Financování doktorského studia

Uchazeči o doktorské studium se často ptají, jaký mohou během studia očekávat čistý měsíční příjem. Odpověď není jednoznačná. Celkový příjem je variabilní a má více složek:

 • Základní doktorské stipendium (pro studenty prezenční formy studia, ve standardní době studia). Momentálně činí 7300 Kč měsíčně.
 • Stipendium pro zvýšení atraktivity doktorského studia (pro studenty prezenční formy studia, ve standardní době prvního doktorského studia). Toto stipendium se vyplácí všem studentům prvního ročníku a dále studentům majícím v posledních čtyřech semestrech alespoň jeden kvalitní publikační výstup. Momentálně činí 3700 Kč měsíčně.
 • Stipendium z prostředků specifického výzkumu.
  Toto stipendium může přiznat školitel na základě vynikajících výsledků ve studiu a výzkumu.
  Průměrná výše tohoto stipendia činí 3000 Kč měsíčně.
 • Platba za výuku.
  Studenti doktorského studia se mohou zapojit do výuky realizované na FI (typicky formou vedení cvičení některého předmětu).
  Tato činnost je honorována podle objemu výuky.
 • "Projektové" peníze.
  V rámci mnohých výzkumných projektů řešených na FI je možné vyplácet pravidelné měsíční odměny doktorským studentům. Bližší informace lze získat od školitele.
 • Doktorandská místa se speciálním financováním.
  V rámci daného běhu přijímacího řízení je také vypisován omezený počet míst se speciálním financováním z externích zdrojů (prostředky kateder, prostředky projektů nebo prostředky průmyslových partnerů FI). Bližší informace o aktuálně nabízených místech jsou dostupné na stránce Call for PhD Students.
 • Brno Ph.D. Talent
  Stipendium z prostředků JCMM

V roce 2016 byl měsíční příjem doktorandů prezenční formy doktorského studia na FI následující:

- průměr
 • cca 13000 Kč formou stipendia (stipendia se nedaní, částka představuje čistý příjem)
 • cca 6700 Kč formou mzdy (jde o hrubou mzdu, která podléhá zdanění)
- medián
 • cca 12000 Kč formou stipendia
 • cca 2500 Kč formou hrubé mzdy