Zálohování na FI

Domovské adresáře a pošta

Vaše fakultní unixové domovské adresáře i maily uchovávané na FI se zálohují (netýká se mailů přesměrovaných do ISu apod.). Zálohy probíhají obvykle denně a uchovávají se po dobu přibližně jednoho roku (minimálně za poslední měsíc by mělo být možné obnovit data z konkrétního dne, starší data už se uchovávájí pouze v intervalu jednoho měsíce). Pokud byste si omylem smazali nějaká data, můžeme Vám je obnovit ze zálohy. Níže naleznete, jak máte v takovém případě postupovat.

Zálohování pro laboratoře a zaměstnance

Laboratořím a zaměstnancům FI můžeme po domluvě poskytnout zálohování serverů a PC pomocí nástroje Bacula. V případě zájmu napište na unix@fi.muni.cz. V žádosti prosím uveďte přibližný objem dat, které byste potřebovali zálohovat.

Obnova dat

V případě zájmu o obnovu dat napište na unix@fi.muni.cz názvy adresářů (případně souborů) a zároveň datum, před kterým jste data ještě měli. Případně se alespoň pokuste vysvětlit svoji situaci.

V případě, že zálohujeme stroj ve vaší správě a chtěli byste si sami obnovovat data, zpřístupníme vám Bacula konzoli (bconsole) na vašem stroji a poskytneme návod.

Návod na nastavení zálohovaného stroje

Linux

 • Nainstalujte si klienta, ve většině distribucí se balíček nazývá bacula-client.

 • Do konfiguračního souboru /etc/bacula/bacula-fd.conf vložte tento obsah:

  #
  # List Directors who are permitted to contact this File daemon
  #
  Director {
  Name = backup-dir
    Password = "vygenerované silné heslo"
  }
  
  #
  # "Global" File daemon configuration specifications
  #
  FileDaemon {           # this is me
    Name = "bacula-fd"
    FDport = 9102         # where we listen for the director
    WorkingDirectory = /var/spool/bacula
    Pid Directory = /var/run
    Maximum Concurrent Jobs = 20
  }
  
  # Send all messages except skipped files back to Director
  Messages {
    Name = Standard
    director = backup-dir = all, !skipped, !restored
  }
  
 • Ujistěte se, že služba bacula-fd.service je povolená a že běží:

  systemctl enable --now bacula-fd.service
  
 • Případné úpravy konfigurace se projeví až po restartu služby.

 • Pokud na stroji používáte lokální firewall, povolte přístup na port 9102 ze serveru backup.fi.muni.cz.

 • Pokud používáte TCP wrappers, do /etc/hosts.allow přidejte řádek (hostname nahraďte hostname stroje, musí se shodovat s konfigurací Baculy):

  hostname-fd: backup.fi.muni.cz
  
 • Na adresu unix@fi.muni.cz pošlete žádost, ve které uveďte adresář, případně seznam adresářů, které se mají zálohovat. Zálohuje se rekurzivně celý obsah adresáře na stejném souborovém systému.

 • Ze zálohování lze vyjmout nějaký podadresář zálohovaného stromu – toho lze docílit nastavením na zálohovacím serveru, případně obvykle nastavujeme, že adresář (a celý jeho obsah včetně podadresářů) se nezálohuje, pokud do něho umístíte soubor nazvaný '.BACULA_NO_BACKUP'.

 • Data uchováváme typicky jeden rok. Zálohovat lze jednou za týden, několikrát do týdne, případně každý den. Pokud máte preferovaný čas spouštění záloh, tak nám to napište.

 • Pokud byste chtěli zálohovat databázi, je potřeba před zálohou udělat export databáze (tzv. dump) někam do zálohovaného prostoru, buď z cronu, nebo lze nastavit, který skript se má pouštět před spuštěním zálohy.

Windows

Mělo by být možné zálohovat i stroje s Windows, v případě zájmu se ozvěte.

Co nezálohujeme

Následující seznam obsahuje příklady dat, která nezálohujeme. Není vyčerpávající.

 • adresáře a soubory na unixovém svazku /data
 • obrazy disků virtuálních strojů Stratus.FI