.NET Core na FI

Nymfe

Lze spustit příkazem:

dotnet-sdk.dotnet

Je také možné použít Rider .NET IDE (licenci aktivujte pomocí licenčního serveru):

module add rider
rider.sh

Aisa

Spustíme nový bash shell, ve kterém bude k dispozici příkaz dotnet:

scl enable rh-dotnet30 bash

Abyste mohli spouštět aplikace, je nutné zvýšit limit virtuálni paměti shellu:

ulimit -v unlimited

Pokud nemáme, vytvoříme si novou aplikaci v novém adresáři hello-world:

dotnet new console -o hello-world

Spustit ji můžeme následovně:

cd hello-world
dotnet run

Více informací najdete v dokumentaci .NET Core 3.0 on Red Hat Enterprise Linux.

Virtuální stroj

Instanciujte si předinstalovaný CentOS 7 podle návodu Chci předinstalovaný virtuální stroj.

Nainstalujte si .NET podle dokumentace CentOS 7 Package Manager - Install .NET Core.