Certifikační autorita FI

Možná hledáte informace o naší službě automatického obnovování certifikátů Let's Encrypt.

Při používání většiny služeb FI se při zabezpečeném spojení používají certifikáty SSL podepsané certifikační autoritou Let's Encrypt, řidčeji TERENA nebo Sectigo. Ty by měly na většině systémů fungovat bez potíží a nutnosti instalovat ručně certifikát vydávající autority.

U některých služeb však z technických důvodů není jednoduše možné používat tyto „oficiálnější“ certifikační autority. Jde například o informační systémy jiných škol provozované Fakultou informatiky. V takových případech je používána následující certifikační autorita Fakulty informatiky:

Faculty of Informatics CA
Otisk SHA1: 3A:42:17:BF:27:19:2E:15:52:C2:E7:61:85:FD:B4:CA:83:F9:9D:D0

Pro serverové použití přidáváme certifikát ve formátu pem: