Učitelství informatiky pro střední školy

Program vede k získání učitelské aprobace v Informatice, a to v kombinaci buď s druhou středoškolskou aprobací, nebo s odborným vzděláním v informatice, konkrétně zejména se zaměřením na správu informačních systémů v malé či střední firmě, potažmo škole.

Přihláška ke studiu
Průvodce přijímacím řízením

Český studijní program
Formaprezenční
Doba studia2 roky
Absolventi
Profil absolventa

Absolvent programu najde uplatnění jako středoškolský učitel s aprobací v Informatice a druhém přírodovědném oboru, případně může nastoupit na pozici správce sítě na střední škole s pedagogickou kompetencí vyučovat Informatiku.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je v posledních několika letech více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia. Více o uplatnění absolventů

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Galerie absolventů

Další informace o absolventech pro Vás připravujeme.

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Studijní katalog

Praxe

Součástí studia jsou nezbytné pedagogické stáže na středních školách.

Studijní varianty

Učitel informatiky a správce sítě

Toto jednooborové studium připravuje studenty na odborné působení na pozici správce sítě na střední škole souběžně s nezbytnou pedagogickou průpravou nutnou pro získání středoškolské aprobace v Informatice.

Switch (přepínač) propojující různá síťová zařízení v počítačové síti

Učitelství informatiky pro střední školy

Tato studijní varianta vede ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU, kde bude student zapsán ke studiu zvoleného druhého oboru, k získání dvou středoškolských aprobací.

Z DP 'Učebnice programovacího jazyka Scratch'