosti připraví studenty k expertní analytické práci, která může zahrnovat i samostatný výzkum.

Absolvent programu je připraven k práci ve společnostech zaměřených na návrh a vývoj softwarových systémů, zejména na pozicích analytika, softwarového architekta, nebo verifikátora. Uplatnění nalezne rovněž ve společnostech poskytujících konzultace a poradenství v oblasti informatiky. Solidní matematické základy společně se znalostí netriviálních algoritmických postupů jsou dobrým předpokladem i pro práci ve finančním sektoru. Získané vědomosti a dovednosti může absolvent velmi dobře zužitkovat rovněž v navazujícím doktorském studiu.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů
IA008 Computational Logic
IA011 Sémantiky programovacích jazyků
IA012 Složitost
IV003 Algorithms and Data Structures II
IV111 Probability in Computer Science
MA007 Matematická logika
PV021 Neural Networks
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program)

Specializace: Diskrétní algoritmy a modely

Studenti specializace Diskrétní algoritmy a modely získají pokročilé znalosti v širokém spektru oblastí teoretické informatiky a souvisejících oblastech matematiky. Absolventi specializace budou umět řešit velmi náročné úlohy z vybraných oblastí teoretické informatiky a budou mít základní zkušenost s vědeckou prací podobnou doktorskému studiu.

Povinné předměty specializace

IA168 Algorithmic game theory
MA010 Graph Theory
PV027 Optimalizace
MA009 Algebra II
Pokročilá matematika Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
IA062 Randomized Algorithms and Computations
PřF:M8190 Algoritmy teorie čísel
MA017 Geometric Algorithms
MA015 Graph Algorithms
Volba Semináře Získat alespoň 4 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
IA072 Seminar on Verification
IV115 Seminář laboratoře paralelních a distribuovaných systémů
IV131 Seminář laboratoře diskrétních metod a algoritmů (DIMEA)
IV125 Seminář laboratoře Formela
IA174 Fundaments of Cryptography
IA101 Algoritmika pro těžké problémy

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Kvantové a jiné neklasické výpočetní modely

Specializace Kvantové a jiné neklasické výpočetní modely seznámí studenty s metodami řešení problemů, které jsou na klasických počítačích výpočetně náročné. Absolventi se rovněž obeznámí s principy, výhodami a omezeními neklasických výpočetních systémů, jako jsou neuronové sítě nebo kvantové počítače.

Povinné předměty specializace

IV100 Paralelní a distribuované výpočty
IA062 Randomized Algorithms and Computations
IA066 Úvod do kvantových algoritmov a počítačov
IA082 Fyzikální koncepty kvantového zpracování informace
IA101 Algoritmika pro těžké problémy
IA174 Fundaments of Cryptography
PV056 Strojové učení a dobývání znalostí
PV275 Introduction to Quantum Computer Programming

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Formální analýza počítačových systémů

Specializace Formální analýza počítačových systémů je zaměřena na formální metody pro modelování, analýzu, testování a verifikaci počítačových programů, které jsou klíčovou součástí vývoje moderních softwarových systémů. Studenti získají potřebný teoretický základ v oblasti formálních metod, hlubší vhled do principů moderních verifikačních nástrojů a soubor prakticky orientovaných dovedností využitelných při působení v týmech zodpovědných za zajištění kvality softwarových produktů.

Povinné předměty specializace

IA023 Petriho sítě
IA159 Formal Verification Methods
IA168 Algorithmic game theory
IA169 System Verification and Assurance
IV120 Spojité a hybridní systémy
PV260 Software Quality
Volba Semináře Získat alespoň 4 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
IA072 Seminar on Verification
IV115 Seminář laboratoře paralelních a distribuovaných systémů
IV131 Seminář laboratoře diskrétních metod a algoritmů (DIMEA)
IV125 Seminář laboratoře Formela

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Principy programovacích jazyků

Specializace Principy programovacích jazyků poskytuje hlubší vhled do paradigmat moderních programovacích jazyků a struktury jejich překladačů. Absolventi umí zvolit optimální programovací prostředky pro daný typ aplikace a dokáží si rychle osvojit nové programovací jazyky.

Povinné předměty specializace

IA010 Principles of Programming Languages
IA014 Advanced Functional Programming
Pokročilé typování Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
IA038 Typy a důkazy
IA081 Lambda calculus
IA158 Real Time Systems
IA174 Fundaments of Cryptography
IV010 Komunikace a paralelismus
PA008 Překladače
PA037 Projekt z překladačů

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Umělá inteligence a zpracování dat

navazující magisterský program (český) se specializacemi

Studijní program Umělá inteligence a zpracování dat připravuje studenty na práci v oblasti návrhu a vývoje inteligentních systémů a analytiky rozsáhlých dat. Jde o oblasti informatiky, které se dnes velmi rychle vyvíjejí a nabývají stále větší důležitosti. Program studenty vede k důkladnému pochopení základních teoretických pojmů a metod. Již v průběhu studia studenti řeší konkrétní případové studie, při kterých se seznámí s aktuálně používanými nástroji a technologiemi. Studenti tak získají zkušenosti, které jim umožní bezprostředně využít aktuální stav poznání v praxi, i pevné základy, díky kterým mohou nadále samostatně sledovat další vývoj v oblasti. Program se dělí do čtyř specializací, které prohlubují znalosti ve vybraném směru. Specializace sdílí společný základ studia, který představuje studentům nejdůležitější matematické, algoritmické i technologické aspekty práce oboru. Specializace Strojové učení a umělá inteligence vede absolventy k získání hlubších znalostí metod v oblasti technik strojového učení a umělé inteligence a zkušeností s jejich aplikací. Specializace Zpracování přirozeného jazyka připravuje absolventy na práci s přirozenými jazyky (např. čeština, angličtina) v psané i mluvené podobě z pohledu informatiky. Specializace Analýza a zpracování rozsáhlých dat se zaměřuje na datové vědy, které vytvářejí hodnotu z obrovských datových toků tím, že sbírají, prozkoumávají, interpretují a prezentují data z různých hledisek za účelem datové analytiky, tzv. business intelligence. Specializace Bioinformatika a systémová biologie se zaměřuje na počítačové metody pro automatizovanou analýzu rozsáhlých biologických dat a pro vytváření prediktivních modelů biologických procesů za účelem lepšího pochopení komplexních biologických systémů.

Díky dynamickému vývoji oblasti, na kterou studenty program připravuje, mají absolventi širokou škálu uplatnění, přičemž konkrétní způsoby uplatnění kontinuálně vznikají a mnohé se teprve objeví v průběhu studia. Rámcové možnosti uplatnění představují: aplikovaný i základní výzkum, typicky zpracování rozsáhlých dat, často ve spolupráci s odborníky z jiných oborů jako je biologie nebo lingvistika; práce ve firmách, jejichž bezprostředním zájmem jsou umělá inteligence a zpracování dat (např. Seznam, Google), například na pozicích Data Scientist a Machine Learning Engineer; práce ve firmách, které mají k dispozici cenná a často rozsáhlá data (např. bankovnictví, telekomunikační operátoři), ale i firmách poskytující technologie pro datovou analytiku v cloudech, například na pozicích Business Intelligence Analyst a Data Analyst; založení vlastního start-upu specializujícího se na využití metod umělé inteligence v konkrétní oblasti.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

MA012 Statistika II
IV126 Fundamentals of Artificial Intelligence
PA039 Supercomputer Architecture and Intensive Computations
PA152 Efficient Use of Database Systems
PV021 Neural Networks
PV056 Strojové učení a dobývání znalostí
PV211 Introduction to Information Retrieval
PV251 Visualization
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program)

Specializace: Strojové učení a umělá inteligence

Specializace Strojové učení a umělá inteligence vede absolventy k získání hlubších znalostí metod v oblasti technik strojového učení a umělé inteligence a zkušeností s jejich aplikací.

Povinné předměty specializace

IV111 Probability in Computer Science
IA008 Computational Logic
PA163 Programování s omezujícími podmínkami
PA153 Počítačové zpracování přirozeného jazyka
PA228 Machine Learning in Image Processing
Aplikace strojového učení Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA167 Rozvrhování
PA212 Advanced Search Techniques for Large Scale Data Analytics
PA128 Similarity Searching in Multimedia Data
PV254 Recommender Systems
PA164 Strojové učení a přirozený jazyk
IA168 Algorithmic game theory
Projekty a Laboratoř Získat alespoň 4 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
PA026 Projekt z umělé inteligence
PV115 Laboratoř dobývání znalostí
IV127 Seminář laboratoře adaptabilní výuky
IV125 Seminář laboratoře Formela
Optimalizace a numerické výpočty Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PV027 Optimalizace
MA018 Numerical Methods
PřF:M7PNM1 Pokročilé numerické metody I - metody lin. algebry

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Zpracování a analýza rozsáhlých dat

Specializace Analýza a zpracování rozsáhlých dat se zaměřuje na datové vědy, které vytvářejí hodnotu z obrovských datových toků tím, že sbírají, prozkoumávají, interpretují a prezentují data z různých hledisek za účelem datové analytiky, tzv. business intelligence.

Povinné předměty specializace

PA017 Software Engineering II
PA128 Similarity Searching in Multimedia Data
PA195 NoSQL Databases
PA200 Cloud Computing
PA212 Advanced Search Techniques for Large Scale Data Analytics
PA220 Database systems for data analytics
Datové algoritmy Získat alespoň 4 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
PA228 Machine Learning in Image Processing
PV079 Applied Cryptography
PA167 Rozvrhování
PV254 Recommender Systems
MA015 Graph Algorithms
Projekty a Laboratoř Získat alespoň 4 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
PV253 Seminar of DISA Laboratory
PV115 Laboratoř dobývání znalostí
PV229 Multimedia Similarity Searching in Practice
PA026 Projekt z umělé inteligence

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Zpracování přirozeného jazyka

Specializace Zpracování přirozeného jazyka připravuje absolventy na práci s přirozenými jazyky (např. čeština, angličtina) v psané i mluvené podobě z pohledu informatiky.

Povinné předměty specializace

IA161 Zpracování přirozeného jazyka v praxi
IV111 Probability in Computer Science
PA153 Počítačové zpracování přirozeného jazyka
PA154 Jazykové modelování
PA156 Dialogové systémy
Matematika Absolvovat alespoň 2 předměty z následujícího seznamu
MA007 Matematická logika
IA008 Computational Logic
MA010 Graph Theory
MA015 Graph Algorithms
MV008 Algebra I
MA018 Numerical Methods
PřF:M7130 Computational geometry
Zpracování přirozeného jazyka Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA164 Strojové učení a přirozený jazyk
PV061 Úvod do strojového překladu
IV029 Úvod do transparentní intenzionální logiky
Seminář nebo projekt Získat alespoň 2 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
PV173 Seminář zpracování přirozeného jazyka
PV277 Programování aplikací pro sociální roboty
PB106 Projekt z korpusové lingvistiky
PA107 Projekt z korpusových nástrojů

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Bioinformatika a systémová biologie

Specializace Bioinformatika a systémová biologie je určena pro studenty, kteří chtějí získat vedle všeobecných poznatků z informatiky i nejnovější znalosti v dynamicky se rozvíjejících oborech na pomezí informatiky a biologie. Výběrem této specializace student získá hluboké znalosti týkající se zpracování, ukládání a analýz biologických dat nebo pro využití formálních metod pro analýzu a predikci chování biologických systémů.

Povinné předměty specializace

IV106 Bioinformatics seminar
IV108 Bioinformatika II
IV110 Projekt z bioinformatiky I
IV120 Spojité a hybridní systémy
PA054 Formální modely v systémové biologii
PA183 Projekt ze systémové biologie
PB050 Modelování a predikce v systémové biologii
PB172 Seminář ze systémové biologie
PV027 Optimalizace
PV225 Laboratoř systémové biologie
Aplikace Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PV269 Pokročilé metody bioinformatiky
PV270 Biocomputing

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Vizuální informatika

navazující magisterský program (český) se specializacemi

Studijní program vizuální informatika připravuje studenty na práci s obrazovou informací a modely prostorových scén, což zahrnuje nebo se dotýká oblastí jako je počítačová grafika, zpracování obrazu, vizualizace, počítačové vidění, virtuální a rozšířená realita, zpracování videa, rozpoznávání vzorů, komunikace člověka s počítačem, 3D modelování, animace, grafický design a strojové učení.

Absolvent nalezne dle zvoleného zaměření uplatnění v různých oblastech, například vývoji grafických aplikací, simulátorů, počítačových her, aplikací pro zpracování a analýzu multimédií, vizualizaci dat, virtuální a rozšířené realitě nebo vytváření kvalitního grafického designu. Absolvent může působit například jako analytik, grafický designer, aplikační programátor, vedoucí výzkumného nebo vývojového týmu. Získané teoretické znalosti a praktické dovednosti mu dovolí řešeným problémům důkladně porozumět a umožní v praxi efektivně využívat široké spektrum moderních technologií - od běžných mobilních zařízení až po dedikované systémy s velkým výpočetním výkonem.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

IV003 Algorithms and Data Structures II
MA018 Numerical Methods
MV013 Statistics for Computer Science
PA103 Object-oriented Methods for Design of Information Systems
PA010 Intermediate Computer Graphics
PV021 Neural Networks
PV182 Human-Computer Interaction
PV189 Mathematics for Computer Graphics
VV035 3D Modeling
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program)

Specializace: Počítačová grafika a vizualizace

Specializace Počítačová grafika a vizualizace nabízí řadu kurzů zaměřených základní principy i nejnovější poznatky z oblastí počítačové grafiky a vizualizace dat, doplněných o nezbytné všeobecné znalosti z informatiky. Důraz je kladen na získání praktických dovedností v těchto oblastech a aplikaci jejich principů v dalších disciplínách a vědních oborech. Posluchači se seznámí se základními principy a algoritmy, které jsou nezbytnými stavebními bloky při tvorbě vizuálních výstupů, ať už ve formě vytváření a vykreslování rozsáhlých scén v reálném čase, tak i v podobě návrhů způsobu vizualizace komplexních multidimenzionálních dat. Prakticky zaměřená cvičení a projekty pak umožní posluchačům prohloubit tyto znalosti pomocí řady implementačních úloh.

Povinné předměty specializace

MA017 Geometric Algorithms
PA213 Advanced Computer Graphics
PA093 Computational Geometry Project
PA157 Seminar on Computer Graphics Research
PA166 Advanced Methods of Digital Image Processing
PA214 Visualization II
PV160 Human-Computer Interaction Laboratory
PV227 GPU Rendering
PV251 Visualization

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Analýza a zpracování obrazu

Specializace Analýza a zpracování obrazu poskytuje komplexní rozhled v oblasti získávání a zpracování obrazové informace počínaje jednoduchými úpravami obrazů pomocí bodových transformací či lineárních filtrů a konče sofistikovanými nástroji, jakými jsou matematická morfologie nebo deformabilní modely. Absolventi naleznou uplatnění zejména při vývoji a nasazení systémů pro zpracování obrazu v nejrůznějších oblastech, např. pro použití v lékařství, biologii, při zpracování meteorologických a geografických dat, pro biometrické aplikace atd.

Povinné předměty specializace

MA017 Geometric Algorithms
PA093 Computational Geometry Project
PA166 Advanced Methods of Digital Image Processing
PA170 Digital Geometry
PA171 Integral and Discrete Transforms in Image Processing
PA172 Image Acquisition
PA173 Mathematical Morphology
PV187 Seminar of digital image processing
PV197 GPU Programming
PA228 Machine Learning in Image Processing

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Vývoj počítačových her

Specializace Vývoj počítačových her dává studentům vhled do multidisciplinární problematiky vývoje digitálních her. Studenti se seznámí jak s principy navrhování her, tak s moderními nástroji a postupy pro implementaci her a dalších aplikací založených na herních technologiích, včetně využití rozšířené a virtuální reality. Důraz je kladen i na vizuální aspekty vývoje her – od tvorby 3D modelů až k programování moderních grafických karet. Vedle přednášek pokrývajících teoretické principy obsahuje studium i řadu projektově zaměřených seminářů, které studentům umožní získat praxi s vývojem her a rozšířit si své profesní portfolio. Povinnou součástí studia je rovněž stáž v herním studiu v rozsahu 480 hodin.

Povinné předměty specializace

PA213 Advanced Computer Graphics
PA215 Game Design I
PA216 Game Design II
PA217 Artificial Intelligence for Computer Games
SA300 Internship - Computer Games
PV227 GPU Rendering
PV255 Game Development I
PV266 Game Development II
VV036 3D Character Modeling
Game Development Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA199 Advanced Game Development
PV283 Games User Research Lab

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Grafický design

Specializace Grafický design nabízí vzdělání v oboru grafický design a souvisejících disciplín, a to ve spolupráci s Ateliérem grafického designu a multimédií (AGD+M). Ateliér se orientuje především na digitální média, která v dnešní době větší měrou nahrazují média tištěná. V rovině zvládnutí kvalitního grafického designu se jedná o problém totožný, nicméně digitální média otevírají nové možnosti v komunikaci s konzumentem. Pro tato média je souběžné informatické vzdělání studentů nezbytné, a je v ríácmi studia specializace rozvíjeno. Studenti zpracovávají témata jako například tvorba her, interaktivní informační grafika, tvorba aplikací pro interaktivní média. Výuka uvede studenty do programování generativního designu, animace, videa, 3D digitálního modelování a 3D tisku, e-publishingu, webdesignu, tvorby fontů a typografie.

Povinné předměty specializace

PV067 Typography II
PV083 Graphic Design II
PV085 Type Design II
PV257 Graphic Design and Multimedia Project
PV259 Generative Design Programming
PV268 Digital Design
VV051 Animation
Gr.Design I Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PV112 Computer Graphics API
PV239 Vývoj aplikací pro mobilní platformy
VV036 3D Character Modeling
Gr.Design II Absolvovat alespoň 3 předměty z následujícího seznamu
PV156 Digital Photography
VV067 Konceptuální a intermediální tvorba I
VV034 Fotografie - efekty při vzniku snímku
VV050 Animace a vizualizace I
PV110 Základy filmové řeči
PV101 Type Design III
PV251 Visualization
PV097 Visual Creativity Informatics
PV113 Produkce audiovizuálního díla

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost

navazující magisterský program (český) se specializacemi

Program Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost má za cíl připravit absolventa na dobré pochopení architektur, principů, metod navrhování a provozu bezpečných počítačových systémů se zohledněním hardwarových i softwarových aspektů, včetně síťové komunikace. Absolvent získá také v jedné ze zvolených specializací oboru hlubší znalosti.

Absolvent programu bude připraven na navrhování a zajištění provozu bezpečných počítačových systémů se zohledněním hardwarových i softwarových aspektů, včetně síťové komunikace. Absolvent specializace Hardwarové systémy bude připraven navrhovat řešení praktických problémů s využitím počítačového hardwaru, tvořivě upravovat hardwarové systémy a nasazovat je. Absolvent specializace Softwarové systémy bude schopen zastávat různé role v IT odděleních podílejících se na vývoji a provozu informačních systémů a při využívání IT pro činnost organizací. Absolventi specializace Informační bezpečnost najdou uplatnění ve společnostech vyvíjejících či dodávajících systémy zohledňující bezpečnostní požadavky, ale i při pokročilé správě a provozu takových systémů. Absolvent specializace Počítačové sítě a komunikace bude schopen působit jako projektant rozsáhlých sítí, vedoucí oddělení počítačových sítí či vedoucí projektů, případně jako samostatný odborník na aplikace počítačových sítí nebo jejich bezpečnost.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

IA174 Fundaments of Cryptography
MV013 Statistics for Computer Science
PA191 Advanced Computer Networking
PV079 Applied Cryptography
PV260 Software Quality
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program)
Matematika Absolvovat alespoň 2 předměty z následujícího seznamu
IV111 Probability in Computer Science
MA007 Matematická logika
MA010 Graph Theory
MA012 Statistika II
MA015 Graph Algorithms
MA018 Numerical Methods
Teorie Informatiky Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
IA008 Computational Logic
IA101 Algoritmika pro těžké problémy
IA169 System Verification and Assurance
IV054 Coding, Cryptography and Cryptographic Protocols
Hardwarové systémy Absolvovat alespoň 2 předměty z následujícího seznamu
IA158 Real Time Systems
PA174 Design of Digital Systems II
PA175 Digital Systems Diagnostics II
PA176 Architecture of Digital Systems II
PA190 Digital Signal Processing
PA192 Secure hardware-based system design
PA221 Hardware description languages II
PV191 Seminar in Digital System Design
PV193 Akcelerace algoritmů na obvodové úrovni
PV194 Vnější prostředí digitálních systémů
PV198 Onechip Controllers
PV200 Introduction to hardware description languages

Specializace: Hardwarové systémy

Specializace Hardwarové systémy poskytuje specifické znalosti pro práci s programovatelnými strukturami rozšiřujícími se na paralelní a distribuované systémy, počítačové sítě a kryptografii. Výuka zdůrazňuje rovnováhu kurzů poskytujících potřebný teoretický základ a kurzů zaměřených na praktické dovednosti, ve kterých se studenti podílejí na návrhu, implementaci, analýze, testování a provozu vestavěných systémů. Nedílnou součástí studia je rovněž práce na projektu s malým týmem zaměřeným na experimentální a prototypová řešení zajímavých problémů spojených s řešením praktických problémů vyplývajících z výzkumné a vývojové činnosti fakulty.

Povinné předměty specializace

IA158 Real Time Systems
PB170 Seminar on Digital System Design
PB171 Seminar on Digital System Architecture
PA175 Digital Systems Diagnostics II
PA176 Architecture of Digital Systems II
PA190 Digital Signal Processing
PV191 Seminar in Digital System Design
PV198 Onechip Controllers
PV200 Introduction to hardware description languages

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Softwarové systémy

Specializace Softwarové systémy orientuje absolventa na znalosti a dovednosti potřebné ve všech etapách vývoje a úprav rozsáhlých softwarových systémů, zejména informačních systémů. Důraz je kladen na znalosti potřebné pro návrh a vývoj systémů s nasazenými moderními softwarovými technologiemi.

Povinné předměty specializace

IV003 Algorithms and Data Structures II
PA017 Software Engineering II
PA039 Supercomputer Architecture and Intensive Computations
PA103 Object-oriented Methods for Design of Information Systems
PA152 Efficient Use of Database Systems
PA160 Net-Centric Computing II
PA165 Enterprise Applications in Java
PV217 Service Oriented Architecture
PV258 Software Requirements Engineering
Programování Získat alespoň 3 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
PV179 Vývoj systémů v C#/.NET
PV248 Python Seminar
PV249 Vývoj v jazyce Ruby

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Informační bezpečnost

Specializace Informační bezpečnost se zaměřuje na oblasti bezpečnosti počítačových systémů a sítí, kryptografie a jejich aplikací. Cílem je připravit takového absolventa, který bude schopen pracovat v řadě úloh, které jsou rozhodující pro zajištění bezpečnosti profilů specifických pro IT (např. směrem ke kryptografii, technologickým aspektům nebo řízení bezpečnosti). Studium nad rámec společného základu a specializace je ponecháno na volbě studenta.

