News and events archive

From the faculty

  • Informatics Colloquium 30. 10. Digitalizace průmyslové výroby

    Informatics Colloquium 30. 10. 2018, 14:00 ledture hall D2 Digitalizace průmyslové výroby Abstract: Digitalizace zásadním způsobem mění svět kolem nás. Mění chování zákazníků, kteří stále častěji požadují výrobky uzpůsobené jejich individuálním požadavkům za nákladových podmínek hromadné výroby. Tím vytváří nové výzvy pro firmy - jejich výroba musí být rychlejší, efektivnější, flexibilnější, dosahovat vysoké úrovně kvality a samozřejmě vysoké úrovně bezpečnosti. Řešení těchto výzev pak přinášejí opět právě digitální technologie, které transformují způsob, jakým jsou výrobky navrhovány, jak jsou vyráběny i jak se dále vyvíjejí. Například tzv. digitální dvojčata, tedy digitální modely výrobků, výrobního zařízení, výrobního procesu i celého výrobního provozu umožňují výrobek i způsob jeho výroby simulovat v softwarovém prostředí. Je tak možné odhalit chyby a vyladit všechny parametry ještě předtím, než je výroba vůbec spuštěna. Zásadní průlom přináší také rozšíření využití aditivní výroby, neboli 3D tisku. Ten umožňuje tvar výrobku lépe uzpůsobit jeho požadovaným vlastnostem a současně zásadním způsobem snížit množství použitého matriálu. Postupující digitalizace rovněž dopadá i na pracoviště. Mění se organizace práce nebo potřebné kompetence zaměstnanců, což se nezbytně promítá do nutných změn ve vzdělávání. Nejen těmto tématům se bude ve své přednášce a následné diskusi s vámi věnovat generální ředitel skupiny Siemens v České republice Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA.

    Web address