macOS FAQ

Jak se odhlásím?

V liště na horní straně obrazovky rozklikněte pod logem Apple nabídku, v níž se úplně dole nachází „Log out“.

Jak spustit textový terminál?

Textový terminál je možné spustit následovně:

  1. Otevřu si aplikaci Finder (první ikona usmívající se tváře na dolní liště).
  2. Kliknu na Applications.
  3. Najdu Utilities.
  4. Kliknu na Terminal. Chvíli se může ukázat skákající ikona terminálu, což znamená, že aplikace se spouští.

Nové okno terminálu se vytvoří kliknutím na volbu FileNew Shell. Menu se nachází na horní straně obrazovky.

Chyba XCode "The operation couldn't be competed. (Cocoa error - 102.)"

Na tuto chybu můžete narazit při pokusu o spuštění vaší aplikace přes Xcode v iOS Simulatoru. Způsobuje ji fakt, že iOS Simulator nepodporuje běh aplikací, které jsou v umístění připojeném po síti přes NFS. Přitom domovské adresáře, kam se aplikace umísťují, jsou právě připojeny přes NFS.

Řešením je vytvořit lokální adresář, kam se aplikace uloží, a přesměrovat iOS Simulator na něj. Toho lze dosáhnout následujícími příkazy spuštěnými v terminálu:

mkdir /tmp/$USER
mkdir -p ~/Library/Developer
rm -rf ~/Library/Developer/CoreSimulator
ln -s /tmp/$USER ~/Library/Developer/CoreSimulator

Pokud se přihlásíte na jiný stroj, je potřeba krok s mkdir vykonat opět, protože jde o lokální adresář na daném stroji. Po skončení práce je vhodné tento adresář odstranit (rm -rf /tmp/$USER).

Kde hledat pomoc?

Když si nevíte rady a svépomocně se vám nedaří vyřešit váš problém, je možné napsat na unix@fi.muni.cz, kde se vám pokusíme pomoci.