Povinné předměty specializace

PV181 Laboratory of security and applied cryptography
PV204 Security Technologies
PA197 Secure Network Design
PA193 Seminar on secure coding principles and practices
PV286 Secure coding principles and practices
PA018 Advanced Topics in Information Technology Security
PA168 Postgraduate seminar on IT security and cryptography

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Počítačové sítě a komunikace

Specializace Počítačové sítě a komunikace je zaměřená na získání pokročilých znalostí architektur, principů operací a zásad provozu počítačových sítí. Obor je koncipován tak, aby uspokojil jak zájemce o prakticky orientované pokročilé informace a znalosti z oblasti počítačových sítí a jejich aplikací, tak i zájemce o hlubší seznámení s teoretickými základy oboru a studium počítačových sítí jako speciálního případu distribuovaných systémů. Kromě znalostí v oblasti počítačových sítí student získá během studia znalosti o bezpečnosti, principy práce s multimediálními daty, základní znalosti v oblasti paralelních systémů a nezbytné teoretické zázemí.

Povinné předměty specializace

PA039 Supercomputer Architecture and Intensive Computations
PA053 Distributed Systems and Middleware
PA151 Pokročilé počítačové sítě
PA160 Net-Centric Computing II
PV169 Základy přenosu dat
PV188 Principles of Multimedia Processing and Transport
PV233 Switching, Routing and Wireless Essentials
PV234 Enterprise Networking, Security, and Automation

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Softwarové inženýrství

navazující magisterský program (český) se specializacemi

Softwarové systémy ve vzrůstající míře stojí na pozadí většiny aktivit lidské činnosti, čímž roste i důraz na kvalitu jejich návrhu, vývoje, testování, nasazení a provozu. Softwarové inženýrství sdružuje dovednosti, techniky a nástroje pro systematickou podporu těchto aktivit s důrazem na zaručenou kvalitu výsledného softwarového systému. Cílem studijního programu je zvýšení kompetencí studentů v oblastech softwarového inženýrství, včetně pochopení hlubších souvislostí potřebných při práci na rozsáhlých softwarových projektech, kdy mají jednotlivá rozhodnutí v rámci softwarového vývoje kritický dopad na kvalitu a životaschopnost výsledného systému a služeb, které poskytuje. Nedílnou součástí přípravy studenta je výrazná složka praktického tréninku, a to jak v softwarovém vývoji, tak fungování v rámci softwarových týmů, včetně vedení týmu. Tyto kompetence jsou nezbytné pro splnění nástupních podmínek zamýšlených pracovních pozic. Praktické dovednosti budou studenti získávat zejména na stážích ve firmách, ale také vedením softwarových projektů mladších spolužáků z bakalářského stupně studia. Vzhledem k tomu, že studijní program je akreditován v profesním profilu a náplň studijního plánu programu neobsahuje kompletní rozsah povinné praxe, předpokládá se, že student nastupuje do studijního programu v situaci, kdy absolvoval část povinné praxe na bakalářském studiu. Pokud tomu tak není, je povinnen si tuto část povinné praxe doplnit nad rámec studijního plánu.

Absolventi programu jsou připraveni pro odborné působení na pozicích seniorních softwarových vývojářů (při zaměření Návrh a vývoj softwarových systémů) a inženýrů pro nasazení systémů, tzv. DevOps inženýrů (při zaměření Nasazení a provoz softwarových systémů), včetně vedoucích rolí v rámci takto odborně složených týmů.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

PA017 Software Engineering II
PV157 Autentizace a řízení přístupu
PV260 Software Quality
PA179 Project Management
PA053 Distributed Systems and Middleware
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program)
SA200 Internship - Software Engineering
Programování Získat alespoň 12 kreditů absolvováním předmětů z následujícího seznamu
PA165 Enterprise Applications in Java
PV179 Vývoj systémů v C#/.NET
PV168 Seminář z programování v jazyce Java
PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET
PV264 Advanced Programming in C++
PV248 Python Seminar
PV249 Vývoj v jazyce Ruby
PV255 Game Development I
PV197 GPU Programming
PV198 Onechip Controllers
PV239 Vývoj aplikací pro mobilní platformy
PV281 Programování v jazyce Rust
PV288 Python
Pokročilé programování Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA165 Enterprise Applications in Java
PV179 Vývoj systémů v C#/.NET
Ukládání dat Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PV003 Architektura relačních databázových systémů
PA152 Efficient Use of Database Systems
Počítačové sítě Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I
PA191 Advanced Computer Networking

Specializace: Návrh a vývoj softwarových systémů

V rámci specializace Návrh a vývoj softwarových systémů je důraz kladen na návrh kvalitní softwarové architektury a dovednosti v oblasti programování a softwarového vývoje jako takového (včetně návrhu uživatelského rozhranní, principů bezpečného programování, datové analytiky).

Povinné předměty specializace

PA103 Object-oriented Methods for Design of Information Systems
PA187 Správa projektu a projekt
PA036 Projekt z databázových systémů
Rozšířené Programování Získat alespoň 17 kreditů absolvováním předmětů z následujícího seznamu
PA165 Enterprise Applications in Java
PA200 Cloud Computing
PV179 Vývoj systémů v C#/.NET
PV168 Seminář z programování v jazyce Java
PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET
PV264 Advanced Programming in C++
PV248 Python Seminar
PV249 Vývoj v jazyce Ruby
PV255 Game Development I
PV197 GPU Programming
PV198 Onechip Controllers
PV239 Vývoj aplikací pro mobilní platformy
PV281 Programování v jazyce Rust
PV288 Python
Datová analytika Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA220 Database systems for data analytics
PV212 Readings in Digital Typography, Scientific Visualization, Information Retrieval and Machine Learning
Analýza a návrh Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PV167 Seminář návrhových a architektonických vzorů
PV258 Software Requirements Engineering
Informační bezpečnost Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PV286 Secure coding principles and practices
PA193 Seminar on secure coding principles and practices
PV276 Seminář simulace kyberútoků
PV017 Řízení informační bezpečnosti
Uživatelská rozhraní Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PV247 Modern Development of User Interfaces
PV278 Vývoj intuitivních uživatelských rozhraní
PV182 Human-Computer Interaction

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Nasazení a provoz softwarových systémů

V rámci specializace Nasazení a provoz softwarových systémů je důraz kladen na návrh kvalitní infrastruktury pro provoz softwarového systému a schopnost provázání softwarového vývoje na jeho nasazení do provozu (včetně návrhu bezpečné infrastruktury, počítačových sítí, cloud computingu, administrace UNIXu).

Povinné předměty specializace

PA195 NoSQL Databases
PA160 Net-Centric Computing II
PV175 Správa systémů MS Windows I
PV065 UNIX -- programování a správa systému I
PV077 UNIX -- programování a správa systému II
PA200 Cloud Computing
Informační bezpečnost Absolvovat alespoň 2 předměty z následujícího seznamu
PA018 Advanced Topics in Information Technology Security
PA211 Advanced Topics of Cyber Security
PV276 Seminář simulace kyberútoků

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Řízení softwarových systémů a služeb

navazující magisterský program (český) se specializacemi

Studijní program rozvíji unikátní kompetenční profil studenta založený na průniku znalostí z více okruhů, které jsou relevantní při řízení vývoje softwarových systémů a služeb, jakož i řízení v oblasti kyberbezpečnosti. Specifickou charakteristikou je zaměření na strategické i operativní řízení související s cílením, návrhem, realizací a provozem softwarových systémů a služeb v rámci kontextu organizací a různých typů s možným zaměřením na jejich bezpečný provoz nebo IT služby. Kromě rozvíjení základních teoretických a technologických znalostí a praktických vývojářských dovedností získaných v bakalářském studiu je obsah navazujícího studia rozšířen o další dimenze, jako jsou teorie a praxe řízení týmů, projektů a procesů, komunikace, soft-skills a znalosti podstatné pro fungování v ekonomických vztazích – základy marketingu, práva a dalších, což se zejména (ale nejen) týká specializace vývoje služeb. Studium kyberbezpečnosti zohledňuje aspekty přesahu počítačového zpracování dat mimo pevně definované systémové perimetry (např. s dopadem na kritické infrastruktury), čímž umožňuje specifický víceoborový překryv technických, společenských a právních hledisek v této oblasti.

