Počítačové studovny

Jako studenti FI MU máte přístup do studoven, kde jsou vám k práci k dispozici PC.

Počítačové studovny FI

FI umožňuje přístup ke svým strojům zejména v počítačové hale (2. patro budovy A), kde naleznete více operačních systémů (Linux, macOS, Windows) i zajímavější programové vybavení než v celouniverzitních studovnách. Krom haly se můžete přihlásit na uživatelské stroje v kterékoliv učebně, pokud tím nijak neomezíte výuku. Určitě si přečtěte provozní pokyny.

Počítačové studovny MU

IT MUNI udržuje seznam a informace o všech univerzitních počítačových studovnách. Online si tak můžete třeba ověřit, zda na PC jsou potřebné aplikace. Prozkoumejte i další možnosti, například vzdálené připojení na PC ve studovnách. Samostatnou zmínku si zaslouží CPS – Celouniverzitní Počítačová Studovna, která se nachází v centru města a v provozu je 24 hodin denně.