Připojení zařízení do sítě FI

Svá zařízení můžete k fakultní síti (potažmo Internetu) připojit:

  • přes bezdrátovou síť Wi-Fi, která pokrývá signálem téměř celý prostor fakulty nebo
  • přes pevnou síť (100Mbit/1Gbit Ethernet), kde aktivace probíhá obdobným způsobem jako při bezdrátové verzi a platí pro ni stejná pravidla. Volně přístupnou kabeláž pro tuto síť lze nalézt zejména v zasedačkách a na katedrách v učebnách.

Ohledně připojení počítačů v kancelářích, laboratořích apod. se obracejte na unix@fi.

Odkazy, dokumentace