News and events archive

From the faculty

  • Informatics Colloquium 16. 10. Profesní/předmětné znalosti vs. management na bázi indikátorů

    Informatics Colloquium 16. 10. 2018, 14:00 lecture hall D2 prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU Abstract: Zpracování informací a informační systémy umožňují hromadné zpracování „objektivních dat“ pro potřeby řízení i hodnocení. Má to za následek výraznou změnu kultury institucí a firem z hlediska faktorů, které se pro ně stávají určujícím parametrem řízení. Obecný trend tímto směrem je dlouhodobější, týká se řady oblastí činností a vede k nárůstu byrokratizace spojené s „objektivitou“ takových přístupů, stejně jako k náhradě odborníků v oboru či oblasti generickými managery usměrňujícími práci odborníků tak, aby se vešla do obecných přihrádek těchto managerů. Z hlediska informatiky jako disciplíny, která tyto postupy nástroji, které vytváří, umožňuje, usnadňuje a podporuje, je vhodné mít na zřeteli širší kontext těchto změn i jeho rizika - ať již při vlastním použivání těchto přístupů, tak při výchově studentů, kteří takové nástroje budou v budoucnosti vytvářet a používat.

    Web address