Program Microsoft Imagine

Microsoft Imagine je licenční program společnosti Microsoft, který členské katedře či fakultě poskytuje neomezené množství licencí vybraných produktů pro výukové a výzkumné účely.

Co je v programu zahrnuto

Program zahrnuje:
 • Operační systémy (Windows) včetně SDK a DDK
 • Vývojové nástroje (Visual Studio * včetně SDK, Robotics Developer Studio, …)
 • Serverové produkty (Windows Server, ISA Server, BizTalk Server, Exchange Server, SQL Server, Systems Center produkty, …)
 • Aplikace: Visio, Project, Access, Virtual PC, …
 • Azure (návod na aktivaci)
… a další. Zahrnuty nejsou například součásti Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) nebo aplikace pro domácí uživatele (hry, vzdělávací software apod.).

Kdo může program využít

Studenti FI – na své domácí počítače, pokud studují alespoň jeden předmět oboru informatika (triviálně splněno). Student musí být studentem FI, nestačí mít na FI zapsán nějaký předmět. Po ukončení studia na FI mohou software dále používat, ale nesmějí jej nově instalovat (např. při reinstalaci počítače) a neobdrží již od FI žádné aktualizace.

Učitelé FI – na své počítače v kancelářích, pokud jsou zaměstnanci FI a současně vyučují informaticky orientovaný předmět, za specifických podmínek (zájemci z řad učitelů nechť kontaktují administrátora MS Imagine na FI MU).

Doktorští studenti FI – na své počítače v kancelářích.

Dále je možné software instalovat v počítačových učebnách a výzkumných laboratořích FI.

Žádné z uvedených použití nesmí odporovat povoleným možnostem využití programu a zejména nesmí odpovídat některému ze zakázaných využití programu – viz dále.

Využití programu

Software v rámci programu MS Imagine je možné využívat:
 • Pro účely a podporu výuky a neziskového či grantového výzkumu v oboru informatika.
není možné využívat například:
 • Pro ziskový výzkum (např. při zapojení firem) a výuku (např. školení externích subjektů).
 • Jako terminál pro přístup k Unixu/Linuxu (ve smyslu převažující využití – není samozřejmě problém číst maily na aise).
 • Na počítače rodičů, kamarádů apod.
 • Pro komerční vývoj aplikací či jinou ziskovou práci.
 • Pro činnost v rámci fakulty, která nesouvisí s výzkumem či výukou (např. ekonomika, správa sítí či jiná infrastruktura).

Pokud máte zájem o využití, které zde není explicitně uvedeno nebo dostatečně vysvětleno, neexperimentujte a kontaktujte raději administrátora programu.

ELMS – download server

ELMS je webový systém, který slouží pro správu licencí a distribuci softwaru v programu MS Imagine. Pokud máte k tomuto programu přístup, na titulní stránku systému se dostanete kliknutím na odkaz MS Imagine, v autentizované části fakultní administrativy. Pro autentizaci do ELMS jsou uživatelům generovány anonymizované loginy.

Postup pro získání software Na úvodní stránce vyhledejte požadovaný produkt. Dále následuje intuitivní sekvence klikání: Add To CartCheck OutDownload Your Software → a klik na Start Download. Na této stránce se také dozvíte instalační / aktivační klíč. Detaily objednávek, včetně instalačního klíče, si pak můžete zpětně prohlížet u všech Vámi stažených produktů v informacích o Vašem účtu (v pravém horním rohu klikněte na Váš login → Your Account/Orders).

Většinu SW je možné stáhnout a nainstalovat pouze několikrát. Pokud potřebujete další stažení nebo instalační/aktivační klíč, napište administrátorovi programu s odůvodněním.

Kontakty

 • Administrátor MS Imagine na FI MU: Mgr. Ondrej Šebela
 • Kontaktní adresa: win@fi.muni.cz