Absolventi nacházejí uplatnění v podnicích a organizacích různých zaměření a velikostí, ale dostávají rovněž motivaci a možnost základní přípravy pro vlastní inovační podnikání. Výraznou konkurenční výhodou absolventů programu je schopnost řešení složitých problémů souvisejících s řízením vývojem systémů a služeb, pro něž mohou využívat studiem získané schopnosti. Jejich potenciál je předurčuje k zastávání manažerských pozic, jako je například manažer informatiky ve společnosti (CIO - Chief Information Officer), projektový manažer a manažer rizik. Absolventi specializace řízení kyberbezpečnosti najdou uplatnění především ve společnostech a institucích, které potřebují specialisty schopné spolupracovat s relevantními koordinačními institucemi a zajistit řízení procesů kyberbezpečnosti. Jedná se o pozice jako manažer kyberbezpečnosti a manažer informační bezpečnosti (CISO - Chief Information Security Officer).

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

PA017 Software Engineering II
PV206 Communication and Soft Skills
PV079 Applied Cryptography
MV013 Statistics for Computer Science
PA152 Efficient Use of Database Systems
PA179 Project Management
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program)
SA100 Internship - Management
Management Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA182 Managing in Reality
PV214 IT service management vycházející z ITIL
PV215 Management by Competencies
PV237 Strategy and Leadership
PV271 Risk Management in IT
PV203 IT Services Management
PV274 Data Quality Management Seminar

Specializace: Řízení vývoje softwarových systémů

Specializace Řízení vývoje softwarových systémů je zaměřená na softwérové inženýrství, tj. na získávání znalostí a dovedností potřebných ve všech etapách vývoje, správy a úprav informačních systémů a jiných rozsáhlých softwarových systémů. Důraz je kladen na znalosti potřebné při analýze a specifikaci požadavků na systém, návrh systému a jeho implementaci a nasazení.

Povinné předměty specializace

IA169 System Verification and Assurance
PA053 Distributed Systems and Middleware
PA103 Object-oriented Methods for Design of Information Systems
PA165 Enterprise Applications in Java
PA197 Secure Network Design
PV028 Applied Information Systems
Programování Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA036 Projekt z databázových systémů
PV179 Vývoj systémů v C#/.NET
PV229 Multimedia Similarity Searching in Practice
PV247 Modern Development of User Interfaces
PV248 Python Seminar
PV249 Vývoj v jazyce Ruby

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Řízení vývoje služeb

Specializace Řízení vývoje služeb sleduje současný velký posun od tradičního paradigmatu návrhu IT k IT jako službě a od produktově orientované ekonomiky k servisně orientované. Problémy a úkoly v oblasti IT se stávají složitějšími a znalosti IT technologií nejsou pro jejich řešení dostačující. Multidisciplinární pohled je jádrem této specializace. Studenti získají nejen dobré znalosti IT (programování, databáze, počítačová bezpečnost, sítě atd.), ale také dovednosti potřebné k pochopení problémů v jejich složitosti (marketing, řízení, finance nebo právo) a potřebné komunikační kompetence.

Povinné předměty specializace

PA116 Domain Understanding and Modeling
PA194 Introduction to Service Science
PA181 Services - Systems, Modeling and Execution
PV207 Business Process Management
Počítačové sítě Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA151 Pokročilé počítačové sítě
PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I
PA191 Advanced Computer Networking
PA211 Advanced Topics of Cyber Security
PV210 Kyberbezpečnost v organizaci
PV177 Laboratory of Advanced Network Technologies
Ekonomie Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PV028 Applied Information Systems
PV241 Enterprise and Financial Management
Programování Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA036 Projekt z databázových systémů
PA165 Enterprise Applications in Java
PV179 Vývoj systémů v C#/.NET
PV229 Multimedia Similarity Searching in Practice
PV247 Modern Development of User Interfaces
PV248 Python Seminar
PV249 Vývoj v jazyce Ruby
Soft skills Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
ESF:MPV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností
ESF:MPV_COMA Communication and Managerial Skills Training
ESF:MPP_CEIT České a evropské právo informačních technologií
PV236 Time Management and Effectiveness
PV209 Person Centered Communication
IV057 Seminář k informační společnosti
PV263 Intercultural Management
IV064 Information Society
PA212 Advanced Search Techniques for Large Scale Data Analytics
Marketing Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PV216 Marketing Strategy in Service Business
PV240 Základy marketingu služeb

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Řízení kyberbezpečnosti

Specializace Řízení kyberbezpečnosti zohledňuje aspekty přesahu počítačového zpracování dat mimo pevně definované systémové perimetry (např. s dopadem na kritické infrastruktury), reflektované v oblasti tzv. kybernetické bezpečnosti a umožňující specifický víceoborový přesah jak technických, tak společenských a právních aspektů kybernetické bezpečnosti.

Povinné předměty specializace

PrF:BVV14K Teorie a metoda práva ICT
IA174 Fundaments of Cryptography
PrF:BI301K Úvod do práva ICT II
PA197 Secure Network Design
PV204 Security Technologies
PA018 Advanced Topics in Information Technology Security
PrF:BVV03K Kyberkriminalita
IV128 Online Communication from Social Science Perspective
Počítačové sítě Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA151 Pokročilé počítačové sítě
PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I
PA191 Advanced Computer Networking
PA211 Advanced Topics of Cyber Security
PV210 Kyberbezpečnost v organizaci
PV177 Laboratory of Advanced Network Technologies

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Učitelství informatiky pro střední školy

navazující magisterský program (český) bez specializací s podporou sdruženého studia

Cílem studia tohoto programu je připravit absolventy, kteří mají řadu kompetencí nezbytných pro výkon učitelské profese. Mají znalosti i dovednosti týkající se vzdělávání žáků, řízení třídy i řešení specifických situací spojených s výukou a žáky. Předmětové znalosti, obecně a oborově didaktické kompetence zajišťují vysokou znalost daného oboru přiměřenou očekávaným požadavkům středních škol a schopnost absolventů zprostředkovávat poznatky daného oboru žákům/studentům v souladu se vzdělávacím programem dané školy za využití celé řady didaktických metod. Absolventi jsou také vybaveni schopnostmi a dovednostmi vést pedagogickou komunikaci se žáky/studenty, jejich rodiči, kolegy a jinými subjekty (sociální a komunikační kompetence), výchovně působit a motivovat žáky, řídit třídy, participovat na chodu školy a řešit specifické situace spojené s výukou (pedagogicko-psychologické kompetence). Mimo to jsou absolventi vybaveni také diagnostickými a speciálně pedagogickými kompetencemi, které jim umožňují rozpoznávat individuální vzdělávací a jiné potřeby žáků/studentů, individualizovat nároky na jednotlivé žáky/studenty, spolupracovat s poradenskými specialisty a uplatňovat širokou škálu podpůrných opatření v rámci inkluzivního přístupu. Nad rámec pedgagogického působení připravuje tento studijní program absolventy s aprobací v informatice také působení v pozici školního administrátora informačních systémů a počítačové sítě.

Absolventi NMgr. studijního programu učitelství pro střední školy budou prioritně působit jako učitelé příslušných předmětů na středních školách (gymnáziích a středních odborných školách), podle názvu akreditovaných oborů a jejich zaměření. V případě volby studijního plánu Učitel informatiky a správce sítě mohou absolventi působit také na pozicích administrátorů informačních sytémů na středních školách.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I
PV094 Technické vybavení počítačů
PV175 Správa systémů MS Windows I
PV004 UNIX
UA104 Didaktika informatiky I
UA105 Didaktika informatiky II
UA442 Pedagogická praxe z informatiky I
UA542 Pedagogická praxe z informatiky II
UA642 Pedagogická praxe z informatiky III
VV064 Academic and Professional Skills in English for IT
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program)
PřF:XS080 Speciální pedagogika
PřF:XS092 Školský management
PřF:XS093 Pedagogická činnost s nadanými žáky
PřF:XS100 Učitel a provoz školy
PřF:XS130 Psychologie osobnosti
PřF:XS150 Pedagogická psychologie
PřF:XS170 Didaktická technika
PřF:XS350 Práce se skupinovou dynamikou

Studijní varianta: Učitel informatiky a správce sítě

Studijní varianta Učitel informatiky a správce sítě připravuje studenty na odborné působení na pozici správce sítě na střední škole souběžně s nezbytnou pedagogickou průpravou nutnou pro získání středoškolské aprobace v Informatice.

