Event Photo Gallery

2014-09-19 Slavnostní otevření rekonstruované FI a centra CERIT

Date 19.9.2014
Place Fakulta informatiky MU, Botanická 68a

Description
Slavnostní otevření a zahájení provozu centra CERIT (Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT) po rekonstrukci areálu Fakulty informatiky, která proběhla v letech 2012-2014. Mimo jiné byla při rekonstrukci přestavěna budova A (průčeli areálu Botanická) a nově dostavena budova S (CERIT).

Po dopoledním slavnostním otevření CERIT za účasti oficiálních hostů proběhla odpoledne řada akcí a prohlídek pro širší veřejnost jako součást oslav 20. výročí založení Fakulty informatiky MU.