Harmonogram na akademický rok 2017/2018

Školní rok začíná 1. září 2017 a končí 31. srpna 2018. Výuka prováděná jinými fakultami MU pro studenty víceoborového studia se řídí harmonogramem těchto fakult.

Podzimní semestr 2017

Registrace předmětů pro podzim 2017: 23. 5. - 31. 7. 2017
Zápis do 1. semestru: 1. 9. 2017
Termín pro odevzdání:
- hodnocení studentů a ročních plánů
- přihlášky ke státní doktorské zkoušce (proběhne 1/2018)
- tezí disertační práce
- žádosti o stipendium v 5. roce studia
do 4. 9. 2017
Termín pro odevzdání:
- disertace a přihlášky k obhajobě disertační práce
(obhajoba proběhne v semestru podzim 2017)
1. 5. - 31. 10. 2017
Oborové komise (i školitelé hodnocených studentů):
- hodnocení studentů
- schválení ročních a rámcových plánů
- projednání žádostí o stipendium, prezenční formu studia
6. 9. 2017
9:30 - 11:00 PST
10:30 - 12:00 IN
Oborová rada:
- projednání návrhů a závěrů z Oborových komisí
- stanovení oponentů tezí
- návrh komisí pro státní doktorské zkoušky (proběhnou 1/2018)
14. 9. 2017 od 13:00
Zápis do semestru: 1. 8. - 17. 9. 2017
Zápis předmětů: 1. 9. - 17. 9. 2017
Změny v zápisu předmětů: 18. 9. - 1. 10. 2017
Výuka: 18. 9. - 15. 12. 2017
Odevzdání přihlášek do doktorského studia: do 12. 1. 2018
Státní doktorské zkoušky včetně obhajob tezí:
- přihlášky z 9/2017
15. 1. - 19. 1. 2018
Přijímací zkouška: 29. 1. 2018


Jarní semestr 2018

Registrace předmětů pro jaro 2018: 21. 11. - 31. 12. 2017
Termín pro vyplnění Individuálního studijního plánu v IS:
- studentovo vyjádření k podzimnímu semestru a studijní plán na jarní semestr
- školitelovo hodnocení podzimního semestru a vyjádření k plánu na jarní semestr

do 19. 1. 2018
do 26. 1. 2018
Termín pro odevzdání:
- přihlášky ke státní doktorské zkoušce (proběhne 5/2018)
- tezí disertační práce
- žádosti o stipendium v 5. roce studia, změna formy studia, atd.
do 24. 1. 2018
Termín pro odevzdání:
- disertace a přihlášky k obhajobě disertační práce
(obhajoba proběhne v semestru jaro 2018)
1. 11. 2017 - 30. 4. 2018
Oborové komise (i školitelé hodnocených studentů):
- hodnocení studentů
- schválení ročních plánů
- projednání žádostí o stipendium, prezenční formu studia
30. 1. 2018
9:30 - 11:00 PST
10:30 - 12:00 IN
Oborová rada:
- projednání návrhů a závěrů z Oborových komisí
- hodnocení přijímacího řízení
- projednání žádostí o stipendium, prezenční formu studia
- stanovení oponentů tezí
- návrh komisí pro státní doktorské zkoušky (proběhnou 5/2018)
13. 2. 2018 v 10:00
Zápis do semestru: 1. 2. - 18. 2. 2018
Zápis předmětů: 1. 2. - 18. 2. 2018
Změny v zápisu předmětů: 19. 2. - 4. 3. 2018
Výuka: 19. 2. - 23. 5. 2018
Státní doktorské zkoušky včetně obhajob tezí:
- přihlášky z 1/2018
28. 5. - 1. 6. 2018
Odevzdání přihlášek do doktorského studia: do 25. 5. 2018
Registrace předmětů pro podzim 2018: červen, červenec 2018
Přijímací zkouška: 8. 6. 2018
Oborová rada:
- hodnocení přijímacího řízení
- harmonogram akademického roku 2018/2019
14. 6. 2018 v 10:00