translated by Google

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost (angl.)

Cílem programu je vést absolventa k porozumění architekturám, principům, metodám navrhování a provozu zabezpečených počítačových systémů, při respektování hardwarových i softwarových aspektů, včetně síťové komunikace.

Žádost o studium (do 2020/04/15)
Průvodce přijetím

Anglický studijní program / Český studijní program
Studijní režim plný úvazek
Délka studia 2 roky
Absolventi
Profil absolventa

Absolvent programu bude připraven navrhovat a udržovat provoz zabezpečených počítačových systémů s ohledem na hardwarové i softwarové aspekty, včetně síťové komunikace.

Kde po této studii?
Průzkumy zaměstnanosti

Absolventi FI jsou oceňováni zaměstnavateli s průměrným hrubým počátečním poplatkem vyšším než 45 000 Kč, podle průzkumu všech stupňů studia v roce 2015. Více

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Příběhy úspěšných absolventů

Další informace o absolventech budou k dispozici později.

Studijní katalog

V studijním katalogu najdete seznamy povinných a volitelných předmětů a doporučený průběh studia.

Studijní katalog

Praktický trénink

Stáž není povinnou součástí tohoto studijního programu.

Specializace

Specializace jsou studijní plány, které poskytují podmínky pro absolvování, jako jsou povinné předměty.

Hardwarové systémy

Specializace poskytuje specifické znalosti pro práci s programovatelnými strukturami sahajícími do paralelních a distribuovaných systémů, počítačových sítí a kryptografie. Výuka zdůrazňuje vyváženost kurzů poskytujících potřebné teoretické základy a kurzy zaměřené na praktické dovednosti, které se podílejí na návrhu, implementaci, analýze, testování a provozu vestavěných systémů. Nedílnou součástí studie je také projekt s malým týmem a zaměřený na experimentální a prototypová řešení zajímavých problémů spojených s řešením praktických problémů vyplývajících z výzkumných a vývojových aktivit fakulty.

Absolvent oboru „Hardwarové systémy“ bude připraven navrhnout řešení praktických problémů s využitím počítačového hardwaru, kreativně přizpůsobit hardwarové systémy a nasadit je.

Vývojová sada mikroprocesorů

Informační bezpečnost

Specializace je zaměřena na oblasti bezpečnosti počítačových systémů a sítí, kryptografie a její aplikace. Cílem je připravit takového absolventa, který bude schopen pracovat v různých rolích kritických pro zajištění bezpečnosti ICT - specifické profilování (např. Směrem ke kryptografii, technologickým aspektům nebo řízení bezpečnosti) nad rámec běžného základu studijního oboru podle výběru studenta.

Absolventi oboru „Informační bezpečnost“ budou schopni pracovat v organizacích vyvíjejících nebo poskytujících systémy respektující bezpečnostní požadavky, ale také v pokročilé správě a provozu těchto systémů.

Den otevřených dveří v Centru pro výzkum kryptografie a bezpečnosti (CRoCS)

Sítě a komunikace

Specializace Networks and Communication není k dispozici v angličtině.

Specializace je zaměřena na získání pokročilých znalostí architektur, principů provozu a principů provozu počítačových sítí. Obor je koncipován tak, aby uspokojil jak zájemce o prakticky orientované pokročilé informace a znalosti v oblasti počítačových sítí a jejich aplikací, tak zájemce o hlubší seznámení s teoretickými základy oboru a studium počítačových sítí jako speciální případ distribuovaných systémů. Student kromě znalostí počítačových sítí získává i znalosti o bezpečnosti, principy práce s multimediálními daty, základní znalosti paralelních systémů a potřebné teoretické zázemí.

Absolvent specializace "Sítě a komunikace" bude schopen pracovat jako architekt velkých sítí, řídit síťové operace a související projekty, nebo pracovat jako odborník v aplikacích nebo zabezpečení počítačových sítí.

Knihovna odborníků v laboratoři SITOLA

Softwarové systémy

Specializace povede absolventa ke znalostem a dovednostem nezbytným ve všech fázích vývoje a změn rozsáhlých softwarových systémů, zejména informačních systémů. Důraz je kladen na znalosti potřebné při navrhování a vývoji systémů s využitím moderních softwarových technologií.

Absolvent oboru „Softwarové systémy“ bude připraven převzít různé role v IT odděleních podílejících se na vývoji a provozu informačních systémů a na využívání IT pro podporu organizací.

Studenti se mohou zapojit do výzkumu a vývoje na LaSArIS