Povinné předměty a další povinnosti studijní varianty

UB001 Hodnocení výuky informatického předmětu
UA742 Pedagogická praxe z informatiky IV
UA842 Pedagogická praxe z informatiky V
PB071 Principy nízkoúrovňového programování
PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace
PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele
PřF:XS050 Školní pedagogika
PřF:XS060 Obecná didaktika
PřF:XS140 Základy psychologie
PřF:XS090 Asistentská praxe
PřF:XS220 Reflexe asistentské praxe
Získat celkem 36 kreditů z předmětů FI s prefixem I nebo P.

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Studijní varianta: Minor

Tato studijní varianta vede studenty ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity k získání dvou středoškolských aprobací.

Povinné předměty a další povinnosti studijní varianty

PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I
PV175 Správa systémů MS Windows I
PV094 Technické vybavení počítačů
UA104 Didaktika informatiky I
UA105 Didaktika informatiky II
UA442 Pedagogická praxe z informatiky I
UA542 Pedagogická praxe z informatiky II
UA642 Pedagogická praxe z informatiky III
SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program)
Získat celkem 22 kreditů z předmětů FI s prefixem I nebo P.

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Navazující magisterské studijní programy (anglické)

Vizuální informatika

navazující magisterský program (anglický) se specializacemi

Studijní program vizuální informatika připravuje studenty na práci s obrazovou informací a modely prostorových scén, což zahrnuje nebo se dotýká oblastí jako je počítačová grafika, zpracování obrazu, vizualizace, počítačové vidění, virtuální a rozšířená realita, zpracování videa, rozpoznávání vzorů, komunikace člověka s počítačem, 3D modelování, animace, grafický design a strojové učení.

Absolvent nalezne dle zvoleného zaměření uplatnění v různých oblastech, například vývoji grafických aplikací, simulátorů, počítačových her, aplikací pro zpracování a analýzu multimédií, vizualizaci dat, virtuální a rozšířené realitě nebo vytváření kvalitního grafického designu. Absolvent může působit například jako analytik, grafický designer, aplikační programátor, vedoucí výzkumného nebo vývojového týmu. Získané teoretické znalosti a praktické dovednosti mu dovolí řešeným problémům důkladně porozumět a umožní v praxi efektivně využívat široké spektrum moderních technologií - od běžných mobilních zařízení až po dedikované systémy s velkým výpočetním výkonem.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

IV003 Algorithms and Data Structures II
MA018 Numerical Methods
MV013 Statistics for Computer Science
PA103 Object-oriented Methods for Design of Information Systems
PA010 Intermediate Computer Graphics
PV021 Neural Networks
PV182 Human-Computer Interaction
PV189 Mathematics for Computer Graphics
VV035 3D Modeling
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program)

Specializace: Počítačová grafika a vizualizace

Specializace Počítačová grafika a vizualizace nabízí řadu kurzů zaměřených základní principy i nejnovější poznatky z oblastí počítačové grafiky a vizualizace dat, doplněných o nezbytné všeobecné znalosti z informatiky. Důraz je kladen na získání praktických dovedností v těchto oblastech a aplikaci jejich principů v dalších disciplínách a vědních oborech. Posluchači se seznámí se základními principy a algoritmy, které jsou nezbytnými stavebními bloky při tvorbě vizuálních výstupů, ať už ve formě vytváření a vykreslování rozsáhlých scén v reálném čase, tak i v podobě návrhů způsobu vizualizace komplexních multidimenzionálních dat. Prakticky zaměřená cvičení a projekty pak umožní posluchačům prohloubit tyto znalosti pomocí řady implementačních úloh.

Povinné předměty specializace

MA017 Geometric Algorithms
PA213 Advanced Computer Graphics
PA093 Computational Geometry Project
PA157 Seminar on Computer Graphics Research
PA166 Advanced Methods of Digital Image Processing
PA214 Visualization II
PV160 Human-Computer Interaction Laboratory
PV227 GPU Rendering
PV251 Visualization

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Analýza a zpracování obrazu

Specializace Analýza a zpracování obrazu poskytuje komplexní rozhled v oblasti získávání a zpracování obrazové informace počínaje jednoduchými úpravami obrazů pomocí bodových transformací či lineárních filtrů a konče sofistikovanými nástroji, jakými jsou matematická morfologie nebo deformabilní modely. Absolventi naleznou uplatnění zejména při vývoji a nasazení systémů pro zpracování obrazu v nejrůznějších oblastech, např. pro použití v lékařství, biologii, při zpracování meteorologických a geografických dat, pro biometrické aplikace atd.

Povinné předměty specializace

MA017 Geometric Algorithms
PA093 Computational Geometry Project
PA166 Advanced Methods of Digital Image Processing
PA170 Digital Geometry
PA171 Integral and Discrete Transforms in Image Processing
PA172 Image Acquisition
PA173 Mathematical Morphology
PV187 Seminar of digital image processing
PV197 GPU Programming
PA228 Machine Learning in Image Processing

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Vývoj počítačových her

Specializace Vývoj počítačových her dává studentům vhled do multidisciplinární problematiky vývoje digitálních her. Studenti se seznámí jak s principy navrhování her, tak s moderními nástroji a postupy pro implementaci her a dalších aplikací založených na herních technologiích, včetně využití rozšířené a virtuální reality. Důraz je kladen i na vizuální aspekty vývoje her – od tvorby 3D modelů až k programování moderních grafických karet. Vedle přednášek pokrývajících teoretické principy obsahuje studium i řadu projektově zaměřených seminářů, které studentům umožní získat praxi s vývojem her a rozšířit si své profesní portfolio. Povinnou součástí studia je rovněž stáž v herním studiu v rozsahu 480 hodin.

Povinné předměty specializace

PA213 Advanced Computer Graphics
PA215 Game Design I
PA216 Game Design II
PA217 Artificial Intelligence for Computer Games
SA300 Internship - Computer Games
PV227 GPU Rendering
PV255 Game Development I
PV266 Game Development II
VV036 3D Character Modeling
Game Development Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA199 Advanced Game Development
PV283 Games User Research Lab

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost

navazující magisterský program (anglický) se specializacemi

Program Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost má za cíl připravit absolventa na dobré pochopení architektur, principů, metod navrhování a provozu bezpečných počítačových systémů se zohledněním hardwarových i softwarových aspektů, včetně síťové komunikace. Absolvent získá také v jedné ze zvolených specializací oboru hlubší znalosti.

Absolvent programu bude připraven na navrhování a zajištění provozu bezpečných počítačových systémů se zohledněním hardwarových i softwarových aspektů, včetně síťové komunikace. Absolvent specializace Hardwarové systémy bude připraven navrhovat řešení praktických problémů s využitím počítačového hardwaru, tvořivě upravovat hardwarové systémy a nasazovat je. Absolvent specializace Softwarové systémy bude schopen zastávat různé role v IT odděleních podílejících se na vývoji a provozu informačních systémů a při využívání IT pro činnost organizací. Absolventi specializace Informační bezpečnost najdou uplatnění ve společnostech vyvíjejících či dodávajících systémy zohledňující bezpečnostní požadavky, ale i při pokročilé správě a provozu takových systémů. Absolvent specializace Počítačové sítě a komunikace bude schopen působit jako projektant rozsáhlých sítí, vedoucí oddělení počítačových sítí či vedoucí projektů, případně jako samostatný odborník na aplikace počítačových sítí nebo jejich bezpečnost.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

IA174 Fundaments of Cryptography
MV013 Statistics for Computer Science
PA191 Advanced Computer Networking
PV079 Applied Cryptography
PV260 Software Quality
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program)
Matematika Absolvovat alespoň 2 předměty z následujícího seznamu
IV111 Probability in Computer Science
MA007 Matematická logika
MA010 Graph Theory
MA012 Statistika II
MA015 Graph Algorithms
MA018 Numerical Methods
Teorie Informatiky Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
IA008 Computational Logic
IA101 Algoritmika pro těžké problémy
IA169 System Verification and Assurance
IV054 Coding, Cryptography and Cryptographic Protocols
Hardwarové systémy Absolvovat alespoň 2 předměty z následujícího seznamu
IA158 Real Time Systems
PA174 Design of Digital Systems II
PA175 Digital Systems Diagnostics II
PA176 Architecture of Digital Systems II
PA190 Digital Signal Processing
PA192 Secure hardware-based system design
PA221 Hardware description languages II
PV191 Seminar in Digital System Design
PV193 Akcelerace algoritmů na obvodové úrovni
PV194 Vnější prostředí digitálních systémů
PV198 Onechip Controllers
PV200 Introduction to hardware description languages

Specializace: Hardwarové systémy

Specializace Hardwarové systémy poskytuje specifické znalosti pro práci s programovatelnými strukturami rozšiřujícími se na paralelní a distribuované systémy, počítačové sítě a kryptografii. Výuka zdůrazňuje rovnováhu kurzů poskytujících potřebný teoretický základ a kurzů zaměřených na praktické dovednosti, ve kterých se studenti podílejí na návrhu, implementaci, analýze, testování a provozu vestavěných systémů. Nedílnou součástí studia je rovněž práce na projektu s malým týmem zaměřeným na experimentální a prototypová řešení zajímavých problémů spojených s řešením praktických problémů vyplývajících z výzkumné a vývojové činnosti fakulty.

Povinné předměty specializace

IA158 Real Time Systems
PB170 Seminar on Digital System Design
PB171 Seminar on Digital System Architecture
PA175 Digital Systems Diagnostics II
PA176 Architecture of Digital Systems II
PA190 Digital Signal Processing
PV191 Seminar in Digital System Design
PV198 Onechip Controllers
PV200 Introduction to hardware description languages

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Softwarové systémy

Specializace Softwarové systémy orientuje absolventa na znalosti a dovednosti potřebné ve všech etapách vývoje a úprav rozsáhlých softwarových systémů, zejména informačních systémů. Důraz je kladen na znalosti potřebné pro návrh a vývoj systémů s nasazenými moderními softwarovými technologiemi.

Povinné předměty specializace

IV003 Algorithms and Data Structures II
PA017 Software Engineering II
PA039 Supercomputer Architecture and Intensive Computations
PA103 Object-oriented Methods for Design of Information Systems
PA152 Efficient Use of Database Systems
PA160 Net-Centric Computing II
PA165 Enterprise Applications in Java
PV217 Service Oriented Architecture
PV258 Software Requirements Engineering
Programování Získat alespoň 3 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
PV179 Vývoj systémů v C#/.NET
PV248 Python Seminar
PV249 Vývoj v jazyce Ruby

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Informační bezpečnost

Specializace Informační bezpečnost se zaměřuje na oblasti bezpečnosti počítačových systémů a sítí, kryptografie a jejich aplikací. Cílem je připravit takového absolventa, který bude schopen pracovat v řadě úloh, které jsou rozhodující pro zajištění bezpečnosti profilů specifických pro IT (např. směrem ke kryptografii, technologickým aspektům nebo řízení bezpečnosti). Studium nad rámec společného základu a specializace je ponecháno na volbě studenta.

Povinné předměty specializace

PV181 Laboratory of security and applied cryptography
PV204 Security Technologies
PA197 Secure Network Design
PA193 Seminar on secure coding principles and practices
PV286 Secure coding principles and practices
PA018 Advanced Topics in Information Technology Security
PA168 Postgraduate seminar on IT security and cryptography

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Řízení softwarových systémů a služeb

navazující magisterský program (anglický) se specializacemi

Studijní program rozvíji unikátní kompetenční profil studenta založený na průniku znalostí z více okruhů, které jsou relevantní při řízení vývoje softwarových systémů a služeb, jakož i řízení v oblasti kyberbezpečnosti. Specifickou charakteristikou je zaměření na strategické i operativní řízení související s cílením, návrhem, realizací a provozem softwarových systémů a služeb v rámci kontextu organizací a různých typů s možným zaměřením na jejich bezpečný provoz nebo IT služby. Kromě rozvíjení základních teoretických a technologických znalostí a praktických vývojářských dovedností získaných v bakalářském studiu je obsah navazujícího studia rozšířen o další dimenze, jako jsou teorie a praxe řízení týmů, projektů a procesů, komunikace, soft-skills a znalosti podstatné pro fungování v ekonomických vztazích – základy marketingu, práva a dalších, což se zejména (ale nejen) týká specializace vývoje služeb. Studium kyberbezpečnosti zohledňuje aspekty přesahu počítačového zpracování dat mimo pevně definované systémové perimetry (např. s dopadem na kritické infrastruktury), čímž umožňuje specifický víceoborový překryv technických, společenských a právních hledisek v této oblasti.

Absolventi nacházejí uplatnění v podnicích a organizacích různých zaměření a velikostí, ale dostávají rovněž motivaci a možnost základní přípravy pro vlastní inovační podnikání. Výraznou konkurenční výhodou absolventů programu je schopnost řešení složitých problémů souvisejících s řízením vývojem systémů a služeb, pro něž mohou využívat studiem získané schopnosti. Jejich potenciál je předurčuje k zastávání manažerských pozic, jako je například manažer informatiky ve společnosti (CIO - Chief Information Officer), projektový manažer a manažer rizik. Absolventi specializace řízení kyberbezpečnosti najdou uplatnění především ve společnostech a institucích, které potřebují specialisty schopné spolupracovat s relevantními koordinačními institucemi a zajistit řízení procesů kyberbezpečnosti. Jedná se o pozice jako manažer kyberbezpečnosti a manažer informační bezpečnosti (CISO - Chief Information Security Officer).

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

PA017 Software Engineering II
PV206 Communication and Soft Skills
PV079 Applied Cryptography
MV013 Statistics for Computer Science
PA152 Efficient Use of Database Systems
PA179 Project Management
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program)
SA100 Internship - Management
Management Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA182 Managing in Reality
PV214 IT service management vycházející z ITIL
PV215 Management by Competencies
PV237 Strategy and Leadership
PV271 Risk Management in IT
PV203 IT Services Management
PV274 Data Quality Management Seminar

Specializace: Řízení vývoje softwarových systémů

Specializace Řízení vývoje softwarových systémů je zaměřená na softwérové inženýrství, tj. na získávání znalostí a dovedností potřebných ve všech etapách vývoje, správy a úprav informačních systémů a jiných rozsáhlých softwarových systémů. Důraz je kladen na znalosti potřebné při analýze a specifikaci požadavků na systém, návrh systému a jeho implementaci a nasazení.

Povinné předměty specializace

IA169 System Verification and Assurance
PA053 Distributed Systems and Middleware
PA103 Object-oriented Methods for Design of Information Systems
PA165 Enterprise Applications in Java
PA197 Secure Network Design
PV028 Applied Information Systems
Programování Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA036 Projekt z databázových systémů
PV179 Vývoj systémů v C#/.NET
PV229 Multimedia Similarity Searching in Practice
PV247 Modern Development of User Interfaces
PV248 Python Seminar
PV249 Vývoj v jazyce Ruby

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Řízení vývoje služeb

Specializace Řízení vývoje služeb sleduje současný velký posun od tradičního paradigmatu návrhu IT k IT jako službě a od produktově orientované ekonomiky k servisně orientované. Problémy a úkoly v oblasti IT se stávají složitějšími a znalosti IT technologií nejsou pro jejich řešení dostačující. Multidisciplinární pohled je jádrem této specializace. Studenti získají nejen dobré znalosti IT (programování, databáze, počítačová bezpečnost, sítě atd.), ale také dovednosti potřebné k pochopení problémů v jejich složitosti (marketing, řízení, finance nebo právo) a potřebné komunikační kompetence.

Povinné předměty specializace

PA116 Domain Understanding and Modeling
PA194 Introduction to Service Science
PA181 Services - Systems, Modeling and Execution
PV207 Business Process Management
Počítačové sítě Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA151 Pokročilé počítačové sítě
PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I
PA191 Advanced Computer Networking
PA211 Advanced Topics of Cyber Security
PV210 Kyberbezpečnost v organizaci
PV177 Laboratory of Advanced Network Technologies
Ekonomie Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PV028 Applied Information Systems
PV241 Enterprise and Financial Management
Programování Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA036 Projekt z databázových systémů
PA165 Enterprise Applications in Java
PV179 Vývoj systémů v C#/.NET
PV229 Multimedia Similarity Searching in Practice
PV247 Modern Development of User Interfaces
PV248 Python Seminar
PV249 Vývoj v jazyce Ruby
Soft skills Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
ESF:MPV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností
ESF:MPV_COMA Communication and Managerial Skills Training
ESF:MPP_CEIT České a evropské právo informačních technologií
PV236 Time Management and Effectiveness
PV209 Person Centered Communication
IV057 Seminář k informační společnosti
PV263 Intercultural Management
IV064 Information Society
PA212 Advanced Search Techniques for Large Scale Data Analytics
Marketing Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PV216 Marketing Strategy in Service Business
PV240 Základy marketingu služeb

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Řízení kyberbezpečnosti

Specializace Řízení kyberbezpečnosti zohledňuje aspekty přesahu počítačového zpracování dat mimo pevně definované systémové perimetry (např. s dopadem na kritické infrastruktury), reflektované v oblasti tzv. kybernetické bezpečnosti a umožňující specifický víceoborový přesah jak technických, tak společenských a právních aspektů kybernetické bezpečnosti.

Povinné předměty specializace

BVV14Keng Theory of Cyber-Law
IA174 Fundaments of Cryptography
PrF:MVV60K Cybersecurity Law
PA197 Secure Network Design
PV204 Security Technologies
PA018 Advanced Topics in Information Technology Security
PrF:SOC022 European Cyberlaw
IV128 Online Communication from Social Science Perspective
Počítačové sítě Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA151 Pokročilé počítačové sítě
PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I
PA191 Advanced Computer Networking
PA211 Advanced Topics of Cyber Security
PV210 Kyberbezpečnost v organizaci
PV177 Laboratory of Advanced Network Technologies

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Seznam předmětů vypisovaných na FI MU 2022/2023

Uvedený seznam byl sestaven dne 20. 5. 2022. V průběhu roku může docházet k mírným změnám. Aktuální přehled vypisovaných předmětů a jejich osnov najdete v Informačním systému MU.

MB141 Lineární algebra a diskrétní matematika

zk 2/2 3 kr., jaro

MB142 Aplikovaná matematická analýza

zk 2/2 3 kr., podzim

MB143 Návrh a analýza statistických experimentů

zk 2/2 3 kr., jaro

MB151 Lineární modely

zk 2/2 3 kr., jaro

MB152 Diferenciální a integrální počet

zk 2/2 3 kr., podzim

MB153 Statistika I

zk 2/2 3 kr., jaro

MB154 Diskrétní matematika

zk 2/2 3 kr., podzim

MA002 Matematická analýza

zk 2/2 3 kr., podzim

MA007 Matematická logika

zk 2/1 4 kr., podzim

MA010 Graph Theory

zk 2/1 3 kr., podzim

MA012 Statistika II

zk 2/2 3 kr., podzim

MA015 Graph Algorithms

zk 2/1 3 kr., podzim

MA017 Geometric Algorithms

zk 2/0 2 kr., podzim

MA018 Numerical Methods

zk 2/2 3 kr., podzim

MV008 Algebra I

zk 2/2 3 kr., podzim

MV013 Statistics for Computer Science

zk 2/2 3 kr., jaro

IB000 Matematické základy informatiky

zk 2/2 4 kr., podzim

IB002 Algoritmy a datové struktury I

zk 2/2 4 kr., jaro

IB005 Formální jazyky a automaty

zk 2/2 4 kr., jaro

IB015 Neimperativní programování

zk 2/1 4 kr., podzim

IB016 Seminář z funkcionálního programování

z 1/1 2 kr., jaro

IB030 Úvod do počítačové lingvistiky

zk 2/0 2 kr., jaro

IB031 Úvod do strojového učení

zk 2/2 3 kr., jaro

IB047 Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie

zk 2/0 2 kr., jaro

IB053 Metody efektivního programování

k 1/1 2 kr., jaro

IB107 Vyčíslitelnost a složitost

zk 2/1 3 kr., podzim

IB109 Návrh a implementace paralelních systémů

zk 2/0 2 kr., jaro

IB110 Základy informatiky

zk 2/2 3 kr., jaro

IB111 Základy programování

zk 2/2 4 kr., podzim

IB113 Úvod do programování a algoritmizace

zk 2/2 4 kr., podzim

IB114 Úvod do programování a algoritmizace II

zk 2/1 3 kr., jaro

IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů

zk 2/1 3 kr., podzim

IA008 Computational Logic

zk 2/2 3 kr., jaro

IA010 Principles of Programming Languages

zk 2/0 2 kr., podzim

IA011 Sémantiky programovacích jazyků

zk 2/1 3 kr., jaro

IA012 Složitost

zk 2/0 3 kr., podzim

IA014 Advanced Functional Programming

zk 2/0 2 kr., jaro

IA023 Petriho sítě

zk 2/0 2 kr., jaro

IA038 Typy a důkazy

zk 2/0 2 kr., jaro

IA040 Modální a temporální logiky procesů

zk 2/0 2 kr., podzim

IA041 Teorie a specifikace procesů

k 0/2 2 kr., jaro

IA046 Vyčíslitelnost

zk 2/0 2 kr., jaro

IA062 Randomized Algorithms and Computations

zk 2/2 3 kr., jaro

IA066 Úvod do kvantových algoritmov a počítačov

zk 2/0 2 kr., podzim

IA067 Informatics Colloquium

z 1/0 1 kr., podzim

IA067 Informatics Colloquium

z 1/0 1 kr., jaro

IA072 Seminar on Verification

z 0/2 2 kr., podzim

IA072 Seminar on Verification

z 0/2 2 kr., jaro

IA077 Advanced Quantum Information Processing

zk 2/0 2 kr., jaro

IA080 Seminář z dobývání znalostí

k 0/2 2 kr., podzim

IA080 Seminar on Knowledge Discovery

k 0/2 2 kr., jaro

IA082 Fyzikální koncepty kvantového zpracování informace

zk 2/0 2 kr., jaro

IA101 Algoritmika pro těžké problémy

zk 2/0 2 kr., podzim

IA158 Real Time Systems

zk 2/0 3 kr., jaro

IA159 Formal Verification Methods

zk 2/0 2 kr., jaro

IA161 Zpracování přirozeného jazyka v praxi

k 1/1 2 kr., podzim

IA168 Algorithmic game theory

zk 2/0 3 kr., podzim

IA169 System Verification and Assurance

zk 2/0 4 kr., podzim

IA174 Fundaments of Cryptography

zk 2/0 3 kr., podzim

IV003 Algorithms and Data Structures II

zk 2/2 3 kr., jaro

IV010 Komunikace a paralelismus

zk 2/0 2 kr., jaro

IV022 Principy elegantního programování

zk 2/0 2 kr., podzim

IV029 Úvod do transparentní intenzionální logiky

zk 2/0 2 kr., podzim

IV057 Seminář k informační společnosti

k 0/2 2 kr., podzim

IV064 Information Society

zk 2/0 2 kr., podzim

IV074 Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů

z 0/0 2 kr., podzim

IV074 Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů

z 0/0 2 kr., jaro

IV100 Paralelní a distribuované výpočty

zk 2/0 2 kr., podzim

IV105 Seminář z bioinformatiky

k 0/1 1 kr., podzim

IV106 Bioinformatics seminar

k 0/1 1 kr., jaro