Once a week during the academic year, an invited speaker (from abroad, as well as from the Czech Republic) talks about his or her scientific work. Colloquium takes place at the Faculty of Informatics and is open to the scientific community. Lecture dates can be found in the programme. Tuesday 14.00 - 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a

Colloquia programme with abstracts for the Autumn 2018 semester

25. 9. 2018
prof. Partha Ghose, National Academy of Sciences, India, Allahabad, India
Einstein, Tagore and the Nature of Reality
Abstract: Albert Einstein (Nobel prize 1921), a quintessential European scientist, and Rabindranath Tagore (Nobel prize 1913), a quintessential Indian poet, were iconic figures of the 20th century who met several times. On 14th July, 1930 they met at Einstein's villa in Kaputh, and the discussion was on the nature of reality. They had different conceptions of reality, and the difference still continues to engage serious thinkers. A concise account of the two points of view will be presented.
2. 10. 2018
prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc., FI MU
Analytic models of large discrete structures
Abstract: The theory of combinatorial limits provides analytic tools to study large discrete structures. Such tools have found applications in various areas of computer science and mathematics. In particular, analytic representations of large graphs nourished progress on many difficult problems in extremal graph theory. We will present an introduction to this rapidly developing area of combinatorics and illustrate the range of its applications on several specific problems concerning graphs and permutations. We conclude with some of the future research directions related to the presented concepts.
9. 10. 2018
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D., FI MU
Anomaly detection: Five years after
Abstract: It is five years since the first monography on Anomaly analysis was published. After short introduction into anomaly analysis, I will review new research as well as application directions that newly appeared from that time, e.g. feature selection, anomaly explanation, ensembles, class-based outliers, and outliers in text.
16. 10. 2018
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU
Profesní/předmětné znalosti vs. management na bázi indikátorů
Abstract: Zpracování informací a informační systémy umožňují hromadné zpracování „objektivních dat“ pro potřeby řízení i hodnocení. Má to za následek výraznou změnu kultury institucí a firem z hlediska faktorů, které se pro ně stávají určujícím parametrem řízení. Obecný trend tímto směrem je dlouhodobější, týká se řady oblastí činností a vede k nárůstu byrokratizace spojené s „objektivitou“ takových přístupů, stejně jako k náhradě odborníků v oboru či oblasti generickými managery usměrňujícími práci odborníků tak, aby se vešla do obecných přihrádek těchto managerů. Z hlediska informatiky jako disciplíny, která tyto postupy nástroji, které vytváří, umožňuje, usnadňuje a podporuje, je vhodné mít na zřeteli širší kontext těchto změn i jeho rizika - ať již při vlastním použivání těchto přístupů, tak při výchově studentů, kteří takové nástroje budou v budoucnosti vytvářet a používat.
23. 10. 2018
RNDr. Radim Ošťádal, NBÚ Praha
GovCERT.CZ a jeho působení
Abstract: Cílem prezentace je základní pochopení činnosti a spolupráce organizací zabývajících se kybernetickou bezpečností v České republice. Hlubší pohled je poskytnut na vládní CERT tým, na jím poskytované služby a na jeho spolupráci s dalšími organizacemi. Na závěr se posluchač seznámí s různými typy kybernetických cvičení.
30. 10. 2018
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, generální ředitel Siemens ČR, Praha
Digitalizace průmyslové výroby
Abstract: Digitalizace zásadním způsobem mění svět kolem nás. Mění chování zákazníků, kteří stále častěji požadují výrobky uzpůsobené jejich individuálním požadavkům za nákladových podmínek hromadné výroby. Tím vytváří nové výzvy pro firmy - jejich výroba musí být rychlejší, efektivnější, flexibilnější, dosahovat vysoké úrovně kvality a samozřejmě vysoké úrovně bezpečnosti. Řešení těchto výzev pak přinášejí opět právě digitální technologie, které transformují způsob, jakým jsou výrobky navrhovány, jak jsou vyráběny i jak se dále vyvíjejí. Například tzv. digitální dvojčata, tedy digitální modely výrobků, výrobního zařízení, výrobního procesu i celého výrobního provozu umožňují výrobek i způsob jeho výroby simulovat v softwarovém prostředí. Je tak možné odhalit chyby a vyladit všechny parametry ještě předtím, než je výroba vůbec spuštěna. Zásadní průlom přináší také rozšíření využití aditivní výroby, neboli 3D tisku. Ten umožňuje tvar výrobku lépe uzpůsobit jeho požadovaným vlastnostem a současně zásadním způsobem snížit množství použitého matriálu. Postupující digitalizace rovněž dopadá i na pracoviště. Mění se organizace práce nebo potřebné kompetence zaměstnanců, což se nezbytně promítá do nutných změn ve vzdělávání. Nejen těmto tématům se bude ve své přednášce a následné diskusi s vámi věnovat generální ředitel skupiny Siemens v České republice Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA.
6. 11. 2018
Assoc. Prof. Dr. Standa Živný, Department of Computer Science, University of Oxford
Power of algorithms for homomorphisms and generalisations seen from both sides
Abstract: The topic of this talk is the computational complexity of and the power of algorithms for the homomorphism problem between two relational structures, also known as the constraint satisfaction problem (CSP). We briefly discuss the known algorithmic and complexity classifications for CSPs parametrised by the source or target structures.

We then discuss in more detail a classification of general-valued CSPs parametrised by the source structures. This part of the talk is based on joint work (published in FOCS 2018) with Clement Carbonnel and Miguel Romero.

13. 11. 2018
doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D., FI MU
University course timetabling and International Timetabling Competition 2019
Abstract: University course timetabling belongs to classical problems which have been studied for many years by many researchers. This talk will outline existing research and emphasize new research directions and challenges in this area. It is clear that the organization of international competitions has the high impact on the timetabling research. We intend to discuss the organization of the new International Timetabling Competition (ITC 2019, https://www.itc2019.org) with the aim to motivate further research on complex university course timetabling problems coming from practice. Our goal is the creation of rich real-world data sets. Thanks to the UniTime timetabling system, we can collect a strong set of data with diverse characteristics which we will discuss in the talk. The key novelty lies in the combination of student sectioning together with standard time and room assignment of events in courses.
20. 11. 2018
doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D., FI MU
Verification of Markov Decision Processes using Learning Algorithms
Abstract: I will present an application of machine-learning algorithms in the verification of Markov decision processes (MDPs). The primary goal of these techniques is to improve performance by avoiding an exhaustive exploration of the state space.

I will concentrate on computation of maximum reachability probabilities in MDPs and present two methods based on a heuristic-driven partial exploration of the model. First, bounded real-time dynamic programming that yields precise lower and upper bounds on the maximum reachability probability. Second, Monte Carlo tree search, a method celebrated in various machine-learning settings, that combines exact computation using search trees with sampling methods. I will demonstrate usefulness of these methods in verification of resource access control protocols.

27. 11. 2018
doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D., FI MU
Adaptive learning: research, development, and connections
Abstract: The goal of adaptive learning is to make learning more efficient and interesting by making it personalized for a particular student. In this talk, I will discuss the experience with the development of practically used adaptive learning systems and the research carried out by Adaptive Learning group at FI. I will also highlight connections of adaptive learning to other research areas, focusing specifically on topics studied at FI: machine learning, program analysis, similarity search, natural language processing, human-computer interaction, games, ...
4. 12. 2018
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D., FIT VUT
Fully Automatic Traffic Surveillance
Abstract: Traffic surveillance cameras can produce a lot of specific data. We are processing the data with the aim to fully automatically obtain as much useful data as possible: camera calibration, make&model fine-grained recognition, speed measurement, and other things. Some things work, some things might in the future.
11. 12. 2018
prof. Guido Sanguinetti, Ph.D., School of Informatics, University of Edinburgh
A computer scientist in epigenetic-land: some statistical challenges in functional genomic data modelling
Abstract: New data gathering technologies such as ChIP-seq and BS-seq are allowing scientists to probe the epigenetic regulation of gene expression at unprecedented resolution. Yet the analysis of such data brings several non-trivial computational challenges. Here, I focus on how we can exploit the spatial correlation information to develop more powerful statistical models. I will briefly describe how we developed non-parametric statistical testing techniques for ChIP and BS-seq data, and discuss how spatial information can be used to extract more informative features from such data.
Short biography: Guido Sanguinetti is Chair of Computational Bioinformatics in the School of Informatics at the University of Edinburgh. His interests focus on machine learning methodologies and applications in biology, particularly in dynamical systems and high-throughput data modelling. He has published over 80 papers in international journals including Science, PNAS and Nature journals. He held an ERC Starting Grant 2012-2017 and was the recipient of the 2012 PNAS Cozzarelli Prize in Applied Science and Engineering.