Archiv zpráv a událostí

Z fakulty

 • Obrázek

  Doktorské studium na FI MU? Posouvejte hranice oboru a měňte svět k lepšímu

  Nabízíme prostor pro svobodné uplatnění vaší kreativity, prohlubování znalostí a formování odborné pozice. Jako jeden z několika expertů v dané oblasti se stanete součástí mezinárodní vědecké sítě a budete mít příležitost posouvat hranice oboru a měnit svět k lepšímu. Můžete řešit zajímavé vědecké problémy v týmu s kýmkoliv na světě a zvýšit šanci, že přijdete na něco nového. Nabízíme spolupráci s průmyslovými partnery, podnikatelskými inkubátory, institucemi i centry excelence nebo Ph.D. stáž v zahraničí. Bez povšimnutí by nemělo zůstat, že FI MU nabízí nadstandardní úroveň stipendií.

  Chcete se dozvědět více? Podívejte se na záznam Dne otevřených dveří (čas stopy 1:06:00 – 1:24:00), kde Ph.D. studium na FI prezentují Petr Hliněný, proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studium a Martin Macák, Ph.D. student na FI MU.

  Na FI MU se můžete zapojit do mezinárodního týmu kolem prof. Kráľe, dvojnásobného držitele ERC grantu, podílet se na společensky prospěšném výzkumu v oblasti kyberbezpečnosti, pracovat na nejnovějších světových objevech v oblasti kryptografie, vizualizace dat nebo třeba virtuální reality. Vybírat můžete ze 49 školitelů z různých informatických oblastí.

  Od roku 1996 absolvovalo na FI MU 203 Ph.D. absolventů. Mezi absolventy patří Michal Balážia, vítěz prestižní Ceny Josepha Fouriera nebo Petr Jarušek zakladatel firmy na výukové online aplikace Umíme to. Další příklady absolventů najdete v Galerii absolventů.

  Studenti přijatí do programů vyučovaných v angličtině mohou také od prvního ročníku požádat o celouniverzitní stipendijní program s možným přiděleným oceněním až 100 000 Kč (přibližně EUR 3,850). Přednost budou mít studenti z rozvojových zemí, jejichž mateřským jazykem není český nebo slovenský jazyk.

  Podejte si přihlášku do 31. 5., více na: fi.muni.cz/admission/doctoral/

  Webová adresa
  Přílohy