Úložiště propagace – fi-graphics

Na serveru Anxur je k dispozici úložný prostor pro grafické materiály na propagaci FI. Přístup k němu má propagační oddělení (na něj se také případně obracejte se žádostmi o přístup) a vedoucí pracovišť na FI.

Pro přímý přístup (například přes SSH) použijte na Anxurovi cestu /export/fi-graphics.

Možnosti vzdáleného přístupu

Pomocí Samby (Windows, Linux, macOS)

Připojením sdílené složky \\home.fi.muni.cz\fi-graphics. Dostupné pouze ze zaměstnaneckých a studentských strojů FI (nezahrnuje Wi-Fi) nebo z fakultní VPN. Autentizace pomocí fakultního loginu a hesla.

Ve Windows je potřeba si připojit/namapovat síťový disk (např. po kliknutí pravým tlačítkem na This PC/Tento počítačExploreru/Průzkumníkovi Windows vybrat Map network drive/Připojit síťový disk) \\home.fi.muni.cz\fi-graphics jako uživatel NTFI\login (+ fakultní heslo).

Linuxu v prohlížeči souborů Nautilus se připojíme pomocí:

 • Other Locations → Connect to Server: smb://home.fi.muni.cz/fi-graphics
 • Connect As: Registered User
  • Username: login
  • Domain: NTFI
  • Password: faculty password

macOS ve Finderu se připojíme pomocí:

 • Go → Connect to Server (zkratka ⌘K), zadejte adresu smb://home.fi.muni.cz/fi-graphics
 • Kliknutím na znak + přidejte mezi oblíbené
 • Poklepejte na přidanou adresu, zadejte tyto údaje:
 • Connect As: Registered User
  • Username: NTFI\login
  • Password: faculty password
  • Klikněte na Connect

Pomocí WinSCP (Windows)

Stáhněte si předkonfigurovaný klient winscp.fi-graphics.exe. Je potřeba se autentizovat fakultním loginem a heslem.

WinSCP je dostupné odkudkoli i bez VPN, bohužel nepodporuje náhledy obrázků a videí.

Pomocí sshfs (macOS)

Připojení sdílené složky /export/fi-graphics pomocí sshfs. Příkazy je třeba zadávat do terminálu (aplikace Terminal):

 • vytvoříme adresář fi-graphics (tento krok není třeba opakovat při dalších připojeních)
  • mkdir -p ~/fi-graphics
 • složku si připojíte v terminálu za pomoci příkazu
  • sshfs login@anxur.fi.muni.cz:/export/fi-graphics ~/fi-graphics -o defer_permissions -o volname=fi-graphics
 • fi-graphics se vám připojí do domovského adresáře, se soubory lze pracovat například pomocí aplikace Finder
 • pro každý soubor/adresář, který nově vytvoříte, nastavte výchozí práva následovně:

  • První řádek říká, jaká práva k souboru máte vy – nastavte na: Čtení a zápis.
  • Druhý řádek říká, jaká práva k souboru mají ostatní osoby s přístupem – nastavte na: Čtení a zápis.
  • Třetí řádek zobrazuje práva pro všechny ostatní – nastavte na: Jen na čtení.
 • po skončení práce s fi-graphics znovu přejděte do terminálu a složku odpojte: umount ~/fi-graphics