.NET Core na FI

Nymfe

Lze spustit příkazem:

dotnet-sdk.dotnet

Je také možné použít Rider .NET IDE (licenci aktivujte pomocí licenčního serveru):

module add rider
rider.sh

Aisa, Aura

Pokud nemáme, vytvoříme si novou aplikaci v novém adresáři hello-world:

dotnet new console -o hello-world

Spustit ji můžeme následovně:

cd hello-world
dotnet run

Více informací najdete v dokumentaci .NET 7.0 on Red Hat Enterprise Linux 9.

Virtuální stroj

Instanciujte si předinstalovaný AlmaLinux 9 podle návodu Chci předinstalovaný virtuální stroj a nainstalujte si .NET:

cd hello-world
dnf install dotnet-sdk-7.0