Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost

Studijní program umožní dobře pochopit architektury, principy, metody navrhování a provozu bezpečných počítačových systémů se zohledněním hardwarových i softwarových aspektů, včetně síťové komunikace.

Uchazeč si volí jednu ze specializací Hardwarové systémy, Informační bezpečnost, Počítačové sítě a komunikace nebo Softwarové systémy.

Přihláška ke studiu
Průvodce přijímacím řízením

Český studijní program s přednáškami v angličtině / anglický program
Formaprezenční
Doba studia2 roky
Absolventi
Profil absolventa

Absolvent programu bude připraven na navrhování a zajištění provozu bezpečných počítačových systémů se zohledněním hardwarových i softwarových aspektů, včetně síťové komunikace. Více informací poskytuje popis specializací níže.

Kam po tomto studiu?
Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je v posledních několika letech více než 50 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia. Více o uplatnění absolventů

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Karel Kubicek
Karel Kubíček

LinkedIn
Interview

Doktorand chce automaticky hlídat, jak weby dodržují GDPR

Absolvent Masarykovy univerzity Karel Kubíček se na slavné švýcarské technice ETH zabývá automatizací kontroly nařízení, které se týká nakládání s osobními údaji.

Jan Jancar
Ján Jančár

LinkedIn
Interview

Informatik z MU hledá volné termíny na očkování

Systém doktoranda z Fakulty informatiky MU Jána Jančára vyhledává a posílá informace o možnosti očkování na Slovensku.

Foto: Helena Brunnerová
Martin Ukrop

LinkedIn
Rozhovor

Reflektivní deník pomáhá mladým učitelům zlepšovat výuku

Začínající učitelé na FI MU si vyměňují zkušenosti v Teaching Labu a vyvinuli učitelský deník, který nachází uplatnění i za hranicemi fakulty.

Vojtěch Polášek
Vojtěch Polášek

LinkedIn
Rozhovor

Kde je vůle, tam je i cesta

Nevidomý softwarový programátor Vojtěch Polášek promoval na FI MU s vyznamenáním a nastartoval kariéru na plný úvazek v Red Hat

Vít Šesták
Vít Šesták

LinkedIn
Rozhovor

Google mu nejdřív nevěřil. Pak ho ocenil

Student informatiky Vít Šesták se dostal do Síně slávy Google.

Petr Palas
Petr Palas

LinkedIn
Rozhovor

Jediná správná chvíle pro podnikání neexistuje

Firma absolventa Fakulty informatiky MU Petra Palase sídlí v Brně, ale díky internetu využívají produkty jeho Kentico Software zákazníci z celého světa.

Patrik Hudák
Patrik Hudák

LinkedIn
Rozhovor

Našel chyby na webu Starbucksu. Dostal za to tisíce dolarů

Mladý informatik z FI MU Patrik Hudák se zabývá bezpečnostní webů a zvažuje založení vlastního start-upu.

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Studijní katalog

Praxe

Praxe není povinnou součástí studijního programu.

Specializace

Specializace jsou studijní plány, které stanovují podmínky pro dostudování, jako jsou např. povinné předměty.

Hardwarové systémy

Specializace poskytuje specifické znalosti pro práci s programovatelnými strukturami rozšiřujícími se na paralelní a distribuované systémy, počítačové sítě a kryptografii. Výuka zdůrazňuje rovnováhu kurzů poskytujících potřebný teoretický základ a kurzů zaměřených na praktické dovednosti, ve kterých se studenti podílejí na návrhu, implementaci, analýze, testování a provozu vestavěných systémů. Nedílnou součástí studia je rovněž práce na projektu s malým týmem zaměřeným na experimentální a prototypová řešení zajímavých problémů spojených s řešením praktických problémů vyplývajících z výzkumné a vývojové činnosti fakulty.

Absolvent specializace bude připraven navrhovat řešení praktických problémů s využitím počítačového hardwaru, tvořivě upravovat hardwarové systémy a nasazovat je, najde uplatnění mj. v pozicích: Vývojář vestavěných systémů; Návrhář a analytik hardwarových systémů; Programátor jednočipových řadičů.

Mikroprocesorový vývojový kit

Informační bezpečnost

Specializace se zaměřuje na oblasti bezpečnosti počítačových systémů a sítí, kryptografie a jejich aplikací. Cílem je připravit takového absolventa, který bude schopen pracovat v řadě úloh, které jsou rozhodující pro zajištění bezpečnosti profilů specifických pro IT (např. směrem ke kryptografii, technologickým aspektům nebo řízení bezpečnosti). Studium nad rámec společného základu a specializace je ponecháno na volbě studenta.

Absolventi specializace najdou uplatnění ve společnostech vyvíjejících či dodávajících systémy zohledňující bezpečnostní požadavky, ale i při pokročilé správě a provozu takových systémů, mj. v pozicích: Vývojář bezpečnostního softwaru nebo hardwaru; Analytik bezpečnosti a zranitelnosti systémů; Specialista na testování a hodnocení bezpečnosti systémů či Specialista pro reakce na bezpečnostní incidenty.

Den otevřených dveří v Centre for Research on Cryptography and Security (CRoCS)
Seznamte se s úspěšným absolventem
Oceněný informatik trénuje počítače, aby poznaly člověka podle chůze

Absolvent Michal Balážia dostal prestižní cenu Josepha Fouriera za vývoj biometrického systému.

Michal Balážia

Počítačové sítě a komunikace

Specializace je zaměřená na získání pokročilých znalostí architektur, principů operací a zásad provozu počítačových sítí. Obor je koncipován tak, aby uspokojil jak zájemce o prakticky orientované pokročilé informace a znalosti z oblasti počítačových sítí a jejich aplikací, tak i zájemce o hlubší seznámení s teoretickými základy oboru a studium počítačových sítí jako speciálního případu distribuovaných systémů. Kromě znalostí v oblasti počítačových sítí student získá během studia znalosti o bezpečnosti, principy práce s multimediálními daty, základní znalosti v oblasti paralelních systémů a nezbytné teoretické zázemí.

Absolvent specializace bude schopen působit mj. jako Síťový analytik; Síťový inženýr; Inženýr síťových aplikací.

Knihovnička odborné literatury v laboratoři SITOLA

Softwarové systémy

Specializace orientuje absolventa na znalosti a dovednosti potřebné ve všech etapách vývoje a úprav rozsáhlých softwarových systémů, zejména informačních systémů. Důraz je kladen na znalosti potřebné pro návrh a vývoj systémů s nasazenými moderními softwarovými technologiemi.

Absolvent specializace bude schopen zastávat různé role (např. Vývojář systémového softwaru; Vývojář podnikových systémů; Systémový inženýr pro cloud) v IT odděleních podílejících se na vývoji a provozu informačních systémů a při využívání IT pro činnost organizací.

Studenti se mohou zapojit do výzkumu a vývoje v laboratoři LaSArIS