Přeloženo pomocí DeepL

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost (Ing.)

  • Praktická a kreativní řešení potřeb průmyslu.
  • Praktické zkušenosti prostřednictvím moderních výzkumných skupin v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Cílem programu je dovést absolventa k pochopení architektur, principů, metod návrhu a provozu bezpečných počítačových systémů s respektováním hardwarových i softwarových aspektů, včetně síťové komunikace.

Přihláška ke studiu
Průvodce přijímacím řízením

Anglický studijní program / český studijní program
Způsob studia prezenční
Délka studia 2 roky
Absolventi
Profil absolventa

Absolvent programu bude připraven navrhovat a udržovat provoz bezpečných počítačových systémů s ohledem na hardwarové i softwarové aspekty, včetně síťové komunikace.

Kam po tomto studiu?
Perspektivy zaměstnání Průzkumy

Absolventi FI jsou zaměstnavateli ceněni, podle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015 činí průměrný hrubý nástupní plat více než 45 000 Kč. Více

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Karel Kubicek
Karel Kubíček

LinkedIn
Pohovory

Doktorand chce sledovat, jak stránky automaticky dodržují GDPR

Karel Kubíček, absolvent Masarykovy univerzity, se zabývá automatizací předpisů týkajících se nakládání s osobními údaji na slavné švýcarské technice ETH.

Jan Jancar
Ján Jančár

LinkedIn
Rozhovor

Informatik z MU hledá volné termíny pro očkování

Doktorand z FI MU Ján Jančár, vytvořil systém, který zasílá informace o možnosti očkování na Slovensku.

Foto: Helena Brunnerová
Martin Ukrop

LinkedIn
Rozhovor

Reflexní deník pomáhá mladým učitelům zlepšit výuku

Začínající učitelé na FI MU si vyměňují zkušenosti ve Výukové laboratoři a vytvořili učitelský deník, který využívají i mimo fakultu.

Vojtěch Polášek
Vojtěch Polášek

LinkedIn
Rozhovor

Kde je vůle, tam je cesta

Nevidomý programátor Vojtěch Polášek absolvoval s vyznamenáním a odstartoval svou kariéru na plný úvazek ve společnosti Red Hat

Vít Šesták
Vít Šesták

LinkedIn
Rozhovor

Google mu nejdříve nevěřil. Pak mu udělili

Student informatiky Vít Šesták vstoupil do Síně slávy Googlu.

Petr Palas
Petr Palas

LinkedIn
Rozhovor

Jediný správný okamžik pro zahájení podnikání neexistuje

Firma Petra Palase, absolventa FI MU, sídlí v Brně. Díky internetu však jeho produkty Kentico Software využívají zákazníci z celého světa.

Patrik Hudák
Patrik Hudák

LinkedIn
Rozhovor

Nalezené chyby na webu Starbucks. Dostal za to tisíce dolarů

Mladý IT inženýr z FI MU Patrik Hudák se zabývá bezpečností webových stránek a uvažuje o založení vlastního start-upu.

Studijní katalog

Ve Studijním katalogu najdete seznamy povinných a volitelných předmětů a doporučený průběh studia.

Studijní katalog

Praktická výuka

Praxe není povinnou součástí tohoto studijního programu.

Specializace

Specializace jsou studijní plány, které stanoví podmínky pro absolvování, např. povinné předměty.

Hardwarové systémy

Specializace poskytuje specifické znalosti pro práci s programovatelnými strukturami s přesahem do paralelních a distribuovaných systémů, počítačových sítí a kryptografie. Výuka klade důraz na vyváženost předmětů poskytujících potřebný teoretický základ a předmětů zaměřených na praktické dovednosti, které se podílejí na návrhu, implementaci, analýze, testování a provozu vestavných systémů. Nedílnou součástí studia je také práce na projektu s malým týmem a orientovaná na experimentální a prototypové řešení zajímavých problémů spojených s řešením praktických problémů vyplývajících z výzkumné a vývojové činnosti fakulty.

Absolvent oboru "Hardwarové systémy" bude připraven navrhovat řešení praktických problémů s využitím počítačového hardwaru, tvůrčím způsobem upravovat hardwarové systémy a nasazovat je.

Vývojová sada mikroprocesoru

Informační bezpečnost

Specializace je zaměřena na oblasti bezpečnosti počítačových systémů a sítí, kryptografii a její aplikace. Cílem je připravit takového absolventa, který bude schopen pracovat v různých rolích rozhodujících pro zajištění bezpečnosti ICT - konkrétní profilace (např. směrem ke kryptografii, technologickým aspektům nebo řízení bezpečnosti) nad rámec společného základu studijního oboru je ponechána na volbě studenta.

Absolventi specializace "Informační bezpečnost" budou schopni pracovat v organizacích vyvíjejících nebo zajišťujících systémy respektující bezpečnostní požadavky, ale také v pokročilé správě a provozu těchto systémů.

Den otevřených dveří v Centru pro výzkum kryptografie a bezpečnosti (CRoCS)

Sítě a komunikace

Specializace Sítě a komunikace není dostupná v anglickém jazyce.

Specializace je zaměřena na získání pokročilých znalostí architektur, principů fungování a zásad provozu počítačových sítí. Obor je koncipován tak, aby uspokojil jak zájemce o prakticky orientované pokročilé informace a znalosti z oblasti počítačových sítí a jejich aplikací, tak i zájemce o hlubší seznámení s teoretickými základy oboru a o studium počítačových sítí jako zvláštního případu distribuovaných systémů. Kromě znalostí počítačových sítí získá student znalosti z oblasti bezpečnosti, principů práce s multimediálními daty, základní znalosti paralelních systémů a potřebné teoretické základy.

Absolvent oboru "Sítě a komunikace" bude schopen pracovat jako architekt rozsáhlých sítí, řídit síťový provoz a související projekty, případně pracovat jako expert v oblasti aplikací nebo bezpečnosti počítačových sítí.

Odborná knihovna v laboratoři SITOLA

Softwarové systémy

Specializace povede absolventa ke znalostem a dovednostem potřebným ve všech fázích vývoje a změn rozsáhlých softwarových systémů, zejména informačních. Důraz je kladen na znalosti potřebné při návrhu a vývoji systémů s nasazenými moderními softwarovými technologiemi.

Absolvent specializace "Softwarové systémy" bude připraven zastávat různé role v IT odděleních podílejících se na vývoji a provozu informačních systémů a na využívání IT pro podporu organizací.

Studenti se mohou zapojit do výzkumu a vývoje v systému LaSArIS.