Počítačové studovny

Jako studenti FI MU máte přístup do studoven, kde jsou vám k práci k dispozici PC.

Počítačové studovny FI

FI umožňuje přístup ke svým strojům zejména v počítačové hale (2. patro budovy A), kde naleznete více operačních systémů (Linux, macOS, Windows) i zajímavější programové vybavení než v celouniverzitních studovnách.
Krom haly se můžete přihlásit na uživatelské stroje v kterékoliv učebně, pokud tím nijak neomezíte výuku.
Určitě si přečtěte provozní pokyny.

Počítačové studovny MU

IT MUNI udržuje seznam a informace o všech 10 univerzitních počítačových studovnách. Online si tak můžete třeba ověřit, zda na PC jsou potřebné aplikace. Prozkoumejte i další možnosti, například vzdálené připojení na PC ve studovnách.
Samostatnou zmínku si zaslouží CPS - Celouniverzitní Počítačová Studovna, která se nachází v centru města a v provozu je 24 hodin denně. https://it.muni.cz/prehledy/pc-studovny