Event Photo Gallery

2019-05-19 Filmový festival fakulty informatiky

Date 19.5.2019
Place Fakulta informatiky MU

Description
Již 19. ročník Filmového festivalu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity se uskutečnil 19.5.2019 a to paralelně na dvou místech: v Univerzitním kině Scala a v prostorách Fakulty informatiky. Festival je realizován v rámci předmětu PV113, kde studenti pracují pod vedením mentorů, tedy těch studentů, kteří se na organizaci podíleli v rámci ročníků předchozích. Zkušenosti jsou jim předávány taktéž prostřednictvím pedagogů a v neposlední řadě také lidmi z praxe. Pro letošní ročník si studenti zvolili zdánlivě prázdné téma „NIC“. Ve skutečnosti toho ovšem diváky čekalo MNOHO. Do soutěžní sekce se přihlásil rekordní počet 50 filmů, z nichž bylo vybraných dvacet promítnuto návštěvníkům festivalu. Porotu nejvíc zaujalo komediální drama BaDumTss, které získalo zároveň druhé místo v diváckém hlasování. V něm první místo zase vybojoval snímek Jedničky a nuly vyprávějící o jednom IT plánu, který se tak trochu vymkl.