Odysseus

Server Odysseus nyní běží na počítači v konfiguraci:

Služby

Nachází se tu fakultní FTP server, který je jedním z nejvyužívanějších datových archívů v síti CESNETu, obsahuje lokální zdroje a zrcadla volně dostupného softwaru jako například distribuce Linuxu. Běží na něm i veřejné mailing listy o Linuxu a dalších tématech spojených s volně šiřitelným software.

Původ jména

Jméno Odysseus pochází z řecké mytologie: Odysseus (2. pád Odyssea, lat. Ulixes) syn hrdiny Láerta a jeho manželky Antikleie, ithacký král.

Je vedle Hérakla a Thésea (a snad Íkara) nejznámějším hrdinou řeckých mýtů a bájí. Jeho statečnost, odvaha, vytrvalost a zejména chytrost vešly do přísloví, jež žijí dodnes: "odysea" je ještě stále nejvýstižnějším pojmenováním dlouhé a strastiplné cesty. Hlavní zásluhu na jeho popularitě má Homér, který ho povýšil na titulního hrdinu své Odysseie. Jako hrdina bez bázně, i když ne vždy bez hany, ožil pak Odysseus v nesčetných dílech řeckých, římských a novověkých umělců; žije v nich vlastně stále. Zatímco u Řeků ho jeho lidské chyby a slabosti zachránily před proměnou v papírového hrdinu, u Římanů ho změnily v přímo zápornou postavu. Římané, kteří se považovali za potomky Trójanů, se mu tak zřejmě mstili za to, že ze všech achajských vůdců měl největší podíl na záhubě Tróje.

Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí