Odesílání a čtení pošty na FI

Fakultní poštovní schránka

 • uživatel s aktivním unixovým účtem na FI disponuje poštovní schránkou s adresou login@fi.muni.cz
 • fyzické úložiště vaší pošty je buď na Aise nebo Anxurovi: viz sekci osobní mailové aliasy v přehledu fakultního účtu)
 • fakultní schránka je nezávislá na univerzitní schránce v Informačním systému (adresa UČO@mail.muni.cz), ale implicitně je do této schránky pošta přesměrována

Možnosti přístupu ke schránce

 • pomocí poštovního klienta

  • podle fyzického úložiště nastavte server aisa.fi.muni.cz nebo anxur.fi.muni.cz (studenti typicky použijí Aisu, zaměstnanci Anxura)
  • buď použít protokol IMAP: port 143 (STARTTLS) nebo port 993 (SSL/TLS)
  • nebo protokol POP3: port 110 (STARTTLS) nebo port 995 (SSL/TLS)
  • SMTP server relay.fi.muni.cz, port 25 (STARTTLS) nebo port 465 (SSL/TLS)
  • můžete si také nastavit LDAP adresář fakultních adres
 • přístup webovým klientem

  • vyberte server anxur nebo aisa (viz bod výše)
 • lokální po přihlášení přes SSH

  • doporučujeme použít program mutt nebo alpine

Vždy jako uživatelské jméno použijte fakultní login, autentizujte se fakultním heslem.

LDAP adresář

Pokud to váš klient podporuje, můžete si nechat nastavit doplňování fakultních mailových adres.

Postup pro Thunderbird

 • Preferences → Composition → Addressing → Directory Server → Edit Directories... → Add
 • Name: LDAP FI, Hostname: ldap.fi.muni.cz, Base DN: ou=People,dc=fi,dc=muni,dc=cz