Informace pro studenty se speciálními nároky

Fakulta informatiky usiluje o co nejlepší podmínky pro zdravotně postižené studenty a studenty se specifickými nároky. Prostor fakulty je řešen jako bezbariérový a po celé fakultě existuje alternativní označení místností, kanceláří, laboratoří, ovládání výtahu a podobně, v Braillově písmu. Orientace po budově FI je založena na poměrně jednoduchém systému. Z čísla místnosti lze snadno odvodit její umístění.

Pro zrakově postižené studenty jsou studijní materiály na FI jsou poměrně dobře přístupné, většina z nich je v elektronické podobě. Lze rovněž použít záznamy přednášek jako alternativu poznámek, a není tudíž třeba příslušné materiály scanovat. Webovské stránky fakulty vyhovují standardům přístupnosti pro zrakově postižené.

Fakulta nabízí přímou účast na projektech, které se týkají zkvalitňování života zdravotně postižených. Zkušenosti zdravotně postižených v oblasti asistivních technologií jsou pro tyto projekty cenným přínosem a nabízejí možnost plné seberealizace.

Se širokou nabídkou pomoci pro zdravotně postižené studenty přichází univerzitní Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresias. Více se dozvíte na stránkách tohoto střediska: http://www.teiresias.muni.cz/