Učitelství informatiky pro střední školy

Program vede k získání učitelské aprobace v Informatice, a to v kombinaci buď s druhou středoškolskou aprobací, nebo s odborným vzděláním v informatice, konkrétně zejména se zaměřením na správu informačních systémů v malé či střední firmě, potažmo škole.

Přihláška ke studiu (od 1. 1. do 30. 4.)
Průvodce přijímacím řízením

Český studijní program
Formaprezenční
Doba studia2 roky
Absolventi
Profil absolventa

Absolvent programu najde uplatnění jako středoškolský učitel s aprobací v Informatice a druhém přírodovědném oboru, případně může nastoupit na pozici správce sítě na střední škole s pedagogickou kompetencí vyučovat Informatiku.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je v posledních několika letech více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia. Více o uplatnění absolventů

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Galerie absolventů

Další informace o absolventech pro Vás připravujeme.

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Studijní katalog

Praxe

Součástí studia jsou nezbytné pedagogické stáže na středních školách.

Studijní varianty

Učitel informatiky a správce sítě

Toto jednooborové studium připravuje studenty na odborné působení na pozici správce sítě na střední škole souběžně s nezbytnou pedagogickou průpravou nutnou pro získání středoškolské aprobace v Informatice.

Switch (přepínač) propojující různá síťová zařízení v počítačové síti

Učitelství informatiky pro střední školy

Tato studijní varianta vede ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU, kde bude student zapsán ke studiu zvoleného druhého oboru, k získání dvou středoškolských aprobací.

Z DP 'Učebnice programovacího jazyka Scratch'