Harmonogram na akademický rok 2018/2019

Akademický rok začíná 1. září 2018 a končí 31. srpna 2019. Výuka prováděná jinými fakultami MU pro studenty víceoborového studia se řídí harmonogramem těchto fakult.

Podzimní semestr 2018

Registrace předmětů pro podzim 2018: 24. 5. - 31. 7. 2018
Zadání publikací do IS (relevantní pro zvýšení stipendia ve standardní době studia): do 31. 7. 2018
Zápis do 1. semestru: 1. 9. 2018
Termín pro vyplnění Individuálního studijního plánu v IS:
- studentovo vyjádření k jarnímu semestru a semestrální plán studia pro podzimní semestr
- školitelovo hodnocení jarního semestru a vyjádření k semestrálnímu plánu pro podzimní semestr

do 31. 8. 2018
do 5. 9. 2018
Termín pro odevzdání:
- přihlášky ke státní doktorské zkoušce (proběhne 1/2019)
- tezí disertační práce
- různé žádosti (např. o stipendium v 5. roce studia, změna formy studia, atd.)
do 5. 9. 2018
Termín pro odevzdání:
- disertace a přihlášky k obhajobě disertační práce
(obhajoba proběhne v semestru podzim 2018)
1. 5. - 31. 10. 2018
Oborové komise (i školitelé hodnocených studentů):
- hodnocení studentů
- schválení hodnocení a semestrálních a rámcových plánů
- projednání žádostí
7. 9. 2018
9:30 - 11:00 PST
10:30 - 12:00 IN
Oborová rada:
- projednání návrhů a závěrů z Oborových komisí
- stanovení oponentů tezí
- návrh komisí pro státní doktorské zkoušky (proběhnou 1/2019)
14. 9. 2018 od 10:30
Zápis do semestru: 1. 8. - 16. 9. 2018
Zápis předmětů: 1. 9. - 16. 9. 2018
Změny v zápisu předmětů: 17. 9. - 30. 9. 2018
Výuka: 17. 9. - 17. 12. 2018
Odevzdání přihlášek do doktorského studia: do 6. 1. 2019
Státní doktorské zkoušky včetně obhajob tezí:
- přihlášky z 9/2018
14. 1. - 18. 1. 2019
Přijímací zkouška: v týdnu 21. - 25. 1. 2019


Jarní semestr 2019

Registrace předmětů pro jaro 2019: 19. 11. - 31. 12. 2018
Termín pro vyplnění Individuálního studijního plánu v IS:
- studentovo vyjádření k podzimnímu semestru a semestrální plán studia na jarní semestr
- školitelovo hodnocení podzimního semestru a vyjádření k semestrálnímu plánu na jarní semestr

do 20. 1. 2019
do 25. 1. 2019
Termín pro odevzdání:
- přihlášky ke státní doktorské zkoušce (proběhne 5/2019)
- tezí disertační práce
- různé žádosti (např. o stipendium v 5. roce studia, změna formy studia, atd.)
do 25. 1. 2019
Termín pro odevzdání:
- disertace a přihlášky k obhajobě disertační práce
(obhajoba proběhne v semestru jaro 2019)
1. 11. 2018 - 30. 4. 2019
Oborové komise (i školitelé hodnocených studentů):
- hodnocení studentů
- schválení hodnocení a semestrálních plánů
- projednání žádostí o stipendium, prezenční formu studia
29. 1. 2018
14:00 - 15:00 PST
14:30 - 15:30 IN
Oborová rada:
- projednání návrhů a závěrů z Oborových komisí
- hodnocení přijímacího řízení
- projednání žádostí o stipendium, prezenční formu studia
- stanovení oponentů tezí
- návrh komisí pro státní doktorské zkoušky (proběhnou 5/2019)
5. 2. 2019 v 10:30
Zápis do semestru: 1. 2. - 17. 2. 2019
Zápis předmětů: 1. 2. - 17. 2. 2019
Změny v zápisu předmětů: 18. 2. - 3. 3. 2019
Výuka: 18. 2. - 23. 5. 2019
Státní doktorské zkoušky včetně obhajob tezí:
- přihlášky z 1/2019
27. 5. - 31. 5. 2019
Odevzdání přihlášek do doktorského studia: do 26. 5. 2019
Registrace předmětů pro podzim 2019: červen, červenec 2019
Přijímací zkouška: 6. - 10. 6. 2019
Oborová rada:
- hodnocení přijímacího řízení
- harmonogram akademického roku 2019/2020
14. 6. 2019 v 10:30