Thetis

Server Thetis běží na počítači v konfiguraci:

Služby

Server Thetis hostuje systém Fakultní administrativy, je primárním serverem pro jednotnou autentizaci v síti FI a spravujeme zde nameserver pro doménu fi.muni.cz, is.muni.cz a jiné.

Běží zde systém pro správu přístupu pomocí bezkontaktních čipových karet pro čtečky na celé univerzitě a rovněž fakultní databáze, kde evidujeme všechny uživatele fakultních systémů a jejich oprávnění, poštovní konference, stroje na fakultě a seznam detekovaných IP a MAC adres na síti, a jiné.

Původ jména

Jméno Thetis pochází z řecké mytologie: Thetis (2. pád Thetidy) – dcera mořského boha Nérea a jeho manželky Dóridy, matka hrdiny Achillea.

